• We found that your browser prefers different language than Polish. Please select prefered language.

  PL
  ENG
  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp

  Zgoda na wykorzystanie wizerunku

  ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

  1. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez firmę Akademia Sportów Sylwetkowych z siedzibą w Ząbkach, wpisaną do CEIDG pod nr 000000542/2018 (dalej: Akademia) w celach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych oraz marketingowych związanych z prowadzoną przez w/w firmę działalnością mającą na celu organizację zawodów w sportach sylwetkowych i promocję tych sportów.
  2. Wyrażam na rzecz Akademii zgodę na wykorzystanie przez Akademię lub przez inne osoby działające na zlecenie Akademii lub w porozumieniu z Akademią mojego wizerunku, w tym na jego publikację, rozpowszechnianie, utrwalanie i obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, a także na zwielokrotnianie oraz powielanie, obróbkę (retusz), kadrowanie, jak również dowolną kompozycję wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami oraz metodami (w tym technikami i metodami cyfrowymi), także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji celów, o których mowa w pkt. 1 niniejszej Zgody w:
   a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych www.ifbbpro.com.pl , www.festiwalsportowsylwetkowych.pl i w portalach społecznościowych;
   b) prasie i telewizji;
   c) materiałach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w broszurach, ulotkach, plakatach, pocztówkach, gazetkach, kalendarzach, folderach itp.
  3. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
  4. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku, zgodnie z niniejszą Zgodą, nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
  5. Akademia może przenieść (w tym odpłatnie) na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w pkt. 1 i 2 niniejszej zgody.
  6. Oświadczam, że niniejszej Zgody udzielam nieodpłatnie.
  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  Show Buttons
  Hide Buttons