• PL
 • ENG
 • zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Regulamin festiwalu

  REGULAMIN FESTIWALU SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  EDYCJA DRUGA

  CEL IMPREZY

  Celem Festiwalu Sportów Sylwetkowych jest przyznanie tytułów mistrzowskich federacji NPC Worldwide.

  W skład Festiwalu wchodzi pięć oddzielnie rozgrywanych imprez: 

  Puchar Polski Juniorów 

  “Puchar Polski Masters (Weteranów)“

  “Puchar Polski NPC (Seniorów)“ 

  „Puchar Polski Debiutantów”

  „Puchar Mistrzów NPC PRO Qualifier”

  PROMOTOR I ORGANIZATORZY ZAWODÓW 

  – Akademia Sportów Sylwetkowych 

  – Stowarzyszenie „Liga Sportowa NPC Polska” 

  – Promotor zawodów: Robert Piotrkowicz 

  TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

  23, 24 i 25 października 2020r.

  Adres:
  “Miejska Hala Sportowa”
  Ul. Sportowa 66,
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

  PRZYJAZD

  Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 23 października 2020r. (piątek) i zgłaszają się do biura zawodów. Dokładne godziny weryfikacji dla poszczególnych konkurencji są podane w harmonogramie weryfikacji

  Jeśli zawodnik bierze udział w kilku zawodach (dzień po dniu), to weryfikuje się na wszystkie starty za jednym razem.

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  Oficjalny profil na Instagramie: 

  @ifbbpropoland_official 

  Oficjalny profil na Instagramie: 

  @npc_poland_ifbb_pro_league 

  Oficjalny profil na FB: 

  @RobertPiotrkowicz 

  Oficjalny profil na FB: 

  @ifbbpropoland_official 

  Oficjalna strona zawodów NPC Worldwide Poland & IFBB Professional League Poland: 

  www.IFBBPRO.com.pl 

  Oficjalna strona Międzynarodowego Festiwalu Sportów Sylwetkowych: 

  www.FestiwalSportowSylwetkowych.pl

  UCZESTNICTWO

  UWAGA. W zawodach mogą startować osoby w wieku od 18 lat (decyduje rocznik). W przypadku tej edycji Festiwalu NPC będą to osoby urodzone w roku 2002 lub wcześniej.

  1. Zgodnie z zarządzeniem ligi NPC Worldwide, począwszy od 1 stycznia 2020, wszyscy zawodnicy, którzy chcą brać udział w zawodach organizowanych pod patronatem ligi NPC Worldwide są zobowiązani do zarejestrowania się na stronie http://www.npcworldwide-register.com/ jako członek ligi NPC Worldwide i opłacenia licencji członkowskiej na dany rok. Opłata wynosi 50USD (dolarów amerykańskich) i można ją wnosić wyłącznie przez w/w stronę. Po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty zawodnik otrzymuje kartę członkowską, którą można pobrać na tej stronie oraz wydrukować. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do okazania potwierdzenia członkostwa w lidze NPC na weryfikacji poprzedzającej zawody, w których chcą wziąć udział.

  2. Zawodnicy biorący udział w zawodach pod patronatem ligi NPC Worldwide nie muszą być zrzeszeni w organizacjach sportowych. Posiadanie licencji NPC nie ogranicza możliwości uczestnictwa zawodników w zawodach organizowanych przez inne federacje sportowe.

  3. Zawody “Puchar Polski Debiutantów NPC” otwarte są dla wszystkich osób, które rozpoczynają starty w kulturystyce lub fitness. W Pucharze Debiutantów mogą wziąć udział osoby, które nigdy nie startowały w zawodach w kulturystyce i fitness oraz zawodniczki i zawodnicy, którzy rozpoczęli starty w zawodach w kulturystyce i fitness w roku 2020 bez względu na ilość startów, rodzaj zawodów oraz federację.

  W zawodach o nazwie “Puchar Polski Debiutantów NPC” może brać udział każda osoba spełniająca powyższe warunki, która zgłosi i zarejestruje się na stronie internetowej Festiwalu Sportów Sylwetkowych – www.IFBBPRO.com.pl w wyznaczonym przez organizatora terminie i przejdzie weryfikację w dzień zawodów.

  4. Zawody o nazwie “Puchar Polski Juniorów NPC” są otwarte dla zawodniczek i zawodników w wieku do 23 lat, przy czym wiek jest rozpatrywany rocznikowo, czyli w tegorocznych zawodach juniorów mogą brać udział osoby urodzone w latach 1997/2002.

  W “Pucharze Polski Juniorów NPC” może brać udział każda osoba spełniająca powyższe warunki, która zgłosi i zarejestruje się na oficjalnej stronie internetowej Promotora NPC & IFBB Professional League w Polsce lub na stronie internetowej Festiwalu Sportów Sylwetkowych:

  www.IFBBPRO.com.pl

  5. Zawody “Puchar Polski Masters NPC” są przeznaczone dla zawodników, którzy w bieżącym roku ukończyli lub ukończą 35 lat czyli dla osób urodzonych w roku 1985 lub wcześniej. W “Pucharze Polski Masters NPC” mogą wziąć udział wszystkie osoby spełniające powyższy warunek, które zgłoszą i zarejestrują się na oficjalnej stronie internetowej Promotora NPC & IFBB Professional League w Polsce lub na stronie internetowej Festiwalu Sportów Sylwetkowych:

  www.IFBBPRO.com.pl

  6. Zawody “Puchar Polski NPC” są otwarte dla wszystkich zawodniczek i zawodników niezależnie od wieku i doświadczenia startowego. W “Pucharze Polski NPC” mogą wziąć udział wszystkie osoby, które zgłoszą i zarejestrują się na oficjalnej stronie internetowej Promotora NPC & IFBB Professional League w Polsce lub na stronie internetowej Festiwalu Sportów Sylwetkowych:

  www.IFBBPRO.com.pl

  7. W zawodach międzynarodowych o nazwie “Champions Cup – Pro Qualifier” mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy niezależnie od wieku, dorobku startoweg, obywatele Polski i obcokrajowcy, którzy zgłoszą i zarejestrują się na oficjalnej stronie internetowej Promotora NPC & IFBB Professional League w Polsce lub na stronie internetowej Festiwalu Sportów Sylwetkowych:

  www.IFBBPRO.com.pl i zostaną dopuszczeni do startu przez organizatora podczas weryfikacji. W zawodach tych nie mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający status zawodowca i kartę IFBB Professional League. 

  REJESTRACJA

  Rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie online poprzez stronę www.ifbbpro.com.pl i jest niezbędna, aby zostać wpisanym na listę startową w wybranych zawodach.

  Ostateczny możliwy termin zgłoszeń na zawody wchodzące w skład Festiwalu Sportów Sylwetkowych upływa 21 października 2020 roku. Po tym terminie listy zgłoszeń i rejestracja na stronach internetowych będą zamknięte.

  UWAGA. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń i rejestracji ze względu na przepisy dotyczące reżimu sanitarnego związanego z COVID-19.

  Zawodnicy biorący udział w Pucharze Polski Juniorów, Debiutantów, Masters, Seniorów oraz Pucharze Mistrzów mogą startować w dwóch kategoriach sylwetkowych w każdej z tych imprez.

  Zawody będą sędziowane przez co najmniej pięcioosobowy panel sędziowski składający się z certyfikowanych sędziów NPC/ IFBB Professional League z USA i Europy. 

  WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

  Weryfikacja startujących odbędzie w piątek 23 października 2020r zgodnie z kolejnością podaną w zakładce Harmonogram i miejsce zawodów na stronie www.ifbbpro.com.pl. Dokładny adres miejsca weryfikacji zostanie podany przez organizatora 30 dni przed planowanym terminem zawodów.

  Warunkiem pozytywnego przejścia weryfikacji w przeddzień zawodów jest prezentowanie przez zawodnika “przyzwoitej” formy startowej. Osoby negatywnie zweryfikowane podczas weryfikacji przez minimum 2 sędziów weryfikujących tam obecnych mogą zostać nie dopuszczone do startu. W takim przypadku zawodnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z rejestracją. Komisja sędziowska może nie dopuścić do startu zawodniczki lub zawodnika nieprzygotowanych do występu jeśli nie będzie posiadał podczas weryfikacji: dokumentu tożsamości, stroju startowego oraz pen drive z nagraniem do programu dowolnego (jeśli jest wymagany w danej konkurencji). 

  Wszyscy przystępujący do weryfikacji powinni posiadać: 

  – dokument tożsamości, 

  – strój startowy, 

  – pen drive z nagraniem do programu dowolnego jeśli jest wymagany w danej konkurencji (utwór powinien być nagrany jako pierwszy, pen drive podpisany i sprawdzony po nagraniu przez zawodnika)

  – licencję NPC w formie elektronicznej lub wydrukowaną na kartce

  – w formie elektronicznej lub wydrukowane na kartce potwierdzenie opłaty wpisowego 

  – w formie elektronicznej lub wydrukowane na kartce potwierdzenie rejestracji (przyjęcia zgłoszenia) na stronie zawodów. 

  OPŁATY

  W poszczególnych konkursach wchodzących w skład drugiej edycji Festiwalu Sportów Sylwetkowych obowiązuje następujące wpisowe od zawodniczki/zawodnika: 

  Puchar Polski Juniorów  150pln pierwsza kategoria, 100pln druga kategoria

  “Puchar Polski Masters (Weteranów)“ 250pln pierwsza kategoria, 150pln druga kategoria

  “Puchar Polski NPC (Seniorów)“ 250pln pierwsza kategoria, 150pln druga kategoria

  „Puchar Polski Debiutantów” 250pln pierwsza kategoria, 150pln druga kategoria

  „Puchar Mistrzów NPC PRO Qualifier” 790pln pierwsza kategoria, 200pln druga kategoria

  Wpłat należy dokonywać na konto: 

  Konto dla wpłat w złotych polskich (PLN): 

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH 

  Bank Millennium SA  

  nr konta 13 1160 2202 0000 0003 4091 1629 

  Konto dla wpłat w euro (EUR): 

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH 

  Bank Millennium SA  

  SWIFT: BIGBPLPW 

  nr konta (BIC): PL 93 1160 2202 0000 0003 8436 1921 

  lub przez system PayPal na adres:

  akademiasportowsylwetkowych@gmail.com

  Płatności Paypal są obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 4,8% wpłacanej sumy.

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika, za którego wnoszona jest opłata oraz dokładną nazwę zawodów, za które dokonywana jest wpłata (np. „Jan Kowalski, Wpisowe za zawody – Puchar Polski NPC 2020”). 

  Zawodnik może dokonać również opłaty wpisowego w dniu weryfikacji zawodników w piątek, ale konieczna jest wtedy wcześniejsza rejestracja na stronie i zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym opcji płatności gotówką podczas weryfikacji.

  Podane ceny wpisowego na zawody obowiązują do 30 dni przed zawodami. W późniejszym terminie ceny wpisowego na zawody i inne opłaty mogą ulec zmianie (podwyższeniu).

  Osoby startujące, które wniosły opłatę w formie przelewu bankowego, proszone są o zabranie ze sobą na weryfikację potwierdzenia w formie elektronicznej lub wydruku potwierdzającego dokonanie przelewu.

  W przypadku gdy zawodnik wniósł opłatę wpisowego, ale z przyczyn losowych (choroby, kontuzji itp.) nie mógł wziąć udziału w zawodach, ma prawo zwrócić się do promotora zawodów z prośbą o przeniesienie opłaty na inny termin, w którym będą odbywały się zawody NPC lub też o zwrot wpłaconego wpisowego. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez organizatora indywidualnie. Promotor zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpisowego w przypadku stwierdzenia braku uzasadnionej przyczyny rezygnacji z udziału w zawodach. Zawodnik może ubiegać się o zwrot wpisowego oraz zwrot opłat dodaktowych jesli zgłosi rezygnację z udziału w zawodach z powodu kontuzji lub choroby nie później niż 14 dni przed zawodami i przedstawi równoczesnie odpowiednie zaświadczenie od lekarza specjalisty.

  Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji lub spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii. 

  Na weryfikacji każdy zawodnik otrzyma opaskę na nadgarstek, którą musi nosić przez cały czas trwania zawodów. Opaska ta umożliwia wejście na halę oraz poruszanie się po zapleczu sceny w dniu startu zawodnika. Ponadto zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Porządkowym dla zawodników, umieszczonym w osobnej zakładce na stronie informacyjnej zawodów. 

  KONKURENCJE (DYWIZJE) I KATEGORIE STARTOWE 

  Zawody będą sędziowane i rozgrywane zgodnie z zasadami federacji NPC Worldwide we wszystkich konkurencjach (dywizjach) i kategoriach sylwetkowych. Zasady sędziowania zawodów i wykaz kategorii znajdują się w zakładce “Regulaminy” na stronie zawodów.

  Puchar Polski Juniorów NPC 2020: 

  – Fitness gimnastyczne kobiet (Women’s Fitness) 

  – Fitness sylwetkowe kobiet (Women’s Figure) 

  – Bikini fitness kobiet (Women’s Bikini) 

  – Wellness fitness kobiet (Women’s Wellness) 

  – Fitness atletyczne kobiet (Women’s Physique) 

  – Fitness plażowe mężczyzn (Men’s Physique) 

  – Classic Physique mężczyzn (Men’s Classic Physique) 

  – Kulturystyka mężczyzn (Men’s Bodybuilding) 

  Puchar Polski Masters NPC 2020 

  Organizator przewiduje, że proponowane konkurencje zostaną rozegrane w 2 grupach wiekowych: 35-40 lat i powyżej 40 lat (decyduje rocznik), o ile w kategorii zbierze się chociaż 5 zawodników.

  – Fitness gimnastyczne kobiet (Women’s Fitness) 

  – Fitness sylwetkowe kobiet (Women’s Figure) 

  – Bikini fitness kobiet (Women’s Bikini) 

  – Wellness fitness kobiet (Women’s Wellness) 

  – Fitness atletyczne kobiet (Women’s Physique) 

  – Fitness plażowe mężczyzn (Men’s Physique) 

  – Classic Physique mężczyzn (Men’s Classic Physique) 

  – Kulturystyka mężczyzn (Men’s Bodybuilding) 

  Puchar Polski Debiutantów NPC 2020: 

  – Fitness gimnastyczne kobiet (Women’s Fitness) 

  – Fitness sylwetkowe kobiet (Women’s Figure) 

  – Bikini fitness kobiet (Women’s Bikini) 

  – Wellness fitness kobiet (Women’s Wellness) 

  – Fitness atletyczne kobiet (Women’s Physique) 

  – Fitness plażowe mężczyzn (Men’s Physique) 

  – Classic Physique mężczyzn (Men’s Classic Physique) 

  – Kulturystyka mężczyzn (Men’s Bodybuilding) 

  Puchar Polski NPC 2020: 

  – Fitness gimnastyczne kobiet (Women’s Fitness) 

  – Fitness sylwetkowe kobiet (Women’s Figure) 

  – Bikini fitness kobiet (Women’s Bikini) 

  – Wellness fitness kobiet (Women’s Wellness) 

  – Fitness atletyczne kobiet (Women’s Physique) 

  – Fitness plażowe mężczyzn (Men’s Physique) 

  – Classic Physique mężczyzn (Men’s Classic Physique) 

  – Kulturystyka mężczyzn (Men’s Bodybuilding) 

  Champions Cup – PRO Qualifier 2020: 

  – Fitness gimnastyczne kobiet (Women’s Fitness) 

  – Fitness sylwetkowe kobiet (Women’s Figure) 

  – Bikini fitness kobiet (Women’s Bikini) 

  – Wellness fitness kobiet (Women’s Wellness) 

  – Fitness atletyczne kobiet (Women’s Physique) 

  – Fitness plażowe mężczyzn (Men’s Physique) 

  – Classic Physique mężczyzn (Men’s Classic Physique) 

  – Kulturystyka mężczyzn (Men’s Bodybuilding) 

  W każdych zawodach w poszczególnych konkurencjach sylwetkowych (dywizjach) zaplanowane są następujące kategorie startowe: 

  – Women’s Fitness (Fitness gimnastyczne kobiet): do 160cm, powyżej 160cm 

  – Womems Figure (Fitness sylwetkowe kobiet): do 163cm, do 168cm, powyżej 168cm 

  – Women’s Bikini (Bikini fitness kobiet): do 155cm, do 159cm, do 163cm, do 166cm, do 170cm, powyżej 170cm 

  – Women’s Wellness (Wellness fitness kobiet): do 163cm i powyżej 163cm 

  – Women’s Physique (Fitness atletyczne kobiet) kobiet: do 168cm, powyżej 168cm 

  – Men’s Physique (Fitness plażowe mężczyzn): do 170cm, do 173cm, do 175cm, do 180cm, do 183cm, powyżej 183cm 

  – Classic Physique mężczyzn: do 175cm i powyżej 175cm lub do 170cm, do 178cm, do 183cm, powyżej 183cm 

  – Kulturystyka mężczyzn: do 75kg, do 80kg, do 90kg, do 102kg i powyżej 102kg 

  Wymienione powyżej kategorie wzrostowe lub wagowe będą rozgrywane, jeśli zgłosi się do nich co najmniej 5 zawodników.

  Jeśli liczba zgłoszonych i zweryfikowanych zawodników w danej kategorii będzie mniejsza niż 5 zawodników, to organizator może połączyć ją z kategorią wyższą. Organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia większej ilości kategorii wzrostowych lub wagowych, o ile będzie tego wymagała liczba zgłoszonych zawodników. Ilość kategorii wagowych oraz wzrostowych będzie ogłoszona tuż po weryfikacji wszystkich zawodników.

  Limity wagowe w konkurencji CLASSIC PHYSIQUE: 

  – do 163cm – 73kg 

  – do 165cm – 75kg 

  – do 168cm – 77kg 

  – do 170cm – 79kg 

  – do 173cm – 83kg 

  – do 175cm – 86kg 

  – do 178cm – 89kg 

  – do 180cm – 93kg 

  – do 183cm – 96kg 

  – do 185cm – 100kg 

  – do 188cm – 104kg 

  – do 191cm – 108kg 

  – do 193cm – 111kg  

  – do 196cm – 114kg 

  – do 198cm – 118kg 

  – do 201cm – 121kg 

  – powyżej 201cm – 125kg 

  PROGRAM ZAWODÓW  

  Przewidywany program zawodów znajduje się w zakładce Harmonogram i miejsce zawodów. Godziny rozgrywania poszczególnych konkurencji sylwetkowych mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zawodników i kategorii.

  OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW ORAZ ILOŚĆ KATEGORII W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH ZOSTANĄ ZATWIERDZONE PO WERYFIKACJI I NIEZWŁOCZNIE PODANE DO WIADOMOŚCI ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW I ORGANIZATORÓW. 

  NAGRODY

  Nagrody ufundowane przez partnerów Festiwalu

  Prestiżowe tytuły mistrzowskie federacji NPC Worldwide, certyfikaty, medale i statuetki.

  – Dodatkowo nagrodami w zawodach „Champions Cup – Pro Qualifier” są prestiżowe karty IFBB PRO, po 1 karcie dla zwycięzcy kategorii open w każdej z konkurencji (dywizji), w sumie 8 kart Pro. 

  – Udział w Festiwalu umożliwia też uzyskanie kwalifikacji do reprezentacji Polski na pierwsze Mistrzostwa Świata NPC & IFBB Professional League w Atlancie w USA w 2021 roku.

  POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

  Ze względów estetycznych oraz zachowania czystości i higieny w obiekcie, w którym organizowana jest impreza sportowa, wszyscy zawodnicy biorący udział mogą używać wyłącznie brązerów niebrudzących (trudnościeralnych). W związku z tym organizator zaleca stosowanie wyłącznie produktów dopuszczonych i stosowanych oficjalnie w największych federacjach (IFBB Professional League/NPC Worldwide). 

  Na zawodach będzie dostępna usługa profesjonalnego brązowienia natryskowego, świadczona przez firmę SKLEPZAWODNIKA.PL . Zapisu na brązowienie można dokonać przez stronę internetową zawodów: www.IFBBPRO.com.pl lub ewentualnie mailowo na adres sklepzawodnikapl@gmail.com lub smsem na nr +48 604 414 123, wysyłając zgłoszenie z imieniem i nazwiskiem zawodnika, kategorią startową oraz nazwą zawodów. 

  PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

  Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt oraz sami rezerwują i opłacają sobie noclegi w hotelach. 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga promotor zawodów przy udziale sędziego głównego oraz ewentualnie przedstawiciela NPC/IFBB Professional League  

  INFORMACJE

  Dokładne przepisy sędziowskie dla każdej konkurencji dostępne są w języku angielskim i polskim na stronie internetowej: www.IFBBPRO.com.pl  w zakładce: Konkurencje, kategorie i regulamin sędziowania / General Rules, divisions and classes. 

  Robert Piotrkowicz

  ▪︎IFBB PROFESSIONAL League Champion

  ▪︎Oficjalny Przedstawiciel i Promotor Federacji《NPC Worldwide i《IFBB Professional League》w Polsce 

  ▪︎Phone/WhatsApp: +48 602 650 291

  ▪︎Office mail: office@ifbbpro.pl 

  ▪︎Private mail: amartus@tlen.pl 

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  23 - 25 PAŹDZIERNIKA
  2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Show Buttons
  Hide Buttons