• PL
 • ENG
 • zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  Regulamin porządkowy

  Regulamin porządkowy dla startujących zawodników oraz ich trenerów.


  1. Aby wziąć udział w wybranych przez siebie mistrzostwach zawodnik musi zarejestrować się na stronie zawodów/federacji przez odpowiedni formularz zgłoszeniowy dla danych zawodów oraz dołączyć do tego formularza jako załącznik potwierdzenie przelewu za wpisowe. Konto do przelewu i wartość wpisowego znajduje się w treści formularza zgłoszeniowego. Formularz zawiera dedykowane miejsce do umieszczenia w nim kopii przelewu. Potwierdzenie przelewu może być dołączone do formularza w dowolnym formacie np.: pdf, zdjęcie, zrzut ekranu itp.  
   
  2. Po zakończeniu rejestracji na stronie zgłoszeniowej i wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego z dołączonym potwierdzeniem przelewu za wpisowe, otrzymasz w ciągu 24 godzin potwierdzenie przyjęcia twojego zgłoszenia na wybrane zawody na podanego w zgłoszeniu maila. Potwierdzenie to należy wydrukować i okazać wraz z dowodem osobistym podczas weryfikacji w piątek lub niedzielę przed zawodami. Jeśli nie otrzymałeś takiego potwierdzenia na swojego maila, to proszę o niezwłoczny kontakt mailowy lub telefoniczny (office@ifbbpro.pl lub +48 602 650 291).  
   
  3. Każde wybrane przez ciebie zawody wymagają oddzielnej rejestracji i oddzielnej wpłaty. Jeśli wybierzesz w formularzu zgłoszeniowym dwie kategorie w danych zawodach, to dokonujesz jednej sumarycznej wpłaty za obydwie kategorie i otrzymasz tylko jednego maila z potwierdzeniem przyjęcia twojego zgłoszenia i wpisania cię na listę startujących w tych zawodach w obu wybranych kategoriach. 
   
  4. Po przyjęciu zgłoszenia z opłaconym wpisowym na dane mistrzostwa, zawodnik ma prawo zrezygnować ze startu i otrzymać zwrot wpisowego nie później jednak niż 6 tygodni przed zawodami nie podając powodu swojej rezygnacji. Po przekroczeniu tego terminu zawodnik może zrezygnować ze startu ale nie otrzyma już zwrotu wpisowego poza wymienionymi poniżej sytuacjami. Wyjątkiem od tej zasady może być choroba lub kontuzja poświadczona odpowiednim dokumentem/zaświadczeniem lekarskim zatwierdzonym przez organizatora zawodów. W takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować organizatora zawodów o zdarzeniu (office@ifbbpro.pl lub +48 602 650 291) i przysłać drogą mailową kopię zaświadczenia/dokumentu otrzymanego od lekarza oraz kopię przelewu bankowego wraz z danymi niezbędnymi do przelewu zwrotnego. Zwrot wpisowego nastąpi w ciągu 14 dni od przyjęcia kopii zaświadczenia lekarskiego na wskazane konto.  
   
  5. Zawodnik bez wierzchniego ubrania/okrycia nie może poruszać się po hali zawodów poza miejscem wyznaczonym dla zawodników. Jedynym miejscem dozwolonym do przebywania zawodnika w stroju startowym jest backstage, czyli strefa dla zawodników znajdująca się za sceną oraz scena zawodów.  
   
  6. Zawodnicy w ubraniach mogą poruszać się po całej hali zawodów bez wykupionego biletu, ale koniecznie z opaską na nadgarstku przeznaczoną dla zawodników i otrzymaną podczas weryfikacji.  
   
  7. Jedynym miejscem, gdzie dopuszczalne jest nakładanie brązera na zawodnika jest backstage. Organizator wprowadza całkowity zakaz nakładania brązera w szatniach, toaletach i na korytarzach ośrodka sportowego, w którym odbywają się zawody.  
   
  8. W strefie dla zawodników (backstage) będą znajdowały się kabiny/namioty do brązowienia zawodników oraz będzie dostępna usługa brązowienia natryskowego wykonywana przez profesjonalną firmę brązującą SKLEPZAWODNIKA.PL Usługa będzie wykonywana od godziny 7: 30 każdego dnia zawodów brązerami firm ProTan oraz JanTana 
   
  9. Aby skorzystać z usługi brązowienia natryskowego na wybranych zawodach należy zarejestrować się na nią przez formularz zgłoszeniowy. Formularz znajduje się na stronie federacji/zawodów: www.IFBBPRO.com.pl w zakładce “Brązowienie na zawodach”. Informacje dotyczące brązowienia uzyskasz kontaktując się telefonicznie z obsługą firmy Sklepzawodnika.pl (+48 604 414 123). Informację o dokładnej godzinie otrzymasz dwa dni przed zawodami smsem oraz mailem na numer oraz adres podane w formularzu zgłoszeniowym.  
   
  10. Na zawodach federacji NPC & PRO Qualifier wprowadzony jest całkowity zakaz używania brązerów łatwościeralnych w postaci pasty lub kremu (np. Dream Tan). Organizator zaleca stosowanie brązerów akceptowanych przez NPC/IFBB PRO League np. ProTanJanTana. Zawodnicy stosujący brązery łatwościeralne (“brudzące”) nie będą dopuszczeni do startu.  
   
  11. Bilety wejściowe na zawody dla osób towarzyszących, kibiców, rodziny można kupić WYŁĄCZNIE on-line na stronie zawodów www.IFBBPRO.com.pl w zakładce “Bilety”. Bilety nie będą sprzedawane na miejscu zawodów i osoby, które ich nie wykupią on-line nie będą mogły wejść na halę zawodów ani wykupić ich na miejscu zawodów. Osoba dokonująca zakupu biletu otrzyma na podany podczas rejestracji adres mailowy indywidualny bilet elektroniczny, który należy okazać przed wejściem na halę zawodów obsłudze obiektu do zeskanowania. Po okazaniu biletu każdy otrzyma opaskę na nadgarstek, którą trzeba umieścić na przegubie dłoni i każdorazowo okazywać obsłudze przy ponownym wejściu na halę zawodów. Zeskanowany jednokrotnie bilet elektroniczny nie jest już aktywny, więc należy każdorazowo okazywać obsłudze obiektu otrzymaną opaskę na nadgarstku, aby swobodnie poruszać się po obiekcie i miejscach przeznaczonych dla kibiców na widowni. Liczba biletów jest ograniczona do 450 sztuk na każdy dzień zawodów i po osiągnięciu tej liczby nie będzie możliwe kupienie biletów oraz tym samym wejście na halę zawodów.  
   
  12. Osoby posiadające bilet wstępu na zawody (trybuny i część wystawową targów) nie mają wstępu na backstage.  
   
  13. Wstęp na backstage mają jedynie zawodnicy startujący danego dnia w konkretnych zawodach w określonych w harmonogramie godzinach oraz trenerzy zawodników startujących danego dnia, którzy wykupili wejściówki dla trenerów online przez stronę (!) i otrzymali podczas weryfikacji zawodników odpowiednie identyfikatory i opaski na nadgarstek umożliwiające taki wstęp. Trener lub osoba towarzysząca zawodnikowi, która wykupiła wejściówkę dla trenera, może poruszać się po widowni i backstage z opaską na nadgarstku i nie musi wykupować biletu na dany dzień zawodów.  
   
  14. Na backstage nie mogą przebywać żadne osoby nieuprawnione i nie posiadające odpowiedniego identyfikatora i opaski na nadgarstku lub też akredytacji dla mediów wydawanej przez organizatora podczas weryfikacji zawodników lub w innym ustalonym przed zawodami terminie.  
   
  15. Przedstawiciele mediów, fotografowie, reporterzy mogą relacjonować zawody na terenie hali zawodów jedynie po otrzymaniu odpowiedniej akredytacji od organizatora zawodów. Kontakt: +48 602 650 291 lub amartus@tlen.pl  
   
  16. Ceny biletów wejściowych na każde z trzech rozgrywanych zawodów są podane w zakładce “Bilety” i tam też można nabyć bilety. Nie posiadamy w ofercie ulgowych biletów wejściowych dla osób niepełnoletnich. Każda osoba (bez względu na wiek) przebywająca na terenie zawodów i targów musi posiadać bilet wstępu i opaskę na nadgarstku na dany dzień zawodów. Zawody organizowane przez nas nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat powinny posiadać indywidualny bilet wejściowy i opaskę na nadgarstku.

   
  17. Infolinia dotycząca rejestracji zawodników, zakupu biletów: +48 602 650 291 lub +48 604 414 123 (poniedziałek – sobota 9:00 do 18:00) lub amartus@o2.pl  
   
  18. Oficjalna strona Ligi Sportowej NPC Polska oraz strona informująca o wszystkich zawodach Federacji NPC & IFBB PROFESSIONAL League w Polsce: www.IFBBPRO.com.pl

  Udostępnij na facebooku!
  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  21 - 23 LUTEGO
  2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  Show Buttons
  Hide Buttons