• PL
 • ENG
 • zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyp

  Regulamin zawodów sierpień

  REGULAMIN ZAWODÓW SIERPIEŃ

  REGULAMIN FESTIWALU SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  Edycja piąta: 28-29 sierpnia 2021 r.

  REGULAMIN ZAWODÓW

  ▪︎ ” NPC Worldwide 2021 Ms. & Mr. Poland Regional Qualifier ” (sobota, 28 sierpnia)

  oraz

  ▪︎ “ NPC Worldwide 2021 Grand Prix Poland PRO Qualifier ” (niedziela, 29 sierpnia)

  1. CEL IMPREZY

  Celem Festiwalu Sportów Sylwetkowych jest przyznanie tytułów mistrzowskich federacji NPC Worldwide oraz popularyzacja sportów sylwetkowych na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

  2. NAZWY ZAWODÓW DLA AMATORÓW NPC

  ▪︎ ” NPC Worldwide 2021 Ms. & Mr. Poland Regional Qualifier ” (sobota, 28 sierpnia) w pięciu głównych kategoriach głównych:

  • Beginner Regional (absolutny debiut w dyscyplinach sylwetkowych w 2021 roku)

  • Novice Regional (debiut w federacji NPC oraz zawodnicy, którzy nie wygrali nigdy żadnej konkurencji w zawodach NPC)

  • Junior Regional (16-23 lata)

  • Masters Regional (+35, +40, +45 lat)

  • Senior / Open Regional (+18 lat)

  oraz

  ▪︎ “ NPC Worldwide 2021 Grand Prix Poland

  PRO Qualifier ” (niedziela, 29 sierpnia) w dwóch głównych kategoriach głównych:

  • Novice PRO Qualifier (debiut w federacji NPC oraz zawodnicy, którzy nie wygrali nigdy żadnej konkurencji w zawodach NPC)

  • Senior PQ / Open PRO Qualifier (+18 lat) – to kategoria, w której zawodnicy rywalizują o zdobycie jednej z 9 kart IFBB PRO League w każdej z 9 dywizji – konkurencji sylwetkowych.

  3. PROMOTOR I ORGANIZATORZY ZAWODÓW

  – Promotor zawodów: Robert Piotrkowicz

  – Międzynarodowa Federacja w Sportach Sylwetkowych “NPC Worldwide”

  – “Akademia Sportów Sylwetkowych”

  – „Liga Sportów Sylwetkowych NPC Polska”

  4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

  Termin: 28-29 sierpnia 2021r.

  Miejsce: Warszawa

  Dokładne miejsce zawodów i ich harmonogram zostanie podane 60 dni przed terminem ich rozpoczęcia w zakładce o nazwie:

  HARMONOGRAM I MIEJSCE ZAWODÓW

  5. PRZYJAZD I WERYFIKACJA

  Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 27 sierpnia 2021r. (piątek) i zgłaszają się do biura zawodów. Dokładne godziny weryfikacji dla poszczególnych konkurencji sylwetkowych są podane w zakładce:

  HARMONOGRAM I MIEJSCE ZAWODÓW

  Jeśli zawodnik bierze udział w kilku konkurencjach/konkursach, to weryfikuje się na wszystkie starty jednocześnie.

  6. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I STRONY

  INTERNETOWE

  Oficjalne profile na Instagramie:

  @Robert_Piotrkowicz_Official

  @ifbbpropoland_official 

  @npc_poland_ifbb_pro_league 

  Oficjalne profile na Facebooku:

  @RobertPiotrkowicz 

  @ifbbpropoland_official 

  @festiwalsportowsylwetkowych

  Oficjalna strona zawodów NPC Worldwide Poland & IFBB Professional League Poland:

  www.IFBBPRO.com.pl 

  7. UCZESTNICTWO

  W zawodach mogą startować osoby w wieku powyżej 18 lat po okazaniu licencji NPC Worldwide na bieżący rok kalendarzowy.

  Od młodszych zawodników wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda na start w zawodach podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna.

  Od zawodników nie jest wymagane przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i możliwości współzawodnictwa, gdyż wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i potwierdzają to w formularzu rejestracyjnym. W związku z powyższym zalecamy skontrolowanie swojego stanu zdrowia tuż przed zawodami u lekarza sportowego.

  8. LICENCJA NPC Worldwide

  1). Zgodnie z zarządzeniem ligi NPC Worldwide, począwszy od 1 stycznia 2020 r., wszyscy zawodnicy, którzy chcą brać udział w zawodach organizowanych pod patronatem ligi NPC Worldwide są zobowiązani do zarejestrowania się na stronie http://www.npcworldwide-register.com jako członek ligi NPC Worldwide i opłacenia licencji członkowskiej na dany rok. Opłata dla zawodników reprezentujących dowolny kraj Unii Europejskiej wynosi 50 USD (dolarów amerykańskich) i można ją wnosić przez w/w stronę. Po dokonaniu rejestracji na tej stronie i wniesieniu opłaty zawodnik otrzymuje kartę członkowską, którą można pobrać na tej stronie na urządzenie elektroniczne oraz/lub wydrukować.

  Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do okazania potwierdzenia członkostwa w lidze NPC Worldwide (licencji członkowskiej) na weryfikacji poprzedzającej każde zawody zawody, w których chcą wziąć udział.

  2). Zawodnicy biorący udział w zawodach pod patronatem federacji NPC Worldwide nie muszą być zrzeszeni w klubach lub organizacjach sportowych. Posiadanie licencji NPC Worldwide nie ogranicza możliwości uczestnictwa zawodników w zawodach organizowanych przez inne federacje sportowe w Polsce i za granicą.

  9. ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA ZAWODNIKÓW

  Rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie on-line poprzez stronę www.ifbbpro.com.pl i jest ona niezbędna, aby zostać wpisanym na listę startową zawodników. Ostateczny możliwy termin zgłoszeń na zawody wchodzące w skład Festiwalu Sportów Sylwetkowych upływa 3 dni przed datą rozpoczęcia zawodów. Po tym terminie listy zgłoszeń i rejestracja na stronie internetowej będą zamknięte.

  Uwaga

  Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń i rejestracji ze względu na przepisy dotyczące reżimu sanitarnego związanego z COVID-19 dotyczącego ilości zawodników biorących udział w zawodach.

  10. WYBÓR KATEGORII STARTOWEJ ORAZ PRZEPISY I KRYTERIA OCENY W POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJACH

  Zawodnicy biorący udział w zawodach mogą startować jednocześnie w kilku kategoriach ogólnych (Regiional Qualifier: Beginnes, Novice, Juniors lub Masters, Open/Senior oraz PRO Qualifier: Novice PQ, Open PQ) oraz mogą również jednocześnie startować w dwóch różnych dywizjach (kategoriach sylwetkowych) w każdej z wyżej wymienionych kategorii np. Beginnes Bodybuilding i Beginnes Classic Physique  oraz Novice Bodybuilding i Novice Classic Physique oraz Juniors Bodybuilding i Juniors Classic Physique oraz Open Bodybuilding i Open Classic Physique.

  Każdy zawodnik ma więc prawo startu w maksymalnie 12 kategoriach rozgrywanych w trakcie trwania dwudniowych zawodów, jeśli tylko spełnia wymogi uczestnictwa w danej kategorii (staż, wiek, osiągnięcia, kryteria sylwetkowe wybranej konkurencji).

  Zawody będą sędziowane przez co najmniej pięcioosobowy panel sędziowski składający się z certyfikowanych sędziów NPC/ IFBB Professional League z USA i Europy.

  Przepisy dotyczące sędziowania oraz kryteriów oceny w poszczególnych kategoriach sylwetkowych znajdują się na naszej stronie w zakładce:

  REGULAMINY / Konkurencje, kategorie i regulamin sędziowania

  11. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

  Weryfikacja startujących odbędzie w piątek 27 sierpnia 2021 r. zgodnie z czasem i kolejnością podaną w zakładce HARMONOGRAM I MIEJSCE  ZAWODÓW na stronie www.ifbbpro.com.pl. Dokładny adres miejsca weryfikacji zostanie podany 60 dni przed planowanym terminem zawodów.

  Warunkiem pozytywnego przejścia weryfikacji w przeddzień zawodów jest prezentowanie przez zawodnika „przyzwoitej” formy startowej. Osoby negatywnie zweryfikowane podczas weryfikacji przez minimum 2 sędziów weryfikujących tam obecnych mogą zostać nie dopuszczone do startu. W takim przypadku zawodnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z rejestracją. Komisja sędziowska może nie dopuścić do startu zawodniczki lub zawodnika nieprzygotowanych do występu jeśli nie będzie posiadał podczas weryfikacji: dokumentu tożsamości, licencji zawodniczej NPC Worldwide, potwierdzenia opłaty startowej, stroju startowego oraz pen drive z nagraniem do programu dowolnego, jeśli jest wymagany w danej konkurencji. Muzyka do programu dowolnego wymagana jest w konkurencjach (dywizjach): Women’s Bodybuilding, Men’s Bodybuilding, Men’s Classic Physique, Women’s Physique, Women’s Fitness (Fitness gimnastyczne kobiet).

  Zawodniczki i zawodnicy przystępujący do weryfikacji powinni posiadać przy sobie:

  1. Dokument tożsamości.

  2. Licencję zawodnika NPC Worldwide na bieżący rok w formie elektronicznej (pobrana ze strony na urządzenie mobilne) lub formie wydruku na kartce.

  3. Potwierdzenie opłaty startowej wydrukowane na kartce.

  4. Potwierdzenie rejestracji on-line (przyjęcia zgłoszenia), które zawodnik otrzymał na adres mailowy zaraz po rejestracji. Może być ono w formie elektronicznej lub wydrukowane na kartce.

  5. Strój startowy.

  6. Pen drive z nagraniem do programu dowolnego jeśli jest wymagany w danej konkurencji.

  Utwór do programu dowolnego powinien być nagrany koniecznie jako pierwszy (na nośniku nie mogą znajdować się inne utwory), a pen drive musi być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz sprawdzony po nagraniu przez zawodnika. Utwór muzyczny powinien trwać maksymalnie 60 sekund. Jeżeli nagranie do programu dowolnego ma się rozpocząć w momencie gdy zawodnik jest już na środku sceny, to koniecznie powinien on umieścić na pen drive naklejkę z napisem ON STAGE. Jeśli zawodnik nie umieści takiego napisu na pen drive, to utwór zostanie uruchomiony w momencie wejścia zawodnika na scenę (OFF STAGE). W trakcie trwania zawodów nie będzie można tego już zmienić. Tuż po zakończeniu zawodów (lub w przerwie między pierwszym a drugim blokiem zawodów) zawodnik może odebrać swój pen drive bezpośrednio od realizatora dźwięku.

  12. WPISOWE I PŁATNOŚCI

  Aktualne ceny wpisowego (opłaty startowej) za poszczególne kategorie i konkurencje, w których zawodnik chce wziąć udział, są podane w formularzu rejestracyjnym/zgłoszeniowym na stronie zawodów w zakładce REJESTRACJA ZAWODNIKÓW.

  Wpłaty za wpisowe na wybrane zawody (ewentualnie również za: wejściówki na backstage dla osoby towarzyszącej i trenera, za usługę brązowienia natryskowego, za pakiet multimedialny – zdjęcia wysokiej jakości z prezentacji indywidualnej, zdjęcia z porównań grupowych ze sceny zawodów oraz nagranie/relacja video wysokiej jakości z całych zawodów) należy dokonać na jedno z poniższych kont (numery kont podane są również na końcu formularza rejestracyjnego):

  1. Konto dla wpłat w złotych polskich (PLN):

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  Bank Millennium SA, ul. Stanislawa Zaryna 2A, Warszawa

  Nr konta 13 1160 2202 0000 0003 4091 1629

  2. Konto dla wpłat w euro (EUR):

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  Bank Millennium SA, ul. Stanislawa Zaryna 2A, Warszawa

  SWIFT: BIGBPLPW

  Nr konta (BIC): PL 93 1160 2202 0000 0003 8436 1921

  3. Konto systemu PayPal na adres:

  [email protected]

  Płatności na konto systemu PayPal są obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 4,8% wpłacanej sumy.

  4. Płatność gotówką podczas weryfikacji w piątek przed zawodami. Przy wyborze tej opcji płatności doliczone zostanie 20% opłaty manipulacyjnej. System dolicza automatycznie 20% do sumy zamówienia po zaznaczeniu tej opcji w formularzu rejestracyjnym. Ta opcja płatności może nie być dostępna kilkanaście dni przed zawodami.

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika, za którego wnoszona jest opłata oraz nazwę zawodów, za które dokonywana jest wpłata (np.: „Jan Kowalski, Wpisowe za zawody NPC w sierpniu 2021 – Grand Prix Poland Pro Qualifier”).

  Ostateczna suma za wpisowe na zawody i ewentualnie opłaty za dodatkowe usługi (bilety dla trenera i osób towarzyszących, brązowienie natryskowe, pakiet multimedialny), będzie podana na ostatniej stronie formularza rejestracyjnego. Podaną sumę należy wpłacić przed wysłaniem wypełnionego formularza na jedno z podanych kont, a następnie potwierdzenie tej wpłaty (plik pdf, kopię, zdjęcie itp.) dołączyć we wskazanym miejscu formularza. Zaraz po wysłaniu wypełnionego zgłoszenia z dołączonym potwierdzeniem opłaty otrzymasz na swój adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia (wiadomość e-mail) wygenerowane przez nasz system rejestracyjny. W tym momencie zostaniesz dodany do listy startujących zawodników.

  Podane ceny wpisowego na zawody obowiązują do 14 dni przed zawodami. W późniejszym terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany (w tym podwyższenia) ceny wpisowego na zawody i innych opłat bez wcześniejszej informacji na ten temat.

  Osoby startujące, które wniosły opłatę w formie przelewu bankowego lub na konto PayPal, proszone są o zabranie ze sobą na weryfikację potwierdzenia w formie elektronicznej lub wydruku potwierdzającego dokonanie przelewu.

  W przypadku gdy zawodnik wniósł opłatę wpisowego, ale z powodu choroby lub kontuzji nie może wziąć udziału w zawodach, ma prawo zwrócić się do promotora zawodów z prośbą o przeniesienie opłaty na kolejny termin, w którym będą odbywały się zawody NPC. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez organizatora indywidualnie.

  Promotor zastrzega sobie prawo do odmowy przeniesienia opłaty startowej na inny termin w przypadku stwierdzenia braku uzasadnionej przyczyny rezygnacji z udziału w zawodach.

  Zawodnik może ubiegać się o przeniesienie opłaty startowej na inny termin jeśli zgłosi rezygnację z udziału w zawodach z powodu kontuzji lub choroby nie później niż 5 dni przed zawodami i przedstawi równocześnie w tym terminie odpowiednie zaświadczenie od lekarza specjalisty.

  Informację o rezygnacji ze startu w zawodach wraz z zaświadczeniem od lekarza

  specjalisty potwierdzającym przyczynę rezygnacji należy wysłać na maila biura zawodów [email protected] oraz równocześnie poinformować o tym telefonicznie organizatora zawodów (WhatsApp: +48 602 650 291).

  Wpisowe nie podlega przeniesieniu na inny termin w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu po tym terminie np. w wyniku spóźnienia się zawodnika na start w swojej kategorii.

  Podczas weryfikacji każdy zawodnik otrzyma opaskę na nadgarstek, którą powinien nosić przez cały czas trwania zawodów. Opaska ta umożliwia wejście na halę oraz poruszanie się po zapleczu sceny (backstage) w dniu startu zawodnika. Ponadto zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w regulaminie porządkowym dla zawodników, umieszczonym w zakładce REGULAMINY / Regulamin Porządkowy na stronie zawodów.

  13. KATEGORIE STARTOWE

  Zawody będą rozgrywane w następujących kategoriach startowych:

  OPEN (Seniorów)

  To kategoria otwarta dla wszystkich zawodniczek i zawodników powyżej 18 roku życia bez względu na staż startowy, osiągnięcia, wiek oraz starty w innych federacjach. W kategorii tej w poszczególnych konkurencjach sylwetkowych (dywizjach) rozgrywane są kategorie wzrostowe lub wagowe. W kategorii OPEN w zawodach typu Regional Qualifier (w sierpniu, wrześniu i październiku) oraz zawodach typu Amateur PRO Qualifier ( w sierpniu i październiku) zawodnicy zdobywają punkty do rankingu kwalifikującego ich do reprezentacji kraju, którego są obywatelami (obywatelstwo w paszporcie; obywatelstwo podane w formularzu aplikacji o licencję zawodnika federacji NPC Worldwide) np. Reprezentacji Polski, Niemiec, Ukrainy itd. na Mistrzostwa Świata NPC Worldwide w USA zgodnie z regulaminem: https://ifbbpro.com.pl/regulamin-kwalifikacji-do-mistrzostw-swiata/

  Zawodnicy występujący w kategorii OPEN zawodów PRO Qualifier będą rywalizowali o zdobycie jednej z 9 kart IFBB PRO w następujących dywizjach:

  – Women’s Bikini – 1 PRO CARD

  – Women’s Wellness – 1 PRO CARD

  – Women’s Figure – 1 PRO CARD

  – Women’s Physique – 1 PRO CARD

  – Women’s Bodybuilding – 1 PRO CARD

  – Women’s Fitness – 1 PRO CARD

  – Men’s Physique – 1 PRO CARD

  – Men’s Classic Physique – 1 PRO CARD

  – Men’s Bodybuilding – 1 PRO CARD

  Zgodnie z przepisami federacji NPC Worldwide kartami IFBB PRO mogą zostać nagrodzeni zwycięzcy kategorii OVERALL w dywizji, w której rywalizowało łącznie minimum 5 zawodników.

  NOVICE

  To kategoria otwarta dla wszystkich zawodniczek i zawodników bez względu na staż startowy, wiek oraz starty w innych federacjach za wyjątkiem zawodników, którzy wygrali jakąkolwiek kategorię wzrostową lub wagową lub open w zawodach federacji NPC Worldwide w kategorii OPEN (Seniorów) lub NOVICE lub MASTERS. To wykluczenie nie dotyczy zwycięzców kategorii BEGINNERS (TRUE BEGINNERS/TRUE NOVICE), JUNIORS.

  W kategorii NOVICE w poszczególnych dywizjach (konkurencjach sylwetkowych) rozgrywane są kategorie wzrostowe lub wagowe, jeśli pozwala na to liczba zgłoszonych zawodników (minimum 5 zawodników w kategorii wzrostowej lub wagowej).

  BEGINNERS (TRUE BEGINNERS/TRUE NOVICE)

  To kategoria otwarta dla zawodniczek i zawodników, którzy startują po raz pierwszy w życiu lub rozpoczęli już starty w zawodach sylwetkowych w bieżącym roku kalendarzowym (2021 r.) bez względu na wiek i federację, w której już startowali.

  W kategorii tej mogą startować zawodnicy, którzy startowali kilkukrotnie w zawodach różnych federacji ale tylko jeśli miało to miejsce w bieżącym roku kalendarzowym.

  W tej kategorii nie mają prawa startu zawodnicy, którzy wystartowali nawet jeden raz w dowolnych zawodach innych federacji we wcześniejszych latach. Przez cały rok kalendarzowy zawodnik rozpoczynający starty w roku 2021 (rok debiutanta) ma prawo brać udział w kategorii BEGINNERS w Polsce. Oczywiście zawodnicy startujący w tej

  kategorii mogą startować równocześnie (na tej samej imprezie oraz innych imprezach NPC) w innych kategoriach (NOVICE REGIONAL, NOVICE PRO QUALIFIER, MASTERS, JUNIORS, OPEN REGIONAL, OPEN PRO QUALIFIER) oraz mogą startować w zawodach innych federacji nie tracąc prawa startu w tej kategorii przez cały rok kalendarzowy.

  Dla zawodników debiutujących w federacji NPC Worldwide, którzy startowali w poprzednich latach w innych federacjach, przeznaczona jest kategoria NOVICE REGIONAL, NOVICE PRO QUALIFIER, a także kategorie JUNIORS, MASTERS, OPEN REGIONAL i OPEN PRO QUALIFIER.

  W kategorii tej w poszczególnych konkurencjach sylwetkowych mogą być rozgrywane kategorie wzrostowe lub wagowe, jeśli liczba zgłoszonych zawodników będzie wystarczająco duża (minimum 5 zawodników w kategorii wzrostowej lub wagowej).

  JUNIORS

  To kategoria otwarta dla wszystkich zawodniczek i zawodników bez względu na staż startowy oraz starty w innych federacjach, którzy mają mniej niż 23 lata lub w bieżącym roku ukończyli 23 rok życia. Liczy się rocznik a nie dokładna data urodzin. W kategorii tej w poszczególnych dywizjach (konkurencjach sylwetkowych) mogą być rozgrywane kategorie wzrostowe lub wagowe lub wiekowe, jeśli liczba zgłoszonych zawodników będzie wystarczająco duża (minimum 5 zawodników w kategorii wzrostowej lub wagowej lub wiekowej). Ostateczną decyzję co do podziału na kategorie wzrostowe i wagowe podejmuje po zakończeniu weryfikacji organizator zawodów wraz z sędzią głównym zawodów.

  MASTERS

  To kategoria otwarta dla wszystkich zawodniczek i zawodników bez względu na staż startowy oraz starty w innych federacjach, którzy kończą w bieżącym roku 35 lat lub mają więcej niż 35 lat. Liczy się rocznik a nie dokładna data urodzin. W kategorii tej w poszczególnych konkurencjach sylwetkowych (dywizjach) mogą być również rozgrywane kategorie wiekowe (+40, +45, +50 lat), wzrostowe lub wagowe, jeśli liczba zgłoszonych zawodników będzie wystarczająco duża (minimum 5 zawodników w kategorii wiekowej, wzrostowej lub wagowej). Ostateczną decyzję co do podziału na kategorie wiekowe, wzrostowe i wagowe podejmuje po zakończeniu weryfikacji organizator zawodów wraz z sędzią głównym zawodów.

  Kategorie wzrostowe i wagowe są przydzielane zawodnikom w trakcie weryfikacji na podstawie dokonywanych pomiarów wzrostu i/lub wagi. Ostateczny podział na kategorie wiekowe, wzrostowe i wagowe zostanie zatwierdzony i podany po zakończeniu weryfikacji wszystkich zawodników.

  Jeśli zawodnik lub trener zawodnika ma wątpliwości co do prawa startu w danej kategorii, to proszony jest o kontakt (wiadomość tekstową) z biurem zawodów:

  WhatsApp: +48 602 650 291

  Mail: [email protected]

  14. KONKURENCJE I KATEGORIE

  Zawody będą sędziowane i rozgrywane zgodnie z zasadami federacji NPC Worldwide we wszystkich 9 konkurencjach sylwetkowych (dywizjach) i planowanych 90 kategoriach wzrostowych, wagowych i wiekowych. Zasady i kryteria sędziowania oraz wykaz konkurencji i kategorii znajdują się w zakładce REGULAMINY na stronie zawodów.

  Konkurencje sylwetkowe (9 dywizji)

  rozgrywane we wszystkich 7 kategoriach ogólnych: Beginners, Novice Regional, Juniors, Masters, Open Regional i Novice PQ, Open PQ:

  – Women’s Bikini (Bikini fitness kobiet)

  – Women’s Wellness (Wellness fitness kobiet)

  – Women’s Figure (Fitness sylwetkowe kobiet)

  – Women’s Physique (Fitness atletyczne kobiet)

  – Women’s Bodybuilding (Kulturystyka kobiet)

  – Women’s Fitness (Fitness gimnastyczne kobiet)

  – Men’s Physique (Fitness plażowe mężczyzn)

  – Men’s Classic Physique (Classic Physique mężczyzn)

  – Men’s Bodybuilding (Kulturystyka mężczyzn)

  W każdej z 7 kategori ogólnych: Beginners,

  Novice Regional, Juniors, Masters, Open Regional i Novice PQ, Open PQ w poszczególnych konkurencjach sylwetkowych (9 dywizjach) zaplanowane są następujące kategorie startowe (wzrostowe lub wagowe):

  – Women’s Bikini (Bikini fitness kobiet):

  159cm, 163cm, 166cm, 170cm, +170cm

  – Women’s Wellness (Wellness fitness kobiet):

  Open lub do 163cm i powyżej 163cm

  – Womems Figure (Fitness sylwetkowe kobiet):

  Open lub do 163cm i powyżej 163cm

  – Women’s Physique (Fitness atletyczne kobiet):

  Open lub do 168cm, powyżej 168cm

  – Women’s Bodybuilding (Kulturystyka kobiet): Open

  – Women’s Fitness (Fitness gimnastyczne kobiet): Open

  – Men’s Physique (Fitness plażowe mężczyzn):

  173cm, 178cm, 183cm, +183cm

  – Men’s Classic Physique (Classic Physique mężczyzn):

  173cm, 178cm, 183cm, +183cm

  – Men’s Bodybuilding (Kulturystyka mężczyzn):

  75kg, 80kg, 90kg, 102kg, +102kg

  W kategorii Masters w każdej z 9 konkurencji sylwetkowych planowane są następujące kategorie wiekowe: +35, +40, +45, +50 lat.

  Wymienione powyżej kategorie wzrostowe, wagowe i wiekowe będą rozgrywane, jeśli zgłosi się do nich co najmniej 5 zawodników. Jeśli liczba zgłoszonych i zweryfikowanych zawodników w danej kategorii będzie mniejsza niż 5 zawodników, to organizator może połączyć ją z kategorią wyższą jeśli wydaje się być to bardzo uzasadnione. Organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia większej ilości kategorii wzrostowych lub wagowych, o ile będzie tego wymagała liczba zgłoszonych zawodników. Ilość kategorii wagowych oraz wzrostowych będzie ogłoszona po weryfikacji wszystkich zawodników.

  Limity wagowe w konkurencji CLASSIC PHYSIQUE:

  – do 163cm – 73kg

  – do 165cm – 75kg

  – do 168cm – 77kg

  – do 170cm – 79kg

  – do 173cm – 83kg

  – do 175cm – 86kg

  – do 178cm – 89kg

  – do 180cm – 93kg

  – do 183cm – 96kg

  – do 185cm – 100kg

  – do 188cm – 104kg

  – do 191cm – 108kg

  – do 193cm – 111kg

  – do 196cm – 114kg

  – do 198cm – 118kg

  – do 201cm – 121kg

  – powyżej 201cm – 125kg

  15. PROGRAM ZAWODÓW

  Przewidywany program zawodów znajduje się w zakładce Harmonogram i miejsce zawodów.

  Godziny rozgrywania poszczególnych konkurencji sylwetkowych mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników i finalnie rozgrywanych kategorii.

  Ostateczny program zawodów oraz lista kategorii wzrostowych, wagowych i wiekowych w poszczególnych konkurencjach sylwetkowych zostaną zatwierdzone po zakończeniu weryfikacji i podane do wiadomości zawodników i trenerów rano w dniu zawodów.

  16. NAGRODY

  ▪︎ Prestiżowe tytuły mistrzowskie federacji NPC Worldwide, certyfikaty/dyplomy, medale i statuetki.

  ▪︎ 9 kart zawodowych IFBB PRO League umożliwiających udział w najbardziej prestiżowych zawodach na całym świecie.

  ▪︎ Kwalifikacje do Reprezentacji Narodowej kraju, którego barwy reprezentuje zawodnik (np. Polskiej Kadry Narodowej federacji NPC Worldwide) na Mistrzostwa Świata NPC Worldwide w USA.

  ▪︎ Nagrody rzeczowe i pakiety startowe ufundowane przez partnerów Festiwalu Sportów Sylwetkowych i sponsorów zawodów NPC Worldwide.

  ▪︎ Sponsorowane starty/opłaty startowe w zawodach PRO QUALIFIER tj.: Amateur

  Olympia w USA, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i UK oraz w zawodach Amateur Arnold Classic w USA i UK.

  17. PRZEPISY PORZĄDKOWE

  Ze względów estetycznych oraz zachowania czystości i higieny w obiekcie, w którym organizowana jest impreza sportowa, wszyscy zawodnicy biorący udział mogą używać wyłącznie brązerów niebrudzących (trudnościeralnych) w miejscach ściśle przeznaczonych do tego celu na zapleczu sceny (backstage). W związku z tym organizator zaleca stosowanie produktów zalecanych i stosowanych oficjalnie w federacjach: IFBB Professional League oraz NPC Worldwide.

  Na zawodach będzie dostępna usługa profesjonalnego brązowienia natryskowego, świadczona przez firmę SKLEPZAWODNIKA.PL

  Usługa brązowienia będzie wykonywana produktami firm Pro Tan oraz Jan Tana (do wyboru przez zawodnika).

  Zapisu na brązowienie natryskowe można dokonać w trakcie rejestracji on-line na zawody zaznaczając to na jednej ze stron formularza rejestracji zawodnika lub poprzez oddzielny formularz zgłoszeniowy na brązowienie natryskowe znajdujący się na stronie internetowej zawodów: www.ifbbpro.com.pl

  18. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

  Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt oraz sami rezerwują i opłacają noclegi w hotelach.

  19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga promotor zawodów przy udziale sędziego głównego oraz ewentualnie przedstawiciela NPC Worldwide i IFBB Professional League.

  20. INFORMACJE

  Aktualne kryteria i przepisy sędziowania dla każdej konkurencji (dywizji) dostępne są w języku angielskim na stronie internetowej: www.IFBBPRO.com.pl  w zakładce: REGULAMINY / Konkurencje, kategorie i regulamin sędziowania

  Regulamin zatwierdził 29 maja 2021r.

  Robert Piotrkowicz

  ▪︎Oficjalny Przedstawiciel i Promotor Federacji NPC Worldwide i IFBB Professional League w Polsce

  ▪︎IFBB Professional League Champion

  ▪︎Prezes Polskiej Ligi Sportów Sylwetkowych

  NPC Polska

  ▪︎Phone/WhatsApp:+48 602 650 291

  ▪︎Office mail: [email protected]

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  WARSZAWA

  Show Buttons
  Hide Buttons