• PL
 • ENG
 • logo
  zawodnik

  21 - 23 LUTEGO 2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  logo
  zawodnik

  21 - 23 LUTEGO 2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  logo
  zawodnik

  21 - 23 LUTEGO 2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  logo
  zawodnik

  21 - 23 LUTEGO 2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  logo
  zawodnik

  21 - 23 LUTEGO 2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  logo
  zawodnik

  21 - 23 LUTEGO 2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  logo
  zawodnik

  21 - 23 LUTEGO 2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  logo
  zawodnik

  21 - 23 LUTEGO 2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  logo
  zawodnik

  21 - 23 LUTEGO 2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  Regulamin festiwalu

  FESTIWAL SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  EDYCJA 1.

  Warszawa 21-23.02.2020

  REGULAMIN

  1. CEL IMPREZY

  Celem Festiwalu Sportów Sylwetkowych jest popularyzacja kulturystyki i fitness.  

  W skład Festiwalu wchodzą cztery oddzielnie rozgrywane imprezy: 

  1. “Debiuty w kulturystyce i fitness NPC/IFBBPro League 2020″ 
  2. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski NPC/IFBB Pro League w kulturystyce i fitness 2020
  3. BitwaoOlimpię 2020 
  4. International Xtreme Fitness Challenge – IFBB Pro Qualifier

   

  1. PROMOTOR I ORGANIZATORZY ZAWODÓW 

  – Akademia Sportów Sylwetkowych 

  – Stowarzyszenie „Liga Sportowa NPC Polska” 

  – Burmistrz Dzielnicy Warszawa Bielany 

  – CRS Bielany 

  – Promotor zawodów: Robert Piotrkowicz 

   

  1. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

  21, 22 i 23 lutego 2020, hala sportowa CRS Bielany, ul. Lindego 20, Warszawa 

   

  1. PRZYJAZD

  Uczestnicy Debiutów przyjeżdżają w dniu 21 lutego 2020r (piątek) i zgłaszają się do biura zawodów w budynku CRS Bielany, ul. Lindego 20, Warszawa w godzinach 8.00 – 11.00. 

  Uczestnicy Mistrzostw Polski przyjeżdżają w dniu 2lutego 2020r (sobota) i zgłaszają się do biura zawodów w budynku CRS Bielany, ul. Lindego 20, Warszawa w godzinach 8.00 – 11.00. 

  Uczestnicy Xtreme Fitness Challenge przyjeżdżają w dniu 23 lutego 2020r (niedziela) i zgłaszają się do biura zawodów w budynku CRS Bielany, ul. Lindego 20, Warszawa w godzinach 8.00 – 11.00. 

  Jeśli zawodnik bierze udział w kilku zawodach (dzień po dniu), to weryfikuje się na wszystkie zawody w których bierze udział przed pierwszymi zawodami.  

   

  1. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  Oficjalny profil na Instagramie@ifbbpropoland_official 

  Oficjalny profil na Instagramie@npc_poland_ifbb_pro_league 

  Oficjalny profil na FB: @RobertPiotrkowicz 

  Oficjalny profil na FB: @ifbbpropoland_official 

  Oficjalna strona zawodów NPC Worldwide Poland & IFBB Professional League Polandwww.IFBBPRO.com.pl 

  Oficjalna strona Międzynarodowego Festiwalu Sportów Sylwetkowych: www.FestiwalSportowSylwetkowych.pl  

   

  1. UCZESTNICTWO

  UWAGA: W zawodach mogą startować osoby w wieku od 18 lat (decyduje rocznik). W przypadku Festiwalu 2020 będą to osoby urodzone w roku 2002 lub wcześniej.  

   

  Debiuty otwarte są dla wszystkich osób, które rozpoczynają starty w kulturystyce lub fitness. Zawodnicy i zawodniczki nie muszą być zrzeszeni w organizacjach sportowych, ani być członkami żadnej federacji. W Debiutach mogą wziąć udział osoby, które nigdy nie startowały w zawodach w kulturystyce i fitness oraz zawodniczki i zawodnicy, którzy zadebiutowali w zawodach kulturystycznych w roku 2020 lub w latach wcześniejszych i jest to dla nich maksymalnie drugi start w życiu. 

  Zawodnicy startujący, którzy złamią ten punkt regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. 

   

  W zawodach o nazwie “Debiuty w kulturystyce i fitness NPC/IFBBPRO 2020” może brać udział każda osoba, która zgłosi i zarejestruje się na stronie internetowej Festiwalu Sportów Sylwetkowych – www.IFBBPRO.com.pl w wyznaczonym przez organizatora terminie i przejdzie weryfikację w dzień zawodów.  

  W zawodach o nazwie “Międzynarodowe Mistrzostwa Polski NPC/ IFBB Pro League w kulturystyce i fitness 2020” może brać udział każda osoba, która zgłosi i zarejestruje się na oficjalnej stronie internetowej Promotora NPC & IFBB Professional League w Polsce lub na stronie internetowej Festiwalu Sportów Sylwetkowych:

   www.IFBBPRO.com.pl

   lub

   www.festiwalsportowsylwetkowych.pl (do wyboru) w wyznaczonym przez organizatora terminie i przejdzie weryfikację w dzień lub przeddzień zawodów. 

  Międzynarodowych Mistrzostwach Polski NPC 2020 mogą wziąć udział zawodnicy wszystkich federacji oraz debiutanci, zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni, obywatele Polski i obcokrajowcy dopuszczeni do startu przez organizatora podczas weryfikacji.  

  W zawodach o nazwie “Bitwa o Olimpię 2020” mogą brać udział wyłącznie zwycięzcy kategorii open z dwóch poprzednich zawodów odbywających się podczas Festiwalu (Debiutów i Mistrzostw Polski). Liczba startujących zawodniczek będzie wynosiła maksymalnie 12 pań, zwyciężczyń kategorii open, natomiast liczba startujących zawodników będzie wynosiła maksymalnie 8 panów, zwycięzców kategorii open. Zawody te rozgrywane będą w dwóch kategoriach: 

  – open mężczyzn 

  – open kobiet

  W zawodach o nazwie „International Xtreme Fitness Challenge – IFBB Pro Qualifier” mogą wziąć udział zawodnicy wszystkich federacji oraz debiutanci, zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni, obywatele Polski i obcokrajowcy dopuszczeni do startu przez organizatora podczas weryfikacji. W zawodach tych nie mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający status zawodowca i kartę IFBB Pro League. 

  Uwaga! Ze względów organizacyjnych liczba miejsc dla chętnych do startu w “Debiutach w kulturystyce i fitness NPC/IFBB Pro 2020” jest ograniczona do 200 osób oraz liczba miejsc w “Mistrzostwach Polski NPC/IFBB Pro 2020” jest ograniczona do 200 osób. Liczba zawodników startujących w „Xtreme Fitness Challenge – IFBB Pro Qualifier” jest ograniczona do 200 osób. Ograniczenia te zostały wprowadzone ze względu na harmonogram rozgrywania zawodów, komfort startujących zawodników oraz ze względu na to, że w skład Festiwalu wchodzą aż 4 różne imprezy rozgrywane w ciągu trzech dni. Po osiągnięciu tych liczb zgłoszonych zawodników formularz rejestracyjny na stronie internetowej będzie nieaktywny.  

  W związku z tym o możliwości wzięcia udziału w wybranych zawodach decyduje kolejność zgłoszeń, których można dokonać wyłącznie przez stronę internetową: www.IFBBPRO.com.pl począwszy od 01 września 2019. 

   Ostateczny możliwy termin zgłoszeń na zawody wchodzące w skład Festiwalu Sportów Sylwetkowych jest 1 stycznia 2020 roku. Po tym terminie listy zgłoszeń i rejestracja na stronach internetowych będą zamknięte.  

  Rejestracja osób chętnych do startu w zawodach przez stronę jest niezbędna, aby zostać wpisanym na listę startową wybranych zawodów.  

  Zawodnicy biorący udział w Debiutach, Mistrzostwach Polski oraz Extreme Fitness Challenge mogą startować w maksymalnie dwóch kategoriach w każdej z tych imprez. Debiutanci mogą również brać udział w Mistrzostwach Polski w maksymalnie dwóch kategoriach oraz w zawodach Extreme Fitness Challenge.  

  Zawody będą sędziowane przez co najmniej pięcioosobowy panel sędziowski składający się z certyfikowanych sędziów NPC/ IFBB Pro League z USA i Europy. 

  W Mistrzostwach Polski będą rozgrywane również następujące kategorie Masters (weteranki i weterani): 

  • Bikini Masters powyżej 35 lat (decyduje rok urodzenia): kategoria open lub do 163cm i powyżej 163cm
   • Figure Masters powyżej 35 lat: kategoria open
   • Men’s Classic Pysique Masters powyżej 40 lat: open lub do 175cm i powyżej 175cm
   • Men’s Bodybuilding Masters powyżej 40 lat: kategoria open lub do 80kg i powyżej 80kg 

   

  1. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

  Weryfikacja startujących odbędzie się w hali CRS Bielany, ul. Lindego 20, Warszawa, w piątek, 21 lutego 2020 r, w godzinach 8.00-11.00 dla zawodników startujących w Debiutach, w sobotę, 22 lutego, w godzinach 8.00 – 11.00 dla zawodników startujących w Mistrzostwach Polski oraz 23 lutego, w godzinach 8.00 – 11.00 dla zawodników startujących w Xtreme Fitness Challenge. Jeśli zawodnik bierze udział w kilku mistrzostwach (dwóch lub trzech), to weryfikuje się na wszystkie zawody w których bierze udział przed pierwszymi z nich.  

  Warunkiem pozytywnego przejścia weryfikacji w dzień lub przeddzień zawodów jest prezentowanie przez zawodnika “przyzwoitej” formy startowej. Osoby negatywnie zweryfikowane podczas weryfikacji przez minimum 2 sędziów weryfikujących tam obecnych mogą zostać nie dopuszczone do startu. W takim przypadku zawodnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z rejestracją. Komisja sędziowska może nie dopuścić do startu zawodniczki lub zawodnika nieprzygotowanych do występu jeśli nie będzie posiadał podczas weryfikacji: dokumentu tożsamości, stroju startowego oraz pen drive z nagraniem do programu dowolnego (jeśli jest wymagany w danej konkurencji). 

  Wszyscy przystępujący do weryfikacji powinni posiadać: 

  – dokument tożsamości, 

  – strój startowy, 

  – pen drive z nagraniem do programu dowolnego jeśli jest wymagany w danej konkurencji (utwór powinien być nagrany jako pierwszy, pen drive podpisany i sprawdzony po nagraniu przez zawodnika) 

  – wydrukowane na kartce potwierdzenie opłaty wpisowego 

  – wydrukowane na kartce potwierdzenie rejestracji (przyjęcia zgłoszenia) na stronie zawodów. 

  Każda zawodniczka/ każdy zawodnik ma prawo startować w trzech (nie debiutant) lub w czterech zawodach (debiutant) oraz w maksymalnie dwóch kategoriach w każdych zawodach. 

   

  W poszczególnych konkursach wchodzących w skład pierwszej edycji Festiwalu Sportów Sylwetkowych obowiązuje następujące wpisowe od zawodniczki/zawodnika: 

  1. “Debiuty w kulturystyce i fitness NPC/IFBB Pro 2020”– 200zł. Ewentualnie druga wybrana kategoria jest w cenie 150zł.  
  2. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski NPC/IFBB Pro League w kulturystyce i fitness 2020– 250zł. Ewentualnie druga wybrana kategoria jest w cenie 200zł.  
  3. Bitwa o Olimpię 2020– brak wpisowego
  4. Xtreme Fitness Challenge – IFBB Pro Qualifier” – 850zł (200EURO). Ewentualnie druga wybrana kategoria jest w cenie 425zł (100EURO).

   

  Wpłat należy dokonywać na konto: 

  Konto dla wpłat w złotych polskich (PLN): 

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH 

  Bank Millennium SA  

  nr konta 13 1160 2202 0000 0003 4091 1629 

  Konto dla wpłat w euro (EUR): 

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH 

  Bank Millennium SA  

  SWIFT: BIGBPLPW 

  nr konta (BIC): PL 93 1160 2202 0000 0003 8436 1921 

   

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika, za którego wnoszona jest opłata oraz dokładną nazwę zawodów, za które dokonywana jest wpłata (np. „Jan Kowalski, Wpisowe za zawody – Mistrzostwa Polski NPC 2020”). 

  Opłata za start w zawodach musi być dokonana w trakcie rejestracji lub przed rejestracją zawodnika na stronie internetowej

   www.IFBBPRO.com.pl

   lub

   www.FestiwalSportowSylwetkowych.pl (do wyboru),

  gdyż należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego kopię przelewu za wpisowe lub wybrać opcję przelewu online (przelewy 24) i dokonać przelewu bezpośrednio podczas rejestracji. Nie ma możliwości opłacenia wpisowego na wybrane zawody podczas weryfikacji tuż przed zawodami, gdyż zgłoszenia z opłatami wpisowego są przyjmowane TYLKO przez stronę zawodów lub festiwalu do momentu osiągnięcia limitu zgłoszeń na dane zawody lub najpóźniej do 1 stycznia 2020 roku.  

  Osoby startujące, które wniosły opłatę w formie przelewu bankowego, proszone są o zabranie ze sobą na weryfikację wydruku potwierdzającego dokonanie przelewu. Potwierdzenia w formie elektronicznej pokazywane na telefonach również będą honorowane. 

  W przypadku gdy zawodnik wniósł opłatę wpisowego, ale z przyczyn losowych (choroby, kontuzji itp.) nie mógł wziąć udziału w zawodach, ma prawo zwrócić się do promotora zawodów z prośbą o zwrot wpłaconego wpisowego. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez organizatora indywidualnie. Promotor zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpisowego w przypadku stwierdzenia braku uzasadnionej przyczyny rezygnacji z udziału w zawodach. 

  Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji lub spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii. 

  Na weryfikacji każdy zawodnik otrzyma opaskę na nadgarstek, którą musi nosić przez cały czas trwania imprezy. Opaska ta umożliwia wejście na halę oraz poruszanie się po zapleczu sceny. Ponadto zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w „Regulaminie Porządkowym” dla zawodników, umieszczonym w osobnej zakładce na stronie informacyjnej zawodów. 

   

  1. KONKURENCJE (DYWIZJE) I KATEGORIE STARTOWE 

  Zawody będą sędziowane i rozgrywane zgodnie z zasadami federacji NPC Worldwide we wszystkich konkurencjach (dywizjach) i kategoriach sylwetkowych. Zasady sędziowania zawodów i wykaz kategorii znajdują się w odpowiedniej zakładce na stronie zawodów.  

  Debiuty NPC 2020: 

  – Fitness gimnastyczne kobiet (Women’s Fitness) 

  – Fitness sylwetkowe kobiet (Women’s Figure) 

  – Bikini fitness kobiet (Women’s Bikini) 

  – Wellness fitness kobiet (Women’s Wellness) 

  – Fitness atletyczne kobiet (Women’s Physique) 

  – Fitness plażowe mężczyzn (Men’s Physique) 

  – Classic Physique mężczyzn (Men’s Classic Physique) 

  – Kulturystyka mężczyzn (Men’s Bodybuilding) 

  Międzynarodowe Mistrzostwa Polski NPC/ IFBB Pro 2020 

  – Fitness gimnastyczne kobiet (Women’s Fitness) 

  – Fitness sylwetkowe kobiet (Women’s Figure) 

  – Fitness sylwetkowe kobiet Masters (+35 lat) 

  – Bikini fitness kobiet (Women’s Bikini) 

  – Bikini fitness kobiet Masters (+35 lat) 

  – Wellness fitness kobiet (Women’s Wellness) 

  – Fitness atletyczne kobiet (Women’s Physique) 

  – Fitness plażowe mężczyzn (Men’s Physique) 

  – Classic Physique mężczyzn (Men’s Classic Physique) 

  – Classic Physique mężczyzn Masters (+40 lat) 

  – Kulturystyka mężczyzn (Men’s Bodybuilding) 

  – Kulturystyka mężczyzn Masters (+40 lat) 

  „Bitwa o Olympię” 

  – kategoria open kobiet – wszystkie zwyciężczynie kategorii open w Debiutach i MP NPC 2020 

  – kategoria open mężczyzn – wszyscy zwycięzcy kategorii open w Debiutach i MP NPC 2020 

  „International Xtreme Fitness Challenge – IFBB Pro Qualifier” 

  – Fitness gimnastyczne kobiet (Women’s Fitness) 

  – Fitness sylwetkowe kobiet (Women’s Figure) 

  – Bikini fitness kobiet (Women’s Bikini) 

  – Fitness atletyczne kobiet (Women’ Physique) 

  – Fitness plażowe mężczyzn (Men’s Physique) 

  – Classic Physique mężczyzn (Men’s Classic Physique) 

  – Kulturystyka mężczyzn (Men’s Bodybuilding 

   

  W każdych zawodach w poszczególnych konkurencjach możliwe są następujące kategorie startowe: 

  – Fitness gimnastyczne kobiet: open lub do 160cm, powyżej 160cm 

  – Fitness sylwetkowe kobiet: do 163cm, do 168cm, powyżej 168cm 

  – Bikini fitness kobiet: do 155cm, do 159cm, do 163cm, do 166cm, do 170cm, powyżej 170cm 

  – Wellness fitness kobiet (fitwell): open lub do 163cm i powyżej 163cm 

  – Physique (Fitness atletyczne) kobiet: open lub do 168cm, powyżej 168cm 

  – Fitness plażowe mężczyzn: do 170cm, do 173cm, do 175cm, do 180cm, do 183cm, powyżej 183cm 

  – Classic Physique mężczyzn: do 175cm i powyżej 175cm lub do 170cm, do 178cm, powyżej 178cm 

  – Kulturystyka mężczyzn: do 65kg, do 70kg, do 75kg, do 80kg, do 90kg, do 102kg i powyżej 102kg 

  Jeśli w którejś kategorii wagowej lub wzrostowej będzie mniej niż pięciu zawodników, zostanie ona połączona z wyższą kategorią wagową/wzrostową. Organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia większej ilości kategorii wzrostowych lub wagowych, o ile będzie tego wymagała liczba zgłoszonych zawodników. 

  Ilość kategorii wagowych oraz wzrostowych będzie ogłoszona tuż po weryfikacji wszystkich zawodników.  

  Limity wagowe w konkurencji CLASSIC PHYSIQUE: 

  – do 163cm – 73kg 

  – do 165cm – 75kg 

  – do 168cm – 77kg 

  – do 170cm – 79kg 

  – do 173cm – 83kg 

  – do 175cm – 86kg 

  – do 178cm – 89kg 

  – do 180cm – 93kg 

  – do 183cm – 96kg 

  – do 185cm – 100kg 

  – do 188cm – 104kg 

  – do 191cm – 108kg 

  – do 193cm – 111kg  

  – do 196cm – 114kg 

  – do 198cm – 118kg 

  – do 201cm – 121kg 

  – powyżej 201cm – 125kg 

   

  PRZEWIDYWANY PROGRAM ZAWODÓW  

  (wszystko odbywa się w Hali CRS Lindego 20, Warszawa). 

   

  • Piątek 21 lutego 2020 roku.

  Godziny: 8:00-11:00. / 8a 11am 

  Weryfikacja zawodników startujących w Debiutach. 

  Godziny: 12:00-20:00. / 12am – 8pm 

  Rozgrywane są „Debiuty w Kulturystyce i Fitness NPC” 

  • Sobota 22 lutego 2020 roku. 

  Godziny: 8:00-11:00. / 8a 11am 

  Weryfikacja zawodników startujących w Mistrzostwach Polski. 

  Godziny: 12:00-20:00. / 12am – 8pm  

  Rozgrywane są Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sportach Sylwetkowych NPC

  ● Sobota 22 lutego 2020 roku. 

  Godziny: 20:00 – 21:00 / 8pm – 9pm
  Rozgrywane są zawody Bitwa o Olimpię 

  •  Niedziela 23 lutego 2020 roku. 

  Godziny: 8:00-11:00 / 8a 11am 

  Weryfikacja zawodników startujących w Xtreme Fitness Challenge . 

  Godziny: 12:00-20:00 / 12am – 8pm  

  Rozgrywane są zawody International Xtreme Fitness Challenge
   

  • Niedziela 23 lutego 2020 roku.
   Afterparty!
   Godziny: 20:00 – 22:00 / 8pm – 10pm 

   

  Jeśli zawodnik bierze udział w kilku mistrzostwach (dwóch lub trzech), to weryfikuje się na wszystkie zawody w których bierze udział przed pierwszymi z nich.  

   

  OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW ORAZ ILOŚĆ KATEGORII W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH ZOSTANĄ ZATWIERDZONE PO WERYFIKACJI I NIEZWŁOCZNIE PODANE DO WIADOMOŚCI ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW I ORGANIZATORÓW. 

   

  1. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW

  Zapisy i rejestracja zawodników ruszają od września 2019 roku TYLKO przez stronę internetową www.IFBBPRO.com.pl lub www.FestiwalSportowSylwetkowych.pl (do wyboru).  

   

  1. NAGRODY

  – Nagrodami w “Debiutach NPC 2020” są 2 wyjazdy (przelot i zakwaterowanie) i 2 starty (wpisowe) w zawodach IFBB NPC Arnold Classic Amateur 2020 w Ohio, USA. 

  – Nagrody w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski NPC 2020 to statuetki, medale, nagrody rzeczowe oraz awans do zawodówBitwa o Olimpię. 

  – Nagrodami w zawodach “Bitwa o Olimpię” są 2 wyjazdy (podróż i zakwaterowanie) i 2 starty (wpisowe) w zawodach IFBB NPC Olympia Amateur 2020 w Las Vegas, USA. 

  – Nagrodami w zawodach „Xtreme Fitness Challenge – IFBB Pro Qualifier” są karty Pro, po 1 karcie dla zwycięzcy open w każdej z konkurencji (dywizji), w sumie 7 kart Pro 

  – Udział w Festiwalu umożliwia też uzyskanie kwalifikacji do reprezentacji Polski na pierwsze Mistrzostwa Świata NPC & IFBB Professional League w Atlancie w USA w 2020 roku. Powołania do kadry narodowej na mistrzostwa świata otrzyma minimum 3 najlepszych zawodników w kategorii open w każdej konkurencji rozgrywanej w zawodach „International Xtreme Fitness Challenge – IFBB PRO Qualifier” , czyli łącznie 21 zawodników.  

   

  1. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

  Uwaga! Ze względów estetycznych oraz zachowania czystości i higieny w obiekcie, w którym organizowana jest impreza sportowa, wszyscy zawodnicy biorący udział mogą używać wyłącznie brązerów niebrudzących (trudnościeralnych). W związku z tym organizator zaleca stosowanie wyłącznie produktów dopuszczonych i stosowanych oficjalnie w największych federacjach (IFBB Professional League/NPC Worldwide). 

  Na zawodach będzie dostępna usługa profesjonalnego brązowienia natryskowego, świadczona przez firmę SKLEPZAWODNIKA.PL. Zapisu na brązowienie można dokonać przez stronę internetową zawodów lub festiwalu: www.IFBBPRO.com.pl lub www.FestiwalSportowSylwetkowych.pl (do wyboru) lub ewentualnie mailowo na adres sklepzawodnikapl@gmail.com lub smsem na nr +48 604 414 123, wysyłając zgłoszenie z imieniem i nazwiskiem zawodnika, kategorią startową oraz nazwą zawodów. 

   

  1. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

  Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt oraz sami rezerwują i opłacają sobie noclegi w hotelach. 

   

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga promotor zawodów przy udziale sędziego głównego oraz ewentualnie przedstawiciela NPC/IFBB Pro League  

   

  1. INFORMACJE

  Dokładne przepisy sędziowskie dla każdej konkurencji dostępne są w języku angielskim i polskim na stronie internetowej

  www.IFBBPRO.com.pl 

  lub

  www.FestiwalSportowSylwetkowych.pl (do wyboru) w zakładce: Konkurencje, kategorie i regulamin sędziowania / General Rulesdivisions and classes). 

   

  Robert Piotrkowicz
  ▪︎IFBB PRO League Champion
  ▪︎Oficjalny Przedstawiciel i Promotor FederacjiNPC Worldwide》i《IFBB Professional League w Polsce 

  Phone/WhatsApp: +48 602 650 291
  Office mail: office@ifbbpro.pl 
  Private mail: amartus@tlen.pl 

  Udostępnij na facebooku!
  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  21 - 23 LUTEGO
  2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  Show Buttons
  Hide Buttons