• PL
 • ENG
 • zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Regulamin porządkowy

  REGULAMIN PORZĄDKOWY

  Regulamin porządkowy dla startujących zawodników oraz ich trenerów.

  1. Aby wziąć udział w wybranych przez siebie mistrzostwach zawodnik musi zarejestrować się na stronie zawodów/federacji przez odpowiedni formularz zgłoszeniowy dla danych zawodów oraz dołączyć do tego formularza jako załącznik potwierdzenie przelewu za wpisowe. Konto do przelewu i wartość wpisowego znajduje się w treści formularza zgłoszeniowego. Formularz zawiera dedykowane miejsce do umieszczenia w nim kopii przelewu. Potwierdzenie przelewu może być dołączone do formularza w dowolnym formacie np.: pdf, zdjęcie, zrzut ekranu itp.

  2. Po zakończeniu rejestracji na stronie zgłoszeniowej i wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego z dołączonym potwierdzeniem przelewu za wpisowe, otrzymasz w ciągu 24 godzin potwierdzenie przyjęcia Twojego zgłoszenia na wybrane zawody na podanego w zgłoszeniu maila. Potwierdzenie to należy zachować w formie elektronicznej lub wydrukować i okazać wraz z dowodem osobistym podczas weryfikacji w piątek lub niedzielę przed zawodami. Jeśli nie otrzymałeś takiego potwierdzenia na swojego maila, to proszę o niezwłoczny kontakt mailowy office@ifbbpro.pl lub telefoniczny/WhatsApp: +48 602 650 291.

  3. Na wszystkie zawody, w których chcesz wziąć udział, rejestrujesz się równocześnie i opłacasz sumaryczną wartość wpisowego za wszystkie mistrzostwa, w których bierzesz udział.

  4. Po przyjęciu zgłoszenia z opłaconym wpisowym na dane mistrzostwa, zawodnik ma prawo zrezygnować ze startu nie podając powodu swojej rezygnacji i otrzymać zwrot wpisowego, nie później jednak niż na 6 tygodni przed planowanym terminem zawodów.

  Po przekroczeniu tego terminu zawodnik może zrezygnować ze startu, ale nie otrzyma już zwrotu wpisowego, poza wymienionymi poniżej sytuacjami.

  Wyjątkiem od tej zasady może być choroba lub kontuzja poświadczona odpowiednim dokumentem/zaświadczeniem lekarskim zatwierdzonym przez organizatora zawodów, ale nie później niż do 14 dni przed zawodami.

  W takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować organizatora zawodów o zdarzeniu (office@ifbbpro.pl lub +48 602 650 291) i przysłać drogą mailową kopię zaświadczenia/dokumentu otrzymanego od lekarza oraz kopię przelewu bankowego wraz z danymi niezbędnymi do przelewu zwrotnego. Zwrot wpisowego nastąpi w ciągu 14 dni od przyjęcia kopii zaświadczenia lekarskiego na wskazane konto.

  5. Zawodnik bez wierzchniego ubrania/okrycia nie może poruszać się po hali zawodów poza miejscem wyznaczonym dla zawodników. Jedynym miejscem dozwolonym do przebywania zawodnika w stroju startowym jest backstage, czyli strefa dla zawodników znajdująca się za sceną oraz scena zawodów.

  6. Zawodnicy w ubraniach mogą poruszać się po całej hali zawodów bez wykupionego biletu, ale koniecznie z opaską na nadgarstku przeznaczoną dla zawodników i otrzymaną podczas weryfikacji.

  7. Jedynym miejscem, gdzie dopuszczalne jest nakładanie brązera na zawodnika jest backstage. Organizator wprowadza całkowity zakaz nakładania brązera w szatniach, toaletach i na korytarzach ośrodka sportowego, w którym odbywają się zawody.

  8. W strefie dla zawodników (backstage) będą znajdowały się kabiny/namioty do brązowienia zawodników oraz będzie dostępna usługa brązowienia natryskowego wykonywana przez profesjonalną firmę brązującą SKLEPZAWODNIKA.PL Usługa będzie wykonywana od godziny 08.00 do zakończenia zawodów każdego dnia brązerami firm ProTan oraz JanTana.

  9. Aby skorzystać z usługi brązowienia natryskowego na wybranych zawodach należy zarejestrować się na nią przez formularz zgłoszeniowy lub poprzez formularz rejestracji na zawody. Formularz znajduje się na stronie federacji/zawodów: www.IFBBPRO.com.pl w zakładce “Brązowienie na zawodach”. Informacje dotyczące brązowienia uzyskasz kontaktując się telefonicznie z obsługą firmy Sklepzawodnika.pl (+48 604 414 123). Informację o dokładnej godzinie otrzymasz dzień przed zawodami smsem oraz mailem na numer oraz adres podane w formularzu zgłoszeniowym.

  10. Na zawodach federacji NPC Worldwide & IFBB Professional League wprowadzony jest całkowity zakaz używania brązerów łatwościeralnych w postaci pasty lub kremu (np. Dream Tan). Organizator zaleca stosowanie brązerów akceptowanych przez NPC/IFBB PRO League np. ProTan, JanTana. Zawodnicy stosujący brązery łatwościeralne (“brudzące”) nie będą dopuszczeni do startu.

  11. Bilety wejściowe na zawody dla osób towarzyszących (trenerów lub rodziny), uprawniające do wejścia na back stage można zakupić wyłącznie podczas rejestracji zawodnika on-line na stronie zawodów www.IFBBPRO.com.pl .

  Osoba dokonująca zakupu biletu otrzyma na podany podczas rejestracji adres mailowy indywidualny bilet elektroniczny, który należy okazać przed wejściem na halę zawodów obsłudze obiektu do zeskanowania. Po okazaniu biletu każdy otrzyma opaskę na nadgarstek, którą trzeba umieścić na przegubie dłoni i każdorazowo okazywać obsłudze przy ponownym wejściu na halę zawodów. Zeskanowany jednokrotnie bilet elektroniczny nie jest już aktywny, więc należy każdorazowo okazywać obsłudze obiektu otrzymaną opaskę na nadgarstku, aby swobodnie poruszać się po obiekcie i miejscach przeznaczonych dla kibiców. Jeśli zawodnik zarezerwuje trenerowi bilet wejściowy na backstage podczas rejestracji, to otrzyma opaskę na nadgarstek dla siebie i dla trenera podczas weryfikacji.

  12. Osoby posiadające bilet wstępu na zawody (kibice) nie mają wstępu na backstage. Na backstage mają wstęp tylko trenerzy zawodników i osoby towarzyszące dla których zawodnik zarezerwował bilet wejściowy podczas weryfikacji.

  13. Wstęp na backstage mają jedynie zawodnicy startujący danego dnia w konkretnych zawodach w określonych w harmonogramie godzinach oraz trenerzy/osoby towarzyszące zawodnikom startującym danego dnia, którzy wykupili wejściówki dla trenerów online przez stronę rejestracyjną i otrzymali podczas weryfikacji zawodników odpowiednie identyfikatory i opaski na nadgarstek umożliwiające taki wstęp. Trener lub osoba towarzysząca zawodnikowi, która wykupiła wejściówkę dla trenera, może poruszać się po widowni i backstage z opaską na nadgarstku i nie musi wykupować dodatkowego biletu na dany dzień zawodów.

  14. Na backstage nie mogą przebywać żadne osoby nieuprawnione i nie posiadające odpowiedniego identyfikatora i opaski na nadgarstku lub też akredytacji dla mediów wydawanej przez organizatora podczas weryfikacji zawodników lub w innym ustalonym przed zawodami terminie.

  15. Przedstawiciele mediów, fotografowie, reporterzy mogą relacjonować zawody na terenie hali zawodów jedynie po otrzymaniu odpowiedniej akredytacji od organizatora zawodów. Kontakt: +48 602 650 291 lub amartus@tlen.pl

  16. Wstęp na targi branżowe odbywające się w trakcie Festiwalu jest bezpłatny. Wstęp na zawody dla publiczności, kibiców jest odpłatny. Bilety wstępu będzie można zakupić w dniu zawodów na hali. Ceny biletów będą podane 14 dni przed rozpoczęciem Festiwalu. Nie będzie w sprzedaży biletów ulgowych, więc dzieci i osoby niepełnoletnie muszą posiadać ważny bilet wejściowy aby zostały wpuszczone na widownię zawodów. Dzieci poniżej 14 roku życia muszą być pod opieką osoby pełnoletniej.

  17. Infolinia dotycząca rejestracji zawodników, zakupu biletów: +48 602 650 291 lub +48 604 414 123 (poniedziałek – sobota 11:00 do 19:00) lub office@ifbbpro.pl

  18. Oficjalna strona Ligi Sportowej NPC Polska oraz strona informująca o wszystkich zawodach Federacji NPC & IFBB PROFESSIONAL League w Polsce: www.IFBBPRO.com.pl

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  23 - 25 PAŹDZIERNIKA
  2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Show Buttons
  Hide Buttons