• PL
 • ENG
 • zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyp

  Regulamin festiwalu i zawodów listopad

  REGULAMIN FESTIWALU SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  EDYCJA TRZECIA

  CEL IMPREZY

  Celem Festiwalu Sportów Sylwetkowych jest przyznanie tytułów mistrzowskich federacji NPC Worldwide.

  Centralnym wydarzeniem trzeciej edycji Festiwalu będą zawody o nazwie:

  “GRAND PRIX POLAND 2020 – NPC REGIONAL QUALIFIER”

  W skład których będą wchodziły 4 mistrzostwa:

  1. Grand Prix Polski Juniorów
  2. Grand Prix Polski Masters (Weteranów)
  3. Grand Prix Polski NPC (Seniorów)
  4. Grand Prix Polski Debiutantów

  PROMOTOR I ORGANIZATORZY ZAWODÓW

  – Akademia Sportów Sylwetkowych

  – Stowarzyszenie „Liga Sportowa NPC Polska”

  – Promotor zawodów: Robert Piotrkowicz

  TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

  6, 7 i 8 listopada 2020r.

  Adres:
  Hala sportowa
  ul. Młodzieżowa 1
  Nowy Dwór Mazowiecki

  PRZYJAZD

  Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 6 listopada 2020r. (piątek) i zgłaszają się do biura zawodów. Dokładne godziny weryfikacji dla poszczególnych konkurencji będą podane w harmonogramie weryfikacji.

  Jeśli zawodnik bierze udział w kilku zawodach (dzień po dniu), to weryfikuje się na wszystkie starty za jednym razem.

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  Oficjalny profil na Instagramie:

  @ifbbpropoland_official

  Oficjalny profil na Instagramie:

  @npc_poland_ifbb_pro_league

  Oficjalny profil na FB:

  @RobertPiotrkowicz

  Oficjalny profil na FB:

  @ifbbpropoland_official

  Oficjalna strona zawodów NPC Worldwide Poland & IFBB Professional League Poland: www.IFBBPRO.com.pl

  UCZESTNICTWO

  Udział w trzeciej edycji Festiwalu NPC mogą wziąć WYŁĄCZNIE zawodnicy, którzy wystąpili w drugiej edycji Festiwalu (23-25 października w Katowicach) lub są na nią obecnie zarejestrowani.

  Ograniczenie to jest spowodowane ograniczeniem liczby startujących do 200 zawodników biorących udział w zawodach, ze względu na wielkość obiektu i obowiązujące obecnie przepisy sanitarno-epidemiologiczne związane z organizacją imprez sportowych. Po osiągnięciu tej liczby rejestracja będzie zamknięta.

  1. W zawodach federacji NPC Worldwide mogą startować zawodnicy ze wszystkich federacji, którzy posiadają wykupioną licencję zawodnika na bieżący rok. Posiadanie takiej licencji nie stanowi przeszkody w startach w innych federacjach niż NPC Worldwide.
  2. W zawodach mogą startować osoby w wieku od 18 lat (decyduje rocznik). W przypadku tej edycji Festiwalu NPC będą to osoby urodzone w roku 2002 lub wcześniej.
  3. Zgodnie z zarządzeniem ligi NPC Worldwide, począwszy od 1 stycznia 2020, wszyscy zawodnicy, którzy chcą brać udział w zawodach organizowanych pod patronatem ligi NPC Worldwide są zobowiązani do zarejestrowania się na stronie http:// www.npcworldwide-register.com/ jako członek ligi NPC Worldwide i opłacenia licencji członkowskiej na dany rok. Opłata wynosi 50USD (dolarów amerykańskich) i można ją wnosić wyłącznie przez w/w stronę. Po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty zawodnik otrzymuje kartę członkowską, którą można pobrać na tej stronie oraz wydrukować. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do okazania potwierdzenia członkostwa w lidze NPC na weryfikacji poprzedzającej zawody, w których chcą wziąć udział.
  4. Zawodnicy biorący udział w zawodach pod patronatem ligi NPC Worldwide nie muszą być zrzeszeni w organizacjach sportowych. Posiadanie licencji NPC nie ogranicza możliwości uczestnictwa zawodników w zawodach organizowanych przez inne federacje sportowe.
  5. Zawody “Grand Prix Polski Debiutantów NPC” otwarte są dla wszystkich osób, które rozpoczynają starty w kulturystyce lub fitness. W Grand Prix Debiutantów mogą wziąć udział osoby, które nigdy nie startowały w zawodach w kulturystyce i fitness oraz zawodniczki i zawodnicy, którzy rozpoczęli starty w zawodach w kulturystyce i fitness w roku 2020 bez względu na ilość startów, rodzaj zawodów oraz federację.

   W zawodach o nazwie “Grand Prix Polski Debiutantów NPC” może brać udział każda osoba spełniająca powyższe warunki, która zgłosi i zarejestruje się na stronie internetowej Festiwalu Sportów Sylwetkowych – www.IFBBPRO.com.pl w wyznaczonym przez organizatora terminie i przejdzie weryfikację w dzień zawodów.

    

  6. Zawody o nazwie “Grand Prix Polski Juniorów NPC” są otwarte dla zawodniczek i zawodników w wieku do 23 lat, przy czym wiek jest rozpatrywany rocznikowo, czyli w tegorocznych zawodach juniorów mogą brać udział osoby urodzone w latach 1997/2002.
  7. W “Grand Polski Juniorów NPC” może brać udział każda osoba spełniająca powyższe warunki, która zgłosi i zarejestruje się na oficjalnej stronie internetowej Promotora NPC & IFBB Professional League w Polsce lub na stronie internetowej Festiwalu Sportów Sylwetkowych: www.IFBBPRO.com.pl
  8. Zawody “Grand Prix Polski Masters NPC” są przeznaczone dla zawodników, którzy w bieżącym roku ukończyli lub ukończą 35 lat czyli dla osób urodzonych w roku 1985 lub wcześniej. W “Grand Prix Polski Masters NPC” mogą wziąć udział wszystkie osoby spełniające powyższy warunek, które zgłoszą i zarejestrują się na oficjalnej stronie internetowej Promotora NPC & IFBB Professional League w Polsce lub na stronie internetowej Festiwalu Sportów Sylwetkowych: www.IFBBPRO.com.pl
  9. Zawody “Grand Prix Polski NPC” są otwarte dla wszystkich zawodniczek i zawodników niezależnie od wieku i doświadczenia startowego. W “Grand Prix Polski NPC” mogą wziąć udział wszystkie osoby, które zgłoszą i zarejestrują się na oficjalnej stronie internetowej Promotora NPC & IFBB Professional League w Polsce lub na stronie internetowej Festiwalu Sportów Sylwetkowych: www.IFBBPRO.com.pl

  REJESTRACJA

  Rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie online poprzez stronę www.ifbbpro.com.pl i jest niezbędna, aby zostać wpisanym na listę startową w wybranych zawodach.

  Ostateczny możliwy termin zgłoszeń na zawody wchodzące w skład Festiwalu Sportów Sylwetkowych upływa 4 listopada 2020 roku. Po tym terminie listy zgłoszeń i rejestracja na stronach internetowych będą zamknięte.

  UWAGA. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń i rejestracji ze względu na przepisy dotyczące reżimu sanitarnego związanego z COVID-19.

  Udział w trzeciej edycji Festiwalu NPC mogą wziąć WYŁĄCZNIE zawodnicy, którzy wystąpili w drugiej edycji Festiwalu (23-25 października w Katowicach) lub są na nią obecnie zarejestrowani.

  Ograniczenie to jest spowodowane ograniczeniem liczby startujących do 200 zawodników biorących udział w zawodach, ze względu na wielkość obiektu i obowiązujące obecnie przepisy sanitarno-epidemiologiczne związane z organizacją imprez sportowych. Po osiągnięciu tej liczby rejestracja będzie zamknięta.

  Zawodnicy biorący udział w Grand Prix Polski Juniorów, Debiutantów, Masters, Seniorów/Open mogą startować w dwóch kategoriach sylwetkowych w każdej z tych imprez.

  Zawody będą sędziowane przez co najmniej pięcioosobowy panel sędziowski składający się z certyfikowanych sędziów NPC/ IFBB Professional League z USA i Europy.

  WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

  Weryfikacja startujących odbędzie w piątek 6 listopada 2020r zgodnie z kolejnością, która zostanie podana w październiku w zakładce Harmonogram i miejsce zawodów na stronie www.ifbbpro.com.pl. Dokładny adres miejsca weryfikacji zostanie podany przez organizatora 15 dni przed planowanym terminem zawodów.

  Warunkiem pozytywnego przejścia weryfikacji w przeddzień zawodów jest prezentowanie przez zawodnika “przyzwoitej” formy startowej. Osoby negatywnie zweryfikowane podczas weryfikacji przez minimum 2 sędziów weryfikujących tam obecnych mogą zostać nie dopuszczone do startu. W takim przypadku zawodnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z rejestracją. Komisja sędziowska może nie dopuścić do startu zawodniczki lub zawodnika nieprzygotowanych do występu jeśli nie będzie posiadał podczas weryfikacji: dokumentu tożsamości, stroju startowego oraz pen drive z nagraniem do programu dowolnego (jeśli jest wymagany w danej konkurencji).

  Wszyscy przystępujący do weryfikacji powinni posiadać:

  – dokument tożsamości,

  – strój startowy,

  – pen drive z nagraniem do programu dowolnego jeśli jest wymagany w danej konkurencji (utwór powinien być nagrany jako pierwszy, pen drive podpisany i sprawdzony po nagraniu przez zawodnika)

  – licencję NPC w formie elektronicznej lub wydrukowaną na kartce

  – w formie elektronicznej lub wydrukowane na kartce potwierdzenie opłaty wpisowego

  – w formie elektronicznej lub wydrukowane na kartce potwierdzenie rejestracji (przyjęcia zgłoszenia) na stronie zawodów.

  OPŁATY

  W poszczególnych konkursach wchodzących w skład trzeciej edycji Festiwalu Sportów Sylwetkowych obowiązuje następujące wpisowe od zawodniczki/zawodnika:

  “Grand Prix Polski Juniorów“ 100pln pierwsza kategoria, 50pln druga kategoria

  “Grand Prix Polski Masters (Weteranów)“ 200pln pierwsza kategoria, 100pln druga kategoria

  “Grand Prix Polski NPC (Seniorów)“ 250pln pierwsza kategoria, 100pln druga kategoria

  „Grand Prox Polski Debiutantów” 200pln pierwsza kategoria, 100pln druga kategoria

  Wpłat należy dokonywać na konto:

  Konto dla wpłat w złotych polskich (PLN):

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  Bank Millennium SA

  nr konta 13 1160 2202 0000 0003 4091 1629

  Konto dla wpłat w euro (EUR):

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  Bank Millennium SA

  SWIFT: BIGBPLPW

  nr konta (BIC): PL 93 1160 2202 0000 0003 8436 1921

  lub przez system PayPal na adres:

  [email protected]

  Płatności Paypal są obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 4,8% wpłacanej sumy.

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika, za którego wnoszona jest opłata oraz dokładną nazwę zawodów, za które dokonywana jest wpłata (np. „Jan Kowalski, Wpisowe za zawody – Puchar Polski NPC 2020”).

  Opłata za start w zawodach musi być dokonana w trakcie rejestracji lub przed rejestracją zawodnika na stronie internetowej www.IFBBPRO.com.pl, ponieważ należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego kopię przelewu za wpisowe.

  Osoby startujące, które wniosły opłatę w formie przelewu bankowego, proszone są o zabranie ze sobą na weryfikację potwierdzenia w formie elektronicznej lub wydruku potwierdzającego dokonanie przelewu.

  W przypadku gdy zawodnik wniósł opłatę wpisowego, ale z przyczyn losowych (choroby, kontuzji itp.) nie mógł wziąć udziału w zawodach, ma prawo zwrócić się do promotora zawodów z prośbą o przeniesienie opłaty na inny termin, w którym będą odbywały się zawody NPC lub też o zwrot wpłaconego wpisowego. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez organizatora indywidualnie. Promotor zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpisowego w przypadku stwierdzenia braku uzasadnionej przyczyny rezygnacji z udziału w zawodach. Zawodnik może ubiegać się o zwrot wpisowego oraz zwrot opłat dodaktowych jesli zgłosi rezygnację z udziału w zawodach z powodu kontuzji lub choroby nie później niż 14 dni przed zawodami i przedstawi równoczesnie odpowiednie zaświadczenie od lekarza specjalisty.

  Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji lub spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

  Istnieje również możliwość opłaty wpisowego podczas weryfikacji przed zawodami w piątek. Można z tej formy płatności skorzystać zaznaczając w formularzu rejestracyjnym opcję „Płatność gotówką podczas weryfikacji.”

  Płatności gotówką podczas weryfikacji są obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 10% wpłacanej sumy.

  Na weryfikacji każdy zawodnik otrzyma opaskę na nadgarstek, którą musi nosić przez cały czas trwania zawodów. Opaska ta umożliwia wejście na halę oraz poruszanie się po zapleczu sceny w dniu startu zawodnika. Ponadto zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Porządkowym dla zawodników, umieszczonym w osobnej zakładce na stronie informacyjnej zawodów.

  KONKURENCJE (DYWIZJE) I KATEGORIE STARTOWE

  Zawody będą sędziowane i rozgrywane zgodnie z zasadami federacji NPC Worldwide we wszystkich konkurencjach (dywizjach) i kategoriach sylwetkowych. Zasady sędziowania zawodów i wykaz kategorii znajdują się w zakładce “Regulaminy” na stronie zawodów.

  Grand Prix Polski Juniorów NPC 2020

  – Fitness gimnastyczne kobiet (Women’s Fitness)

  – Fitness sylwetkowe kobiet (Women’s Figure)

  – Bikini fitness kobiet (Women’s Bikini)

  – Wellness fitness kobiet (Women’s Wellness)

  – Fitness atletyczne kobiet (Women’s Physique)

  – Fitness plażowe mężczyzn (Men’s Physique)

  – Classic Physique mężczyzn (Men’s Classic Physique)

  – Kulturystyka mężczyzn (Men’s Bodybuilding)

  Grand Prix Polski Masters NPC 2020

  Organizator przewiduje, że proponowane konkurencje zostaną rozegrane w 2 grupach wiekowych: 35-40 lat i powyżej 40 lat (decyduje rocznik), o ile w kategorii zbierze się chociaż 5 zawodników.

  – Fitness gimnastyczne kobiet (Women’s Fitness)

  – Fitness sylwetkowe kobiet (Women’s Figure)

  – Bikini fitness kobiet (Women’s Bikini)

  – Wellness fitness kobiet (Women’s Wellness)

  – Fitness atletyczne kobiet (Women’s Physique)

  – Fitness plażowe mężczyzn (Men’s Physique)

  – Classic Physique mężczyzn (Men’s Classic Physique)

  – Kulturystyka mężczyzn (Men’s Bodybuilding)

  Grand Prix Polski Debiutantów NPC 2020:

  – Fitness gimnastyczne kobiet (Women’s Fitness)

  – Fitness sylwetkowe kobiet (Women’s Figure)

  – Bikini fitness kobiet (Women’s Bikini)

  – Wellness fitness kobiet (Women’s Wellness)

  – Fitness atletyczne kobiet (Women’s Physique)

  – Fitness plażowe mężczyzn (Men’s Physique)

  – Classic Physique mężczyzn (Men’s Classic Physique)

  – Kulturystyka mężczyzn (Men’s Bodybuilding)

  Grand Prix Polski NPC 2020 (Seniorów):

  – Fitness gimnastyczne kobiet (Women’s Fitness)

  – Fitness sylwetkowe kobiet (Women’s Figure)

  – Bikini fitness kobiet (Women’s Bikini)

  – Wellness fitness kobiet (Women’s Wellness)

  – Fitness atletyczne kobiet (Women’s Physique)

  – Fitness plażowe mężczyzn (Men’s Physique)

  – Classic Physique mężczyzn (Men’s Classic Physique)

  – Kulturystyka mężczyzn (Men’s Bodybuilding)

  W każdych zawodach w poszczególnych konkurencjach sylwetkowych (dywizjach) zaplanowane są następujące kategorie startowe:

  – Women’s Fitness (Fitness gimnastyczne kobiet): do 160cm, powyżej 160cm

  – Womems Figure (Fitness sylwetkowe kobiet): do 163cm, do 168cm, powyżej 168cm

  – Women’s Bikini (Bikini fitness kobiet): do 155cm, do 159cm, do 163cm, do 166cm, do 170cm, powyżej 170cm

  – Women’s Wellness (Wellness fitness kobiet): do 163cm i powyżej 163cm

  – Women’s Physique (Fitness atletyczne kobiet) kobiet: do 168cm, powyżej 168cm

  – Men’s Physique (Fitness plażowe mężczyzn): do 170cm, do 173cm, do 175cm, do 180cm, do 183cm, powyżej 183cm

  – Classic Physique mężczyzn: do 175cm i powyżej 175cm lub do 170cm, do 178cm, do 183cm, powyżej 183cm

  – Kulturystyka mężczyzn: do 75kg, do 80kg, do 90kg, do 102kg i powyżej 102kg

  Wymienione powyżej kategorie wzrostowe lub wagowe będą rozgrywane, jeśli zgłosi się do nich co najmniej 5 zawodników.

  Jeśli liczba zgłoszonych i zweryfikowanych zawodników w danej kategorii będzie mniejsza niż 5 zawodników, to organizator może połączyć ją z kategorią wyższą. Organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia większej ilości kategorii wzrostowych lub wagowych, o ile będzie tego wymagała liczba zgłoszonych zawodników. Ilość kategorii wagowych oraz wzrostowych będzie ogłoszona tuż po weryfikacji wszystkich zawodników.

  Limity wagowe w konkurencji CLASSIC PHYSIQUE:

  – do 163cm – 73kg

  – do 165cm – 75kg

  – do 168cm – 77kg

  – do 170cm – 79kg

  – do 173cm – 83kg

  – do 175cm – 86kg

  – do 178cm – 89kg

  – do 180cm – 93kg

  – do 183cm – 96kg

  – do 185cm – 100kg

  – do 188cm – 104kg

  – do 191cm – 108kg

  – do 193cm – 111kg

  – do 196cm – 114kg

  – do 198cm – 118kg

  – do 201cm – 121kg

  – powyżej 201cm – 125kg

   

  PROGRAM ZAWODÓW

  Przewidywany program zawodów zostanie umieszczony w zakładce Harmonogram i miejsce zawodów. Godziny rozgrywania poszczególnych konkurencji sylwetkowych mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zawodników i kategorii.

  OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW ORAZ ILOŚĆ KATEGORII W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH ZOSTANĄ ZATWIERDZONE PO WERYFIKACJI I NIEZWŁOCZNIE PODANE DO WIADOMOŚCI ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW I ORGANIZATORÓW.

  NAGRODY

  – Sponsorowane starty w zawodach Amateur Olympia w USA i Europie, Amateur Arnold Classic USA oraz w zawodach z serii PRO Qualifier w Europie

  – Nagrody ufundowane przez partnerów Festiwalu

  – Prestiżowe tytuły mistrzowskie federacji NPC Worldwide, certyfikaty, medale i statuetki.

  – Udział w Festiwalu umożliwia też uzyskanie kwalifikacji do reprezentacji Polski na pierwsze Mistrzostwa Świata NPC & IFBB Professional League w Atlancie w USA w 2021 roku.

  POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

  Ze względów estetycznych oraz zachowania czystości i higieny w obiekcie, w którym organizowana jest impreza sportowa, wszyscy zawodnicy biorący udział mogą używać wyłącznie brązerów niebrudzących (trudnościeralnych). W związku z tym organizator zaleca stosowanie wyłącznie produktów dopuszczonych i stosowanych oficjalnie w największych federacjach (IFBB Professional League/NPC Worldwide).

  Na zawodach będzie dostępna usługa profesjonalnego brązowienia natryskowego, świadczona przez firmę SKLEPZAWODNIKA.PL . Zapisu na brązowienie można dokonać przez stronę internetową zawodów: www.IFBBPRO.com.pl lub ewentualnie mailowo na adres [email protected] lub smsem na nr +48 604 414 123, wysyłając zgłoszenie z imieniem i nazwiskiem zawodnika, kategorią startową oraz nazwą zawodów.

  PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

  Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt oraz sami rezerwują i opłacają sobie noclegi w hotelach.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga promotor zawodów przy udziale sędziego głównego oraz ewentualnie przedstawiciela NPC/IFBB Professional League

  INFORMACJE

  Dokładne przepisy sędziowskie dla każdej konkurencji dostępne są w języku angielskim i polskim na stronie internetowej:

  www.IFBBPRO.com.pl

  w zakładce: Konkurencje, kategorie i regulamin sędziowania / General Rules, divisions and classes.

  Robert Piotrkowicz

  • IFBB PROFESSIONAL League Champion
  • Oficjalny Przedstawiciel i Promotor Federacji NPC Worldwide i IFBB Professional League w Polsce
  • Phone/WhatsApp: +48 602 650 291
  • Office mail: offi[email protected]
  • Private mail: [email protected]

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  WARSZAWA

  Show Buttons
  Hide Buttons