• PL
 • ENG
 • zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  Regulamin zakupu biletów

  REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

  na imprezy rozgrywane podczas

  Festiwalu Sportów Sylwetkowych Warszawa 21-23 lutego 2020 roku,

  obowiązujący od dnia 1 września 2019 r.

  ZASADY OGÓLNE

  Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów on-line na stronie www.ifbbpro.com.pl oraz na stronie www.festiwalsportowsylwetkowych.pl na imprezy sportowe wchodzące w skład Pierwszego Festiwalu Sportów Sylwetkowych, rozgrywane w dniach 21,22 i 23 lutego 2020 w Warszawie. Każdy Klient, najpóźniej w chwili wyrażenia woli zakupu biletu na w/w imprezę, a tym samym związania się umową na odległość z organizatorem imprezy, ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

  Sprzedaż biletów na stronie www.ifbbpro.com.pl oraz na stronie www.festiwalsportowsylwetkowych.pl jest prowadzona przez Organizatora tj.:

  Akademię Sportów Sylwetkowych, Robert Piotrkowicz

  adres siedziby: Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki, mazowieckie.

  NIP: 534 222 43 72.

  Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Adresy poczty elektronicznej: akademiasportowsylwetkowych@gmail.com

  Serwis telefoniczny: +48 604 414 123

  PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

  Bilety na wszystkie imprezy wchodzące w skład Festiwalu Sportów Sylwetkowych są sprzedawane wyłącznie on-line na stronach www.ifbbpro.com.pl oraz www.festiwalsportowsylwetkowych.pl . Bilety uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia.

  Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiających identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

  BILETY

  Zakup biletów on-line na stronach

  Po dokonaniu wyboru wydarzenia oraz wyboru rodzaju i ilości biletów na stronie www.ifbbpro.com.pl lub na stronie www.festiwalsportowsylwetkowych.pl należy wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać metodę płatności.

  Dostępne są następujące rodzaje biletów:

  a) wejściówka dla widza (uprawnia do przebywania na trybunach oraz w części wystawowej hali)

  Aktualne ceny biletów podane są w zakładce Bilety.

  b) wejściówka dla trenera/ osoby towarzyszącej zawodnikowi (uprawnia do przebywania na trybunach, w części wystawowej hali oraz do wstępu na back stage, strefy rozgrzewkowej przeznaczonej dla zawodników)

  – na dzień 21.02.2020 (Debiuty) – 100PLN

  – na dzień 22.02.2020 (Mistrzostwa Polski i Bitwa o Olimpię) – 100PLN

  – na dzień 23.02.2020 (Xtreme Fitness Challenge – Pro Qualifier) – 200 PLN

  SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

  Zasady ogólne

  Możliwe są następujące rodzaje płatności: karta płatnicza, e-przelew, przelew tradycyjny, płatność paypal.

  Karta płatnicza

  W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem strony www.ifbbpro.com.pl lub www.festiwalsportowsylwetkowych.pl (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”) Klient zostanie przekierowany do serwisu Przelewy24. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie serwisu internetowego Przelewy24 oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od “https://”). Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych Przelewy24 odpowiada PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu, zgodnie ze swoim regulaminem. Dokonując płatności przy użyciu karty płatniczej należy wybrać typ karty (typy akceptowanych kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), wpisać 16-cyfrowy nr karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez Przelewy24 lub popełnienia błędu, który nie pozwala na realizację płatności, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie ilości.

  E-przelew (przelew on-line)

  Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem strony www.ifbbpro.com.pl lub www.festiwalsportowsylwetkowych.pl , oraz wybraniu opcji płatności e-przelewem (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”), oraz po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: “https://”). Za realizację i bezpieczeństwo transakcji e-przelewów przeprowadzanych na stronach internetowych Przelewy24 odpowiada PayProS.A., z siedzibą w Poznaniu, zgodnie ze swoim regulaminem. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez Przelewy24 lub na skutek popełnienia błędu, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie ilości.

  Przelew tradycyjny

  W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym zapłata powinna nastąpić możliwie najszybciej. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku Akademii Sportów Sylwetkowych czekamy 72 godziny od momentu wykonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja jest anulowana, a bilety wracają do ogólnodostępnej puli biletów przeznaczonych do sprzedaży. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży z powodu zapłaty za bilety po wyznaczonym czasie (72h), Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie ilości. Środki pieniężne, które wpłyną na konto Akademii Sportów Sylwetkowych po anulowaniu rezerwacji, zostaną zwrócone na nr rachunku, z którego zostały przesłane w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania na rachunku Akademii Sportów Sylwetkowych, chyba że klient wyda inne dyspozycje co do sposobu ich zwrotu.

  Płatność paypal

  Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem strony www.ifbbpro.com.pl lub www.festiwalsportowsylwetkowych.pl , oraz wybraniu opcji płatności w systemie paypal (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”), nastąpi przekierowanie na stronę serwisu paypal. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego serwisu oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: “https://”). Za realizację i bezpieczeństwo transakcji w systemie paypal.com odpowiada PayPal Inc., zgodnie ze swoim regulaminem. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży z powodu braku zapłaty za bilety, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie ilości.

  Procedura zakupu

  W przypadku wyboru płatności zwykłym przelewem tradycyjnym Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku “Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”, oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu Biletów na wybraną imprezę. Następnie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji biletów. Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji oraz zaksięgowaniu środków na rachunku Akademii Sportów Sylwetkowych Klient otrzymuje wiadomość email z podziękowaniem za dokonanie płatności i potwierdzeniem zarejestrowania płatności w systemie oraz bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Bilet taki można okazać w formie pliku wyświetlanego na ekranie telefonu lub wydrukować na drukarce.

  W przypadku wyboru płatności kartą lub e-przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę / confim and pay”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku “Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”, oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu Biletów. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę serwisu Przelewy24. Po otrzymaniu od Przelewy24 informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji biletów oraz bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Bilet taki należy okazać w formie pliku wyświetlanego na ekranie telefonu lub wydrukować na drukarce.

  W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu paypal.com. Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę / confim and pay”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku “Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”, oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu Biletów. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę serwisu paypal.com. Po otrzymaniu od Paypal informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji biletów oraz bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Bilet taki należy okazać w formie pliku wyświetlanego na ekranie telefonu lub wydrukować na drukarce.

  Rezerwacja jest zobowiązująca dla Organizatora Festiwalu Sportów Sylwetkowych dopiero po wysłaniu na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie. W przypadku opłaty za bilet przelewem bankowym, wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie następuje po dokonaniu opłaty za rezerwację, po weryfikacji zgodności danych podanych w przelewie z danymi podanymi przez Klienta w trakcie rezerwacji.

  W przypadku opłaty za bilet e-przelewem lub kartą za pośrednictwem Przelewy24, wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie następuje po otrzymaniu przez organizatora potwierdzenia od Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta.

  W przypadku opłaty za bilet za pośrednictwem serwisu paypal.com, wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie następuje po otrzymaniu przez organizatora potwierdzenia od PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem: bilety1@ifbbpro.pl, lub pod numerem +48 604 414 123. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup biletów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

  DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW

  4. Zasady ogólne

  Po opłaceniu rezerwacji, jej odbiorca odbiera bilet w formie elektronicznej umożliwiającej jego wyświetlenie na ekranie telefonu lub wydrukowanie przez rezerwującego we własnym zakresie. Do wydruku biletów domowych należy używać białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Pojedynczy bilet domowy uprawnia do wejścia na dotyczące go wydarzenie jedną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym rezerwujący udostępnił dane otrzymanego biletu (w tym wydruku lub kopii elektronicznej). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta, w trakcie wykonywania rezerwacji, błędnego adresu e-mail, na który przesyłane są bilety.

  KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA

  Telefonicznie: pod nr +48 604 414 123

  Mailowo: bilety1@ifbbpro.pl

  Dział Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie.

  Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy w ramach systemu sprzedaży nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się.

  FAKTURA

  Po uprzednim zaznaczeniu na formularzu rezerwacji biletów opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku otrzymania przez Organizatora całości zapłaty za bilet, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłata została otrzymana. Faktura VAT jest przesyłana listem ekonomicznym na adres podany przez Klienta w procesie rezerwacji. Na karcie rezerwacji biletu Klient, wybierając opcję dostarczenia faktury VAT, ma możliwość zaznaczenia zgody na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. W przypadku zaznaczenia takiej zgody faktura VAT jest przesyłana w formacie pdf na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji.

  WSTĘP I UCZESTNICTWO

  Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się Festiwal Sportów Sylwetkowych są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom.

  Nieupoważnione używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego jest zabronione. Pióra laserowe, telefony komórkowe, psy (poza będącymi przewodnikami osób niepełnosprawnych) i własne artykuły spożywcze i napoje klientów mogą być także zabronione (prosimy o sprawdzenie regulaminu obiektu oraz regulamin wydarzenia).

  Przedłużająca się ekspozycja na hałas może uszkadzać słuch.

  Przed dokonaniem zakupu biletów Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. W trakcie niektórych wydarzeń mogą być używane efekty specjalne takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne oraz pirotechniczne, które mogą stanowić przeciwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

  ZWROTY BILETÓW / REZERWACJI

  Brak prawa odstąpienia od umowy

  Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

  Zwroty

  W przypadku zwrotu Biletu, Organizator będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta ceny za Bilet.

  W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o odwołaniu wydarzenia lub zmianie jego daty, lub godziny, Organizator podejmie niezbędne działania w celu, jak najszybszego przekazania przedmiotowej informacji Klientom.

  Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia

  Aby dokonać zwrotu Biletu w przypadku odwołania wydarzenia należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: bilety1@ifbbpro.pl podając informację o chęci zwrotu Biletu. Zwrot środków może nastąpić po otrzymaniu przez Organizatora informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia.

  W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności.

  Inne zwroty

  Zwrot Biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa powyżej nie są możliwe.

  REKLAMACJE

  Reklamacje związane z zakupem Biletu w systemie dystrybucji biletów mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: bilety1@ifbbpro.pl lub pisemnie listem poleconym na adres Akademia Sportów Sylwetkowych, ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki.

  Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania.

  W przypadku nieuznania przez Akademię Sportów Sylwetkowych reklamacji złożonej przez Klienta, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

  Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Zamówione przez Klienta samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z wydarzeniem są organizowane na własne ryzyko Klienta. Akademia Sportów Sylwetkowych nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości skorzystania z tych usług.

  Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Akademii Sportów Sylwetkowych, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Akademia Sportów Sylwetkowych nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

  PRAWO WŁAŚCIWE

  Transakcje kupna Biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczpospolitej Polskiej nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

  DANE OSOBOWE

  Administratorem danych osobowych Klientów jest Akademia Sportów Sylwetkowych, ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki.

  Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail akademiasportowsylwetkowych@gmail.com lub pocztą tradycyjną pisząc na adres Akademia Sportów Sylwetkowych, ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki.

  Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu, utworzeniem konta w serwisie oraz zakupem biletów na wydarzenia, będą przetwarzane w następujących celach: obsługi utworzonego konta, obsługi zakupu biletów (np. wyboru rodzaju biletu), dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i odszkodowań, prowadzenia działań marketingowych, sprzedaży biletów i innych usług, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa archiwizacji, spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Akademii Sportów Sylwetkowych.

  Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.

  Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Akademię Sportów Sylwetkowych działaniami realizowanymi w imieniu Akademii Sportów Sylwetkowych, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym, którym Akademia Sportów Sylwetkowych zleciła np. prowadzenie postępowania. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami w mediach społecznościowych.

  Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Akademię Sportów Sylwetkowych do przetwarzania danych przez określny czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Akademii Sportów Sylwetkowych, okres na jaki została udzielona zgoda.

  Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych.

  Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie wyrażenia zgody przykładowo odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Akademię Sportów Sylwetkowych Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na skrzynkę bilety1@ifbbpro.pl

  Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2019 r.

  Organizator Festiwalu Sportów Sylwetkowych

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  Robert Piotrkowicz

  ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65

  05-091 Ząbki

  NIP 5342224372

  Adres mailowy: akademiasportowsylwetkowych@gmail.com

  Phone/WhatsApp: +48 602 650 291

  Udostępnij na facebooku!
  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  21 - 23 LUTEGO
  2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  Show Buttons
  Hide Buttons