• PL
 • ENG
 • zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyp

  Procedura rejestracji zawodników na zawody

  PROCEDURA REJESTRACJI ZAWODNIKÓW

  Procedura rejestracji zawodników na zawody rozgrywane w ramach Festiwalu Sportów Sylwetkowych.

  Rejestracja zawodników na zawody jest prowadzona wyłącznie on-line poprzez strony www.ifbbpro.com.pl oraz www.festiwalsportowsylwetkowych.pl 

  Rejestracja na zawody polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w szczególności podania imienia i nazwiska zawodnika, jego daty urodzenia, adresu mailowego i numeru telefonu kontaktowego, wagi lub wzrostu (jeśli to konieczne w danej konkurencji) oraz wyborze jednej lub dwóch konkurencji sylwetkowych, w których zawodnik chciałby startować. Zawodnik w jednych zawodach (jest 5 do wyboru) może startować maksymalnie w dwóch konkurencjach. Zawodnik może startować równocześnie w kilku zawodach jeśli tylko spełnia ich kryteria. Za możliwość startu w poszczególnych kategoriach Organizator pobiera od zawodników opłatę startową tzw. wpisowe na zawody.

  Wysokość opłaty startowej (wpisowego) za poszczególne konkurencje, w których zawodnik będzie brał udział, jest podana w formularzu rejestracyjnym tych zawodów.

  Podczas rejestracji na stronie zawodnik musi potwierdzić zapoznanie się z regulaminem całego Festiwalu, regulaminem porządkowym, klauzulą informacyjną oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora zawodów. 

  Po dokonaniu powyższych czynności zawodnik wybiera formę płatności opłaty startowej. Dostępne formy płatności to: przelew tradycyjny lub płatność PayPal.

  Sposób płatności

  Jeśli zawodnik wybierze jako formę płatności przelew tradycyjny, to otrzymuje od Organizatora dane niezbędne do wykonania takiego przelewu: dane beneficjenta, nr konta do wpłaty, tytuł wpłaty. Po dokonaniu przelewu zawodnik załącza do formularza zgłoszeniowego plik z potwierdzeniem przelewu i potwierdza zgłoszenie na zawody. Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora zawodnik otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na zawody w postaci linku lub pliku przesłanego na adres mailowy zawodnika podany przy rejestracji. Plik ten należy wydrukować lub zachować w postaci elektronicznej (możliwej do wyświetlenia na telefonie, smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym) i okazać Organizatorowi oraz pracownikom biura zawodów w trakcie weryfikacji.

  Jeśli zawodnik wybierze i potwierdzi płatność PayPal, zostanie przekierowany na stronę serwisu www.paypal.com i będzie mógł dokonać opłaty w wybranej przez siebie formie. Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora zawodnik otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na zawody w postaci linku lub pliku przesłanego na adres mailowy zawodnika podany przy rejestracji. Plik ten należy wydrukować lub zachować w postaci elektronicznej (możliwej do wyświetlenia na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym) i okazać Organizatorowi oraz obsłudze biura zawodów w trakcie weryfikacji.

  Zwrot opłaty startowej w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w zawodach

  Zawodnik ma prawo do rezygnacji ze startu w zawodach bez podania przyczyny do 6 tygodni przed zawodami. W takim przypadku opłata rejestracyjna zostanie zwrócona na nr rachunku z którego została dokonana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach. O rezygnacji ze startu w zawodach zawodnik musi powiadomić Organizatora pisemnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub listem poleconym na adres Akademia Sportów Sylwetkowych, ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki.

  Po upływie wyznaczonego terminu 6 tygodni przed zawodami, w przypadku gdy zawodnik wniósł opłatę wpisowego, ale z przyczyn losowych (choroby, kontuzji itp.) nie może wziąć udziału w zawodach, ma prawo zwrócić się do Organizatora zawodów z prośbą o przeniesienie na późniejszy termin lub zwrot wpłaconego wpisowego. O konieczności rezygnacji i podaniu dokładnej jej przyczyny zawodnik musi powiadomić Organizatora pisemnie i niezwłocznie po jej zaistnieniu, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub listem poleconym na adres Akademia Sportów Sylwetkowych, ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez Organizatora indywidualnie. Promotor zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpisowego w przypadku stwierdzenia braku uzasadnionej przyczyny rezygnacji z udziału w zawodach. W przypadku gdy Organizator uzna, że zachodzi uzasadniona przyczyna rezygnacji i zaakceptuje prośbę zawodnika o zwrot wpłaconych pieniędzy, opłata rejestracyjna zostanie zwrócona na nr rachunku, z którego została wysłana w ciągu 14 dni od dnia uznania przez Organizatora za zasadną prośby zawodnika. O decyzji Organizatora odnośnie zwrotu wpisowego zawodnik zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia. 

  Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji lub spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

  Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 18 lipca 2020 roku.

  Organizator Festiwalu Sportów Sylwetkowych 

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  Robert Piotrkowicz 

  ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65

  05-091 Ząbki 

  NIP 5342224372 

  Adres mailowy: [email protected] 

  Phone/WhatsApp: +48 602 650 291

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  WARSZAWA

  Show Buttons
  Hide Buttons