• PL
 • ENG
 • zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyp

  Zgoda na wykorzystanie wizerunku

  ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

  1. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez firmę Akademia Sportów Sylwetkowych z siedzibą w Ząbkach, wpisaną do CEIDG pod nr 000000542/2018 (dalej: Akademia) w celach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych oraz marketingowych związanych z prowadzoną przez w/w firmę działalnością mającą na celu organizację zawodów w sportach sylwetkowych i promocję tych sportów.
  2. Wyrażam na rzecz Akademii zgodę na wykorzystanie przez Akademię lub przez inne osoby działające na zlecenie Akademii lub w porozumieniu z Akademią mojego wizerunku, w tym na jego publikację, rozpowszechnianie, utrwalanie i obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, a także na zwielokrotnianie oraz powielanie, obróbkę (retusz), kadrowanie, jak również dowolną kompozycję wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami oraz metodami (w tym technikami i metodami cyfrowymi), także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji celów, o których mowa w pkt. 1 niniejszej Zgody w:
   a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych www.ifbbpro.com.pl , www.festiwalsportowsylwetkowych.pl i w portalach społecznościowych;
   b) prasie i telewizji;
   c) materiałach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w broszurach, ulotkach, plakatach, pocztówkach, gazetkach, kalendarzach, folderach itp.
  3. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
  4. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku, zgodnie z niniejszą Zgodą, nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
  5. Akademia może przenieść (w tym odpłatnie) na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w pkt. 1 i 2 niniejszej zgody.
  6. Oświadczam, że niniejszej Zgody udzielam nieodpłatnie.
  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  23 - 25 PAŹDZIERNIKA
  2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Show Buttons
  Hide Buttons