• PL
 • ENG
 • zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  Procedura rejestracji zawodników na zawody

  Procedura rejestracji zawodników na zawody
  rozgrywane w ramach Pierwszego Festiwalu Sportów Sylwetkowych w Warszawie w dniach 21, 22, 23 lutego 2020

  1. Debiuty NPC, 21 lutego– zawody dla zawodników rozpoczynających karierę lub startujących maksymalnie drugi raz w życiu w zawodach w kulturystycznych
   Informacje ogólne
   W ramach Festiwalu Sportów Sylwetkowych Warszawa 21-23 lutego 2020 – edycja pierwsza będą rozgrywane cztery różne zawody sportowe pod egidą federacji NPC Worldwide/ IFBB Professional Leaguee i fitness
  2. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski NPC, 22 lutego – zawody dla Debiutantów oraz zawodników kontynuujących karierę z kulturystyce i fitness
  3. Bitwa o Olimpię, 22 lutego– tzw. super finał, zawody dla zwycięzców w kategorii open w poszczególnych konkurencjach rozgrywanych w Debiutach i Mistrzostwach Polski, mające na celu wyłonienie najlepszej, zdaniem sędziów, zawodniczki i najlepszego zawodnika zawodów i nagrodzenie ich sponsorowanym wyjazdem na zwody Mr. Olympia dla Amatorów w Las Vegas i startem w tych zawodach.
  4. „Extreme Fitness Challenge – Pro Qualifier” 23 lutego– zawody, w których można wygrać kartę pro i uzyskać status zawodowca IFBB Professional League
   Debiuty, Mistrzostwa Polski oraz Extreme Fitness Chalenge – Pro Qualifier wymagają od zawodnika zgłoszenia chęci udziału w tych zawodach oraz przejścia procesu rejestracji on-line i uiszczenia opłaty startowej na rzecz Organizatora zawodów.

  Procedura rejestracji
  Rejestracja zawodników na zawody jest prowadzona wyłącznie on-line poprzez strony www.ifbbpro.com.pl oraz www.festiwalsportowsylwetkowych.pl
  Na każde zawody zawodnik rejestruje się oddzielnie. Rejestracja na zawody polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w szczególności podania imienia i nazwiska zawodnika, jego daty urodzenia, adresu mailowego i numeru telefonu kontaktowego, wagi lub wzrostu (jeśli to konieczne w danej konkurencji) oraz wyborze kategorii konkurencji, w których zawodnik chciałby startować. Zawodnik w jednych zawodach może startować maksymalnie w dwóch konkurencjach. Za możliwość startu w poszczególnych kategoriach Organizator pobiera od zawodników opłatę startową tzw. wpisowe na zawody w wysokości określonej w niniejszym regulaminie.
  Wysokość opłaty startowej:
  Debiuty: 200pln pierwsza kategoria, 150pln druga kategoria
  Mistrzostwa Polski: 250pln pierwsza kategoria, 200pln druga kategoria
  Xtreme Fitness Challenge – Pro Qualifier: 200 euro (850pln) pierwsza kategoria, 100 euro (425pln) druga kategoria
  Podczas rejestracji zawodnik musi potwierdzić zapoznanie się z regulaminem całego Festiwalu, regulaminem porządkowym, klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora zawodów.
  Po dokonaniu powyższych czynności zawodnik wybiera formę płatności opłaty startowej. Dostępne formy płatności to: przelew tradycyjny, przelew on-line, płatność kartą oraz płatność paypal.

  Sposób płatności
  Jeśli zawodnik wybierze jako formę płatności przelew tradycyjny, to otrzymuje od Organizatora dane niezbędne do wykonania takiego przelewu: dane beneficjenta, nr konta do wpłaty, tytuł wpłaty. Po dokonaniu przelewu zawodnik załącza do formularza zgłoszeniowego plik z potwierdzeniem przelewu i potwierdza zgłoszenie na zawody. Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora zawodnik otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na zawody w postaci linku lub pliku przesłanego na adres mailowy zawodnika podany przy rejestracji. Plik ten należy wydrukować lub zachować w postaci elektronicznej (możliwej do wyświetlenia na telefonie, smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym) i okazać Organizatorowi oraz pracownikom biura zawodów w trakcie weryfikacji.
  Jeśli zawodnik wybierze i potwierdzi przelew on-line lub płatność kartą zostanie przekierowany na stronę serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł dokonać opłaty w wybranej przez siebie formie. Jeśli zawodnik wybierze i potwierdzi płatność PayPal, zostanie przekierowany na stronę serwisu www.paypal.com i będzie mógł dokonać opłaty w wybranej przez siebie formie. Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora zawodnik otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na zawody w postaci linku lub pliku przesłanego na adres mailowy zawodnika podany przy rejestracji. Plik ten należy wydrukować lub zachować w postaci elektronicznej (możliwej do wyświetlenia na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym) i okazać Organizatorowi oraz obsłudze biura zawodów w trakcie weryfikacji.

  Zwrot opłaty startowej w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w zawodach

  Zawodnik ma prawo do rezygnacji ze startu w zawodach bez podania przyczyny do 6 tygodni przed zawodami. W takim przypadku opłata rejestracyjna zostanie zwrócona na nr rachunku z którego została dokonana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach. O rezygnacji ze startu w zawodach zawodnik musi powiadomić Organizatora pisemnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres akademiasportowsylwetkowych@gmail.com lub listem poleconym na adres Akademia Sportów Sylwetkowych, ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki.
  Po upływie wyznaczonego terminu 6 tygodni przed zawodami, w przypadku gdy zawodnik wniósł opłatę wpisowego, ale z przyczyn losowych (choroby, kontuzji itp.) nie może wziąć udziału w zawodach, ma prawo zwrócić się do Organizatora zawodów z prośbą o zwrot wpłaconego wpisowego. O konieczności rezygnacji i podaniu dokładnej jej przyczyny zawodnik musi powiadomić Organizatora pisemnie i niezwłocznie po jej zaistnieniu, wysyłając wiadomość e-mail na adres akademiasportowsylwetkowych@gmail.com lub listem poleconym na adres Akademia Sportów Sylwetkowych, ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez Organizatora indywidualnie. Promotor zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpisowego w przypadku stwierdzenia braku uzasadnionej przyczyny rezygnacji z udziału w zawodach. W przypadku gdy Organizator uzna że zachodzi uzasadniona przyczyna rezygnacji i zaakceptuje prośbę zawodnika o zwrot wpłaconych pieniędzy, opłata rejestracyjna zostanie zwrócona na nr rachunku z którego została wysłana w ciągu 14 dni od dnia uznania przez Organizatora za zasadną prośby zawodnika. O decyzji Organizatora odnośnie zwrotu wpisowego zawodnik zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia.
  Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji lub spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.
  Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01 września 2019 roku.

  Organizator Festiwalu Sportów Sylwetkowych
  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH
  Robert Piotrkowicz
  ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65
  05-091 Ząbki
  NIP 5342224372
  Adres mailowy: akademiasportowsylwetkowych@gmail.com
  Phone/WhatsApp: +48 602 650 291

  Udostępnij na facebooku!
  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  21 - 23 LUTEGO
  2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  Show Buttons
  Hide Buttons