• PL
 • ENG
 • zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyp

  Regulamin porządkowy

  Regulamin porządkowy przeznaczony jest dla zawodników, trenerów, osoby towarzyszące, kibiców i przedstawicieli mediów.

  1. Aby wziąć udział w wybranych przez siebie mistrzostwach zawodnik musi zarejestrować się na stronie zawodów przez odpowiedni formularz zgłoszeniowy dla danych zawodów oraz dołączyć do tego formularza jako załącznik potwierdzenie przelewu za wpisowe lub wybrać opcję płatności gotówką w trakcie weryfikacji. Konto do przelewu i wartość wpisowego znajduje się w treści formularza zgłoszeniowego. Formularz zawiera dedykowane miejsce do umieszczenia w nim kopii przelewu. Potwierdzenie przelewu może być dołączone do formularza w dowolnym formacie np.: pdf, zdjęcie, zrzut ekranu itp.

  2. Po zakończeniu rejestracji na stronie zgłoszeniowej i wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego z dołączonym potwierdzeniem przelewu za wpisowe, otrzymasz w ciągu 30 minut potwierdzenie przyjęcia Twojego zgłoszenia na wybrane zawody na podany w zgłoszeniu adres mailowy. W razie braku potwierdzenia w skrzynce odbiorczej proszę sprawdzić katalogi poczty spam, oferty i kosz. Potwierdzenie to należy zachować w formie elektronicznej lub wydrukować i okazać wraz z dowodem osobistym podczas weryfikacji w piątek przed zawodami. Jeśli nie otrzymałeś/aś takiego potwierdzenia na swojego maila, to proszę o niezwłoczny kontakt mailowy [email protected] lub telefoniczny/WhatsApp: +48 602 650 291.

  3. Na wszystkie zawody i konkurencje, w których chcesz wziąć udział, rejestrujesz się równocześnie i opłacasz sumaryczną wartość wpisowego za wszystkie konkursy, w których bierzesz udział.

  4. Po przyjęciu zgłoszenia z opłaconym wpisowym na dane mistrzostwa, zawodnik ma prawo zrezygnować ze startu nie podając powodu swojej rezygnacji i otrzymać zwrot wpisowego, nie później jednak niż na 6 tygodni przed planowanym terminem zawodów.

  Po przekroczeniu tego terminu zawodnik może zrezygnować ze startu, ale nie otrzyma już zwrotu wpisowego, poza wymienionymi poniżej sytuacjami.

  Wyjątkiem od tej zasady może być choroba lub kontuzja poświadczona odpowiednim dokumentem/zaświadczeniem lekarza specjalisty zatwierdzonym przez organizatora zawodów, ale nie później niż do 5 dni przed zawodami.

  W takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować organizatora zawodów o zdarzeniu ([email protected] lub +48 602 650 291) i przysłać drogą mailową kopię zaświadczenia/dokumentu otrzymanego od lekarza specjalisty oraz kopię przelewu bankowego wraz z danymi niezbędnymi do przelewu zwrotnego. Zwrot wpisowego nastąpi w ciągu 14 dni od przyjęcia kopii zaświadczenia lekarskiego na wskazane konto.

  Jeśli zawody zostałyby odwołane z powodu zakazu organizacji imprez sportowych na terenie Polski (np. z powodu wprowadzonych nagle obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych), to wtedy wpisowe zostanie zwrócone zawodnikowi na konto, z którego został wykonany przelew w ciągu 14 dni lub zostanie przeniesione na nowy termin, na który zawody zostaną przełożone.

  5. Zawodnik bez wierzchniego ubrania/okrycia nie może poruszać się po hali zawodów poza miejscem wyznaczonym dla zawodników (backstage, toalety i scena). Jedynym miejscem dozwolonym do przebywania zawodnika w stroju startowym przed wyjściem na scenę jest backstage, czyli strefa dla zawodników znajdująca się za sceną oraz scena zawodów.

  6. Zawodnicy w ubraniach mogą poruszać się po całej hali zawodów bez wykupionego biletu dla widzów, ale koniecznie z opaską identyfikacyjną na nadgarstku przeznaczoną dla zawodników, którą otrzymali podczas weryfikacji.

  7. Jedynym miejscem, gdzie dopuszczalne jest nakładanie/aplikowanie brązera na zawodnika jest backstage. Organizator wprowadza całkowity zakaz nakładania brązera w szatniach, toaletach i na korytarzach ośrodka sportowego, w którym odbywają się zawody.

  8. W strefie dla zawodników (backstage) będą znajdowały się kabiny/namioty do brązowienia zawodników oraz będzie dostępna usługa brązowienia natryskowego wykonywana przez profesjonalną firmę brązującą SKLEPZAWODNIKA.PL Usługa będzie wykonywana każdego dnia zawodów od godziny 08.00 do ich zakończenia bronzerami firm Pro Tan oraz Jan Tana.

  9. Aby skorzystać z usługi brązowienia natryskowego na wybranych zawodach należy zarejestrować się na nią przez formularz zgłoszeniowy lub poprzez formularz rejestracji na zawody. Formularz znajduje się na stronie zawodów: www.IFBBPRO.com.pl w zakładce BRĄZOWIENIE NATRYSKOWE Informacje dotyczące brązowienia uzyskasz kontaktując się telefonicznie z obsługą firmy Sklepzawodnika.pl (WhatsApp: +48 604 414 123). Informację o dokładnej godzinie brązowienia ustalisz indywidualnie podczas weryfikacji, w piątek dzień przed zawodami, z obsługą serwisu brązowienia natryskowego.

  10. Na zawodach federacji NPC Worldwide & IFBB Professional League wprowadzony jest całkowity zakaz używania brązerów łatwościeralnych w postaci pasty lub kremu (np. Dream Tan). Organizator zaleca stosowanie brązerów akceptowanych przez NPC Worldwide & IFBB Professional League np. Pro Tan, Jan Tana. Zawodnicy stosujący bronzery łatwościeralne (“brudzące”) nie będą dopuszczeni do startu.

  11. Bilety wejściowe na zawody dla osób towarzyszących zawodnikowi (trenerów lub rodziny), uprawniające do wejścia na backstage i inne części obiektu zawodów można zarezerwować wyłącznie podczas rejestracji zawodnika on-line na stronie zawodów www.ifbbpro.com.pl . Podczas weryfikacji dzień przed zawodami może już nie być takiej możliwości.

  Osoba dokonująca zakupu biletu przez zakładkę BILETY znajdującą się na stronie zawodów, otrzyma automatycznie na podany podczas zakupu adres mailowy powiadomienie, które jest jednocześnie biletem elektronicznym. Wiadomość tę (bilet elektroniczny) należy wydrukować na kartce i okazać przed wejściem na halę zawodów obsłudze obiektu do wglądu. Po okazaniu biletu i oddaniu go obsłudze, widz otrzyma opaskę na nadgarstek, którą trzeba umieścić na przegubie dłoni i każdorazowo okazywać obsłudze obiektu przy ponownym wejściu na halę zawodów. Zeskanowany jednokrotnie bilet elektroniczny nie jest już aktywny, więc należy każdorazowo okazywać obsłudze obiektu otrzymaną opaskę na nadgarstku, aby swobodnie poruszać się po obiekcie i miejscach przeznaczonych dla kibiców. Jeśli zawodnik zarezerwuje trenerowi bilet wejściowy na backstage podczas rejestracji, to otrzyma opaskę na nadgarstek dla siebie (opaskę zawodnika) i dla trenera (opaskę trenera lub osoby towarzyszącej) podczas weryfikacji.

  12. Osoby posiadające bilet wstępu na zawody (kibice) nie mają wstępu na backstage. Na backstage mają wstęp tylko trenerzy zawodników i osoby towarzyszące, dla których zawodnik zarezerwował bilet wejściowy podczas weryfikacji.

  13. Wstęp na backstage mają jedynie zawodnicy startujący danego dnia w konkretnych zawodach w określonych w harmonogramie godzinach oraz trenerzy/osoby towarzyszące zawodnikom startującym danego dnia, którzy wykupili wejściówki dla trenerów on-line przez stronę rejestracyjną i otrzymali podczas weryfikacji zawodników odpowiednie identyfikatory i opaski na nadgarstek umożliwiające taki wstęp. Trener lub osoba towarzysząca zawodnikowi, która wykupiła wejściówkę dla trenera, może poruszać się po całym obiekcie, widowni i backstage z opaską na nadgarstku i nie musi wykupować dodatkowego biletu na dany dzień zawodów.

  14. Na backstage nie mogą przebywać żadne osoby nieuprawnione i nie posiadające odpowiedniego identyfikatora i opaski na nadgarstku lub też akredytacji dla mediów wydawanej przez organizatora podczas weryfikacji zawodników lub w innym ustalonym przed zawodami terminie.

  15. Przedstawiciele mediów, fotografowie, reporterzy mogą relacjonować zawody na terenie hali zawodów jedynie po otrzymaniu odpowiedniej pisemnej akredytacji od organizatora zawodów. Kontakt: +48 602 650 291 lub [email protected]

  16. Wstęp na zawody dla publiczności, kibiców jest odpłatny. Bilety wstępu będzie można zakupić tylko on-line przez stronę zawodów. Ceny biletów będą podane 14 dni przed rozpoczęciem Festiwalu i wtedy też będzie uruchomiona sprzedaż biletów dla kibiców. Nie będzie w sprzedaży biletów ulgowych, więc dzieci i osoby niepełnoletnie muszą posiadać ważny bilet wejściowy aby zostały wpuszczone na widownię zawodów. Dzieci poniżej 14 roku życia muszą być pod opieką osoby pełnoletniej.

  17. Infolinia dotycząca rejestracji zawodników, zakupu biletów: WhatsApp: +48 602 650 291 lub +48 604 414 123 (poniedziałek – sobota 11:00 do 19:00) lub [email protected]

  18. Oficjalna strona informująca o wszystkich zawodach Federacji NPC Worldwide & IFBB Proffesional League w Polsce: www.ifbbpro.com.pl

  Regulamin zatwierdził 1 lutego 2021r.
  Robert Piotrkowicz

  ▪︎Oficjalny Przedstawiciel i Promotor Federacji NPC Worldwide i IFBB Professional League w Polsce 
  ▪︎IFBB Professional League Champion

  ▪︎Prezes Polskiej Ligi Sportów Sylwetkowych NPC Polska
  ▪︎Phone/WhatsApp:+48 602 650 291
  ▪︎Office mail: [email protected]

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  WARSZAWA

  Show Buttons
  Hide Buttons