• We found that your browser prefers different language than Polish. Please select prefered language.

  PL
  ENG
  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp

  Regulamin zawodów 2024

  REGULAMIN ZAWODÓW FEDERACJI NPC WORLDWIDE W POLSCE W ROKU 2024

  1. CEL ZAWODÓW

  Celem siedmiu tegorocznych edycji Festiwalu Sportów Sylwetkowych jest przyznanie tytułów mistrzowskich federacji NPC Worldwide oraz popularyzacja sportów sylwetkowych na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

  2. NAZWY ZAWODÓW FEDERACJI NPC WORLDWIDE ROZGRYWANYCH W POLSCE W BIEŻĄCYM ROKU

  ▪︎ https://ifbbpro.com.pl/harmonogram-zawodow-schedule/

  3. PROMOTOR I ORGANIZATORZY ZAWODÓW

  ▪︎ Promotor zawodów: Robert Piotrkowicz

  ▪︎ Międzynarodowa Federacja w Kulturystyce i Fitness “NPC Worldwide & IFBB Professional League”

  ▪︎ “Akademia Sportów Sylwetkowych”

  ▪︎ „Liga Sportów Sylwetkowych NPC Polska”

  4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

  ▪︎ https://ifbbpro.com.pl/harmonogram-zawodow-schedule/

  5. HARMONOGRAM ZAWODÓW ORAZ WERYFIKACJI

  ▪︎ https://ifbbpro.com.pl/harmonogram-zawodow-schedule/

  6. PRZYJAZD I WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW

  Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu weryfikacji (piątek lub sobota zależnie od daty zawodów podanej w harmonogramie) i zgłaszają się do biura zawodów.

  Dokładne godziny weryfikacji dla poszczególnych konkurencji sylwetkowych są podane w harmonogramie:

  ▪︎ https://ifbbpro.com.pl/harmonogram-zawodow-schedule/

  Jeśli zawodnik bierze udział w kilku konkurencjach sylwetkowych lub obu konkursach odbywających się w ten sam weeken, to weryfikuje się na wszystkie starty jednocześnie.

  Zawodnicy proszeni są o punktualne przybycie na weryfikację w wyznaczonych godzinach dla swojej konkurencji sylwetkowej aby uniknąć niepotrzebnego oczekiwania na swoją konkurencję.

  7. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I STRONY INTERNETOWE

  ▪︎Oficjalne profile na Instagramie:

  @npc_poland_ifbb_pro_league 

  @ifbbpropoland_official

  @Robert_Piotrkowicz_Official

  @npc_worldwide_festival

  @olympia_amateur_poland_ifbbpro

  ▪︎Oficjalne profile na Facebooku:

  @RobertPiotrkowicz 

  @ifbbpropoland_official 

  @festiwalsportowsylwetkowych

  ▪︎ Oficjalna strona zawodów federacji NPC Worldwide & IFBB Professional League w Polsce:

  ▪︎ www.ifbbpro.com.pl

  ▪︎ Kanał YouTube NPC IFBB PRO POLAND z relacjami i filmami z zawodów: https://youtube.com/c/NPCIFBBPROPOLAND

  8. UCZESTNICTWO

  W zawodach mogą startować osoby w wieku powyżej 18 lat po okazaniu dokumentu tożsamości oraz licencji NPC Worldwide na bieżący rok kalendarzowy.

  Zgodnie z najnowszymi przepisami (od 1 stycznia 2024 roku) do startu w zawodach federacji NPC Worldwide organizowanych we wszystkich krajach na świecie mogą być dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat.

  Od zawodników nie jest wymagane przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i możliwości współzawodnictwa, gdyż wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i potwierdzają to w formularzu rejestracyjnym. W związku z powyższym zalecamy skontrolowanie swojego stanu zdrowia tuż przed zawodami u lekarza sportowego.

  Certyfikat Kwalifikacji Regionalnych i zasady startu w zawodach rangi PRO Qualifier – REGIONAL CERTIFICATE & PRO QUALIFIER RULES:
  https://www.ifbbpro.com/npc-worldwide/rules/

  9. KRYTERIA OCENY I PRZEPISY DOTYCZĄCE SĘDZIOWANIA ZAWODÓW NPC

  Każde zawody federacji NPC Worldwide są sędziowane przez co najmniej pięcioosobowy panel sędziowski składający się z certyfikowanych sędziów NPC Worldwide & IFBB Professional League z USA i Europy.

  Aktualne kryteria i przepisy sędziowania dla każdej konkurencji sylwetkowej (dywizji) dostępne są w języku angielskim na naszej stronie internetowej w zakładce: REGULAMINY / Konkurencje, kategorie i regulamin sędziowania:

  ▪︎ https://ifbbpro.com.pl/konkurencje-kategorie-i-regulamin-sedziowania/

  10. LICENCJA ZAWODNIKA NPC WORLDWIDE

  Zgodnie z regulaminem ligi NPC Worldwide, począwszy od 1 stycznia 2020 r., wszyscy zawodnicy, którzy chcą brać udział w zawodach organizowanych pod patronatem ligi NPC Worldwide w dowolnym kraju na świecie są zobowiązani do zarejestrowania się na stronie:

  ▪︎ http://www.npcworldwide-register.com 

  jako członek ligi NPC Worldwide i opłacenia licencji członkowskiej na dany rok kalendarzowy. Opłata dla zawodników reprezentujących dowolny kraj Unii Europejskiej wynosi 55 USD (dolarów amerykańskich) i można ją wnosić przez w/w stronę. Po dokonaniu rejestracji na tej stronie i wniesieniu opłaty zawodnik otrzymuje kartę członkowską w formie cyfrowej, którą można pobrać ze strony federacji światowej na urządzenie elektroniczne oraz/lub wydrukować ją.

  Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do okazania potwierdzenia członkowstwa w lidze NPC Worldwide (licencji członkowskiej) na weryfikacji poprzedzającej każde zawody, w których chcą wziąć udział. Jeśli zawodnik nie może wyrobić licencji członkowskiej NPC Worldwide przez stronę federacji (bez względu na powód), to będzie mógł wyrobić ją w dniu weryfikacji. W takim przypadku opłata licencyjna jest wyższa o 25% od ceny regularnej.

  Zawodnicy biorący udział w zawodach pod patronatem federacji NPC Worldwide nie muszą być zrzeszeni w klubach lub organizacjach sportowych. Posiadanie licencji NPC Worldwide nie ogranicza możliwości uczestnictwa zawodników w konkursach organizowanych przez inne federacje sportowe w Polsce i za granicą.

  11. ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA ZAWODNIKÓW

  Rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie on-line poprzez stronę www.ifbbpro.com.pl i jest ona niezbędna, aby zawodnik został wpisanym na listę startową. Rejestracja rozpoczyna się 60 dni przed zawodami, a upływa 4 dni przed datą ich rozpoczęcia. Po tym terminie listy zgłoszeń i rejestracja na stronie internetowej będą zamknięte.

  Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń i rejestracji zawodników.

  12. WYBÓR KATEGORII GŁÓWNEJ

  Zawodnicy biorący udział w zawodach rangi Regional Qualifier mogą startować jednocześnie w kilku kategoriach głównych:

  ▪︎ True Novice Regional

  ▪︎ Beginner Regional

  ▪︎ Novice Regional

  ▪︎ Junior Regional

  ▪︎ Master Regional

  ▪︎ Open/Senior Regional

  Zawodnicy biorący udział w zawodach rangi PRO Qualifier mogą startować jednocześnie w kilku kategoriach głównych:

  ▪︎ True Novice PQ

  ▪︎ Beginner PQ

  ▪︎ Novice PQ

  ▪︎ Junior PQ

  ▪︎ Master PQ

  ▪︎ Open PQ (kategoria z kartami IFBB PRO)

  Zawodnicy mogą startować jednocześnie w dwóch różnych kategoriach sylwetkowych (divisions) w każdej z wyżej wymienionych kategorii głównych (categories) np.

  True Novice Bodybuilding i True Novice Classic Physique oraz

  Beginner Bodybuilding i Beginner Classic Physique oraz

  Novice Bodybuilding i Novice Classic Physique oraz

  Junior Bodybuilding i Junior Classic Physique oraz

  Open Bodybuilding i Open Classic Physique itd.

  Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie kategorii głównych (categories) rozgrywanych w trakcie trwania jednodniowych i dwudniowych zawodów, jeśli tylko spełnia wymogi uczestnictwa (staż, wiek, osiągnięcia) w danej kategorii głównej.

  13. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

  Weryfikacja wszystkich startujących zawodników odbędzie się zgodnie z czasem i kolejnością podaną w zakładce HARMONOGRAM I MIEJSCE ZAWODÓW na stronie:

  ▪︎ https://ifbbpro.com.pl/harmonogram-zawodow-schedule/

  Warunkiem pozytywnego przejścia weryfikacji w przeddzień zawodów jest prezentowanie przez zawodnika „przyzwoitej” formy startowej. Osoby negatywnie zweryfikowane podczas weryfikacji przez sędziego weryfikującego oraz przez organizatora zawodów mogą nie zostać dopuszczone do startu. Komisja sędziowska może nie dopuścić do startu zawodniczki lub zawodnika nieprzygotowanych do występu jeśli nie będzie posiadał podczas weryfikacji: dokumentu tożsamości, potwierdzenia rejestracji i potwierdzenia opłaty startowej (jeśli jej dokonywał przed weryfikacją).

  Zawodnicy przystępujący do weryfikacji powinni posiadać przy sobie:

  1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

  2. Licencję członkowską zawodnika NPC Worldwide na bieżący rok w formie elektronicznej (pobraną na urządzenie mobilne ze strony, na której ją wyrabiali) lub wydrukowaną na kartce. Jest ona wymagana tylko jeśli zawodnik wyrobił i opłacił ją na stronie federacji światowej.

  3. Potwierdzenie opłaty startowej w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym lub wydrukowane na kartce jeśli była wykonywana przed zawodami.

  4. Potwierdzenie rejestracji on-line (przyjęcia zgłoszenia), które zawodnik otrzymał na adres mailowy zaraz po rejestracji. Potwierdzenie może być przedstawione w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym lub w formie wydruku na kartce.

  5. Strój startowy. Strój jest wymagany tylko wtedy, kiedy zawodnik chce się upewnić czy spełnia on wymogi regulaminowe danej konkurencji. W pozostałych przypadkach nie ma potrzeby jego pokazywania podczas weryfikacji.

  6. Pen drive z nagraniem do programu dowolnego jeśli jest wymagany w danej konkurencji sylwetkowej.

  Wymagania dotyczące muzyki do programu dowolnego.

  Utwór muzyczny na pen drive do programu dowolnego wymagany jest w konkurencjach sylwetkowych (divisions): Men’s Bodybuilding, Men’s Classic Physique, Women’s Physique, Women’s Bodybuilding, Women’s Fitness (Fitness gimnastyczne kobiet). Pen drive należy podpisać imieniem i nazwiskiem. W przypadku braku muzyki do programu dowolnego nagranej na pen drive zawodnik będzie wykonywał program dowolny do muzyki dostarczonej przez organizatora. Utwór do programu dowolnego powinien być nagrany w formacie MP3 lub innym popularnym formacie cyfrowym. Utwór do programu dowolnego powinien być nagrany jako pierwszy (na nośniku nie mogą znajdować się inne utwory). Pen drive musi być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz sprawdzony po nagraniu przez zawodnika. Utwór muzyczny powinien trwać maksymalnie 60 sekund. Czas wykonywania przez zawodnika programu dowolnego zależny jest od ilości startujących zawodników i może trwać od 30 do 60 sekund. Decyzję o czasie jego trwania podejmuje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem zawodów. Jeżeli nagranie do programu dowolnego ma się rozpocząć w momencie gdy zawodnik jest już na środku sceny, to koniecznie powinien on umieścić na pen drive naklejkę z napisem ON STAGE. Jeśli zawodnik nie umieści takiego napisu na pen drive, to utwór zostanie uruchomiony w momencie wejścia zawodnika na scenę (OFF STAGE). W trakcie trwania zawodów nie będzie można już tego zmienić. Tuż po zakończeniu zawodów (lub w przerwie między pierwszym a drugim blokiem zawodów) zawodnik może odebrać swój pen drive bezpośrednio od realizatora dźwięku.

  14. WPISOWE I PŁATNOŚCI

  Aktualne ceny wpisowego (opłaty startowej) za poszczególne kategorie i konkurencje, w których zawodnik chce wziąć udział, są podane w formularzu rejestracyjnym/zgłoszeniowym na stronie zawodów w zakładce REJESTRACJA ZAWODNIKÓW.

  Wpłaty/przelewu za wpisowe na wybrane zawody (ewentualnie również za: wejściówki na backstage dla osoby towarzyszącej i trenera, za usługę brązowienia natryskowego, za pakiet multimedialny, czyli zdjęcia wysokiej jakości z prezentacji indywidualnej, zdjęcia z porównań grupowych ze sceny zawodów oraz nagranie/relacja video wysokiej jakości z całych zawodów) należy dokonać na jedno z poniższych kont (numery kont podane są również na końcu formularza rejestracyjnego) lub wpłacić gotówką podczas weryfikacji dzień przed zawodami:

  1. Konto dla wpłat w złotych polskich (PLN):

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  Bank Millennium SA, ul. Stanislawa Zaryna 2A, Warszawa

  Nr konta 13 1160 2202 0000 0003 4091 1629

  2. Konto dla wpłat w euro (EUR):

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  Bank Millennium SA, ul. Stanislawa Zaryna 2A, Warszawa

  SWIFT: BIGBPLPW

  Nr konta (BIC): PL 93 1160 2202 0000 0003 8436 1921

  3. Konto systemu PayPal na adres:

  [email protected]

  Płatności na konto systemu PayPal są obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 4,8% wpłacanej sumy.

  4. Płatność gotówką podczas weryfikacji w piątek lub sobotę przed zawodami. Przy wyborze tej opcji płatności doliczone zostanie 10% opłaty manipulacyjnej. System rejestracyjny dolicza automatycznie 10% do sumy zamówienia po zaznaczeniu tej opcji w formularzu rejestracyjnym. Ta opcja płatności może nie być dostępna kilkanaście dni przed zawodami.

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika, za którego wnoszona jest opłata oraz datę i nazwę zawodów, za które dokonywana jest wpłata (np.: „Jan Kowalski, Wpisowe za zawody 13 października 2024 – Champions Golden Cup Pro Qualifier”).

  Ostateczna suma za wpisowe na zawody i ewentualnie opłaty za dodatkowe usługi (bilety dla trenera i osób towarzyszących, brązowienie natryskowe, pakiet multimedialny), będzie podana na ostatniej stronie formularza rejestracyjnego po zaznaczeniu formy płatności. Podaną sumę należy wpłacić przed wysłaniem wypełnionego formularza na jedno z podanych kont, a następnie potwierdzenie tej wpłaty (plik pdf, kopię lub zdjęcie przelewu) dołączyć we wskazanym miejscu formularza. Zaraz po wysłaniu wypełnionego zgłoszenia z dołączonym potwierdzeniem opłaty zawodnik otrzyma na swój adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wiadomość e-mail) wygenerowane przez nasz system rejestracyjny. W tym momencie zawodnik zostanie dodany do listy startujących.

  Podane w formularzu rejestracyjnym ceny wpisowego na zawody i za inne usługi obowiązują do 15 dni przed zawodami. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany (podwyższenia) ceny wpisowego na zawody i innych opłat bez wcześniejszej informacji na ten temat.

  Osoby startujące, które wniosły opłatę w formie przelewu bankowego lub na konto PayPal, proszone są o zabranie ze sobą na weryfikację potwierdzenia wpłaty w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym lub w formie wydruku potwierdzającego dokonanie przelewu.

  W przypadku gdy zawodnik zarejestrował się i wniósł opłatę wpisowego, ale z powodu choroby lub kontuzji nie może wziąć udziału w zawodach, ma prawo zwrócić się do promotora zawodów z prośbą o przeniesienie opłaty na kolejny termin, w którym będą odbywały się zawody NPC w Polsce. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez organizatora indywidualnie.

  Promotor zastrzega sobie prawo do odmowy przeniesienia opłaty startowej na inny termin w przypadku stwierdzenia braku uzasadnionej przyczyny rezygnacji z udziału w zawodach.

  Zawodnik może ubiegać się o przeniesienie opłaty startowej na inny termin jeśli zgłosi rezygnację z udziału w zawodach z powodu kontuzji lub choroby nie później niż 5 dni przed zawodami i przedstawi równocześnie w tym terminie odpowiednie zaświadczenie od lekarza specjalisty.

  Informację o rezygnacji ze startu w zawodach wraz z zaświadczeniem od lekarza specjalisty potwierdzającym przyczynę rezygnacji należy wysłać na maila biura zawodów [email protected] oraz równocześnie poinformować o tym telefonicznie organizatora zawodów (WhatsApp: +48 602 650 291).

  Wpisowe nie podlega przeniesieniu na inny termin w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu po tym terminie np. w wyniku spóźnienia się zawodnika na start w swojej kategorii.

  Podczas weryfikacji każdy zawodnik otrzyma opaskę na nadgarstek, którą powinien nosić przez cały czas trwania zawodów. Opaska ta umożliwia wejście na halę oraz poruszanie się po zapleczu sceny (backstage) w dniu startu zawodnika. Jeśli zawodnik zarezerwował opaskę dla trenera lub osoby towarzyszącej podczas rejestracji on-line to również odbiera opaskę dla takiej osoby w trakcie weryfikacji. Ponadto zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w regulaminie porządkowym dla zawodników, umieszczonym w zakładce REGULAMINY / Regulamin Porządkowy na stronie zawodów:

  ▪︎ https://ifbbpro.com.pl/regulamin-porzadkowy

  15. KONKURENCJE SYLWETKOWE I KATEGORIE OGÓLNE

  Każde zawody NPC są rozgrywane w 9 konkurencjach sylwetkowych (divisions):

  ▪︎ Women’s Bikini

  ▪︎ Women’s Wellness

  ▪︎ Women’s Figure

  ▪︎ Women’s Physique

  ▪︎ Women’s Bodybuilding

  ▪︎ Women’s Fitness

  ▪︎ Men’s Physique

  ▪︎ Men’s Classic Physique

  ▪︎ Men’s Bodybuilding

  Każda z konkurencji sylwetkowych (divisions) może być rozgrywana w kilku kategoriach głównych/ogólnych (categories).

  W zawodach rangi Regional Qualifier będą to kategorie:

  ▪︎ True Novice Regional

  ▪︎ Beginner Regional

  ▪︎ Novice Regional

  ▪︎ Junior Regional

  ▪︎ Master Regional

  ▪︎ Open Regional / Seniors Regional

  W zawodach rangi PRO Qualifier będą to kategorie:

  ▪︎ True Novice PQ

  ▪︎ Beginner PQ

  ▪︎ Novice PQ

  ▪︎ Junior PQ

  ▪︎ Master PQ

  ▪︎ Open PQ / Senior PQ

  Zależnie od liczby zgłoszonych zawodników kategorie główne (categories) mogą być podzielone na kilka kategorii wzrostowych (classes):

  ▪︎ do 159cm, 163cm, 166cm, 170cm, +170cm (kobiety)

  ▪︎ do 173cm, 178cm, 183cm, +183cm (mężczyźni)

  wagowych (classes):

  ▪︎ do 75kg, 80kg, 90kg, 102,5kg, +102,5kg (mężczyźni)

  lub wiekowych (classes):

  ▪︎ 15-20 lat i 21-23 lata (Junior)

  ▪︎ +35 lat, +40 lat, +45 lat (Master)

  Zwycięzcy kategorii wzrostowych oraz wagowych (classes) danej kategorii ogólnej (category) w danej konkurencji sylwetkowej (division) walczą w kategorii Overall. W tej kategorii wybierany jest absolutny zwycięzca danek kategorii ogólnej w danej konkurencji sylwetkowej np. Overall Bodybuilding True Novice, Overall Bikini Novice, Overall Classic Physique Seniors.

  16. ZASADY STARTU W KATEGORIACH GŁÓWNYCH/OGÓLNYCH

  ▪︎ True Novice Regional – Kategoria przeznaczona dla zawodników (debiutantów) startujących pierwszy raz w zawodach federacji NPC Worldwide. Zawodnicy startujący wcześniej w zawodach innych federacji lub zawodach nie związanych z jakimikolwiek federacjami mogą wystartować w kategorii głównej True Novice.

  ▪︎ Beginner Regional  – Kategoria przeznaczona dla zawodników startujących pierwszy, drugi lub trzeci raz w konkursie federacji NPC.
  Wcześniejsze starty w konkursach innych federacji nie mają znaczenia i nie są brane pod uwagę.
  Rozgrywane są w niej kategorie wzrostowe lub wagowe w każdej z 9 konkurencji sylwetkowych (divisions).

  ▪︎ Novice Regional – Kategoria przeznaczona dla zawodników (debiutantów) startujących pierwszy raz w zawodach federacji NPC Worldwide oraz dla każdego zawodnika, który w bieżącym roku kalendarzowym (!) nie wygrał kategorii Overall w kategoriach głównych Novice, Master, Open (Senior), oraz nie wygrał kategorii wzrostowej lub wagowej w kategorii głównej Open (Senior), w której startowało minimum 5 zawodników.
  Wyniki zawodów (wygrane zawodnika w zawodach NPC) z poprzednich lat nie są brane pod uwagę jako kryterium ograniczające udział w kategorii głównej Novice w bieżącym roku kalendarzowym.

  ▪︎ Junior Regional lub Junior PQ – Kategoria przeznaczona dla zawodników w wiekuod 18 do 23 lat. Mogą być rozgrywane dwie kategorie wiekowe: do 20 lub 21 lat i do 23 lat (A & B) jeśli będzie odpowiednio duża ilość zgłoszonych zawodników. W dniu zawodów zawodnik musi mieć ukończone 18 lat.

  ▪︎ Master Regional lub Master PQ – Kategoria przeznaczona dla zawodników w wieku powyżej 35 lat. Mogą być rozgrywane trzy kategorie wiekowe: +35 lat, +40 lat, +45 lat (A & B & C) jeśli będzie odpowiednio duża ilość zgłoszonych zawodników. Liczy się rocznik a nie dokładna data urodzenia.

  ▪︎ Open Regional / Seniors Regional – Kategoria przeznaczona dla zawodników w wieku powyżej 18 lat bez względu na staż startowy i osiągnięcia. Rozgrywane są w niej kategorie wzrostowe lub wagowe w każdej z 9 konkurencji sylwetkowych (divisions). Udział w kategorii Open Regional daje prawo startu w zawodach rangi PRO Qualifier na całym świecie do końca aktualnego roku kalendarzowego.

  ▪︎ True Novice PQ – Kategoria przeznaczona dla zawodników startujących pierwszy raz w zawodach rangi Pro Qualifier. Zawodnicy startujący wcześniej w zawodach innych federacji lub zawodach nie związanych z jakimikolwiek federacjami mogą wystartować w kategorii głównej True Novice.

  ▪︎ Beginner PQ – Kategoria przeznaczona dla zawodników startujących pierwszy, drugi lub trzeci raz w zawodach rangi Pro Qualifier.
  Wcześniejsze starty w konkursach innych federacji nie mają znaczenia i nie są brane pod uwagę.

  ▪︎ Novice PQ – Kategoria przeznaczona dla zawodników (debiutantów) startujących pierwszy raz w zawodach federacji NPC Worldwide oraz dla każdego zawodnika, który w bieżącym roku kalendarzowym (!) nie wygrał kategorii Overall w kategoriach głównych Novice, Master, Open (Senior), oraz nie wygrał kategorii wzrostowej lub wagowej w kategorii głównej Open (Senior), w której startowało minimum 3 zawodników.
  Wyniki zawodów (wygrane zawodnika w zawodach NPC) z poprzednich lat nie są brane pod uwagę jako kryterium ograniczające udział w kategorii głównej Novice w bieżącym roku kalendarzowym.

  ▪︎ Open PQ / Seniors PQ – Kategoria przeznaczona dla zawodników w wieku powyżej 18 lat bez względu na staż startowy i osiągnięcia. Rozgrywane są w niej kategorie wzrostowe lub wagowe w każdej z 9 konkurencji sylwetkowych (divisions). Open PQ to jedyna kategoria główna (category) w każdej z dziewięciu konkurencji sylwetkowych (divisions), w której zawodnicy walczą o jedną z 9 kart IFBB PRO League. Karta PRO jest przyznawana zwycięzcy kategorii overall lub open w każdej z 9 rozgrywanych dywizji, w której startuje minimum 5 zawodników.

  ✔ Kategorie wzrostowe lub wagowe (classes) mogą być łączone ze sobą jeśli liczba zgłoszonych zawodników w danej kategorii jest mniejsza niż 5 osób.

  ✔ Każdy zawodnik biorący udział w zawodach NPC może startować jednocześnie w dowolnej ilości kategorii głównych (categories: Junior Regional lub Master Regional, True Novice Regional,Beginner Regional, Novice Regional, Open Regional/Seniors Regional, True Novice PQ, Beginner PQ, Novice PQ, Open PQ/Seniors PQ) jeśli tylko spełnia ich kryteria związane z wiekiem, stażem i osiągnięciami.

  ✔ Każdy zawodnik może startować jednocześnie (crossover) w dowolniej liczbie konkurencji sylwetkowych (przeznaczonych dla kobiet: Bikini, Wellness, Figure, Physique, Bodybuilding, Fitness lub przeznaczonych dla mężczyzn: Men’s Physique, Classic Physique, Bodybuilding) podczas tych samych zawodów.

  ✔ Kategorie wzrostowe i wagowe są przydzielane zawodnikom w trakcie weryfikacji na podstawie dokonywanych pomiarów wzrostu i/lub wagi. Ostateczny podział na kategorie wiekowe, wzrostowe i wagowe zostanie zatwierdzony i podany po zakończeniu weryfikacji wszystkich zawodników.

  ✔ Jeśli zawodnik lub trener zawodnika ma wątpliwości co do prawa startu w danej kategorii, to proszony jest o kontakt (wiadomość tekstową) z biurem zawodów:

  ▪︎WhatsApp: +48 602 650 291

  ▪︎Mail: [email protected]

  ✔ Definicje konkurencji i kategorii rozgrywanych w

  konkursach NPC:

  ▪︎ Divisions – konkurencje sylwetkowe np. Bikini, Classic Physique itd.

  ▪︎ Categories – kategorie główne/ogólne np. True Novice, Master, Open PQ/Seniors PQ itd.

  ▪︎ Classes – kategorie wzrostowe lub wagowe np. do 165cm, do 90kg itd.

  ▪︎ Open – kategoria bez podziału na kategorie wzrostowe/wagowe.

  ▪︎ Overall – kategoria, w której startują zwycięzcy kategorii wzrostowych/wagowych danej konkurencji (division).

  ▪︎ RQ / Regional Qualifier – konkurs/zawody rangi kwalifikacji regionalnych. Udział w tych zawodach w kategorii Open Regional / Seniors Regional daje prawo startu w zawodach rangi PRO Qualifier i prawo walki o kartę IFBB PRO League na całym świecie do końca aktualnego roku kalendarzowego.

  ▪︎ PQ / PRO Qualifier – konkurs/zawody rangi PRO Qualifier (kwalifikacje do ligi IFBB PRO). Udział w tych zawodach w kategorii Open PQ / Seniors PQ daje prawo walki o kartę IFBB PRO League w każdej z 9 rozgrywanych dywizji, w której startuje minimum 5 zawodników.

  17. ZASADY PRZYZNAWANIA KART IFBB PRO W ZAWODACH RANGI PRO QUALIFIER

  Zawodnicy występujący w kategorii głównej OPEN zawodów rangi PRO Qualifier rywalizują o jedną z 9 kart IFBB PRO w następujących dywizjach:

  ▪︎ Women’s Bikini – 1 PRO CARD

  ▪︎ Women’s Wellness – 1 PRO CARD

  ▪︎ Women’s Figure – 1 PRO CARD

  ▪︎ Women’s Physique – 1 PRO CARD

  ▪︎ Women’s Bodybuilding – 1 PRO CARD

  ▪︎ Women’s Fitness – 1 PRO CARD

  ▪︎ Men’s Physique – 1 PRO CARD

  ▪︎ Men’s Classic Physique – 1 PRO CARD

  ▪︎ Men’s Bodybuilding – 1 PRO CARD

  Zgodnie z przepisami federacji NPC Worldwide kartą IFBB PRO może zostać nagrodzony zwycięzca kategorii OVERALL lub OPEN w dywizji, w której rywalizowało łącznie minimum 5 zawodników.

  18. PODZIAŁ NA KATEGORIE WZROSTOWE, WAGOWE I WIEKOWE W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH GŁÓWNYCH I KONKURENCJACH SYLWETKOWYCH

  Wstępnie planowane (na podstawie przepisów ogólnych oraz wcześniej rozgrywanych zawodów) kategorie wzrostowe, wagowe oraz wiekowe (classes) dla poszczególnych konkurencji sylwetkowych i kategorii głównych w zawodach rangi Regional Qualifier oraz zawodach rangi PRO Qualifier:

  Open/Seniors Regional oraz

  Open/Seniors PQ (kategoria z 9 kartami IFBB PRO)

  1. Men’s Physique: 173cm, 178cm, 183cm, +183cm

  2. Men’s Classic Physique: 173cm, 178cm, 183cm, +183cm

  3. Men’s Bodybuilding: 75kg, 80kg, 90kg, 102,5kg, +102,5kg

  4. Women’s Physique Open lub 168cm, +168cm

  5. Women’s Figure Open lub 163cm, +163cm

  6. Women’s Wellness Open lub 163cm, +163cm

  7. Women’s Bikini: 159cm, 163cm, 166cm, 170cm, +170cm

  8. Women’s Fitness Open

  9. Women’s Bodybuilding Open

  Novice Regional oraz

  Novice PQ

  1. Men’s Physique: 173cm, 178cm, 183cm, +183cm

  2. Men’s Classic Physique: 173cm, 178cm, 183cm, +183cm

  3. Men’s Bodybuilding: 75kg, 80kg, 90kg, 102,5kg, +102,5kg

  4. Women’s Physique Open

  5. Women’s Figure Open

  6. Women’s Wellness Open

  7. Women’s Bikini: 159cm, 163cm, 166cm, 170cm, +170cm

  8. Women’s Fitness Open

  9. Women’s Bodybuilding Open

  Beginner oraz

  Beginner PQ

  1. Men’s Physique: 173cm, 178cm, 183cm, +183cm

  2. Men’s Classic Physique: 173cm, 178cm, 183cm, +183cm

  3. Men’s Bodybuilding: 75kg, 80kg, 90kg, +90kg

  4. Women’s Physique Open

  5. Women’s Figure Open

  6. Women’s Wellness Open

  7. Women’s Bikini: 159cm, 163cm, 166cm, 170cm, +170cm

  8. Women’s Fitness Open

  True Novice oraz

  True Novice PQ

  1. Men’s Physique: 173cm, 178cm, 183cm, +183cm

  2. Men’s Classic Physique: 173cm, 178cm, 183cm, +183cm

  3. Men’s Bodybuilding: 75kg, 80kg, 90kg, +90kg

  4. Women’s Physique Open

  5. Women’s Figure Open

  6. Women’s Wellness Open

  7. Women’s Bikini: 159cm, 163cm, 166cm, 170cm, +170cm

  8. Women’s Fitness Open

  Junior Regional (kategorie: do 20/21 lat i do 23 lat) oraz

  Junior PQ (kategorie wiekowe: do 20/21 lat i do 23 lat)

  1. Men’s Physique Open lub A & B

  2. Men’s Classic Physique Open lub A & B

  3. Men’s Bodybuilding Open lub A & B

  4. Women’s Physique Open

  5. Women’s Figure Open

  6. Women’s Wellness Open

  7. Women’s Bikini Open lub A & B

  8. Women’s Fitness Open

  9. Women’s Bodybuilding Open


  Master Regional (kategorie: +35 lat, +40 lat, +45 lat) oraz

  Master PQ (kategorie wiekowe: +35 lat, +40 lat, +45 lat)

  1. Men’s Physique Open lub A & B & C

  2. Men’s Classic Physique Open lub A & B & C

  3. Men’s Bodybuilding Open lub A & B & C

  4. Women’s Physique Open lub A & B & C

  5. Women’s Figure Open lub A & B & C

  6. Women’s Wellness Open lub A & B & C

  7. Women’s Bikini Open lub A & B & C

  8. Women’s Fitness Open

  9. Women’s Bodybuilding Open

  Wymienione powyżej kategorie wzrostowe, wagowe i wiekowe będą rozgrywane zgodnie z podanym podziałem, jeśli zgłosi się do nich co najmniej 5 zawodników. Jeśli liczba zgłoszonych i zweryfikowanych zawodników w danej kategorii będzie mniejsza niż 5 zawodników, to organizator może połączyć ją z kategorią wyższą jeśli będzie to uzasadnione. Organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia większej ilości kategorii wzrostowych lub wagowych, o ile będzie tego wymagała liczba zgłoszonych zawodników. Ilość kategorii wagowych oraz wzrostowych będzie ogłoszona po weryfikacji wszystkich zawodników.

  19. LIMITY WAGOWE W KONKURENCJI CLASSIC PHYSIQUE

  20. PROGRAM ZAWODÓW

  Przewidywany program zawodów znajduje się w zakładce Harmonogram i miejsce zawodów:

  ▪︎ https://ifbbpro.com.pl/harmonogram-zawodow-schedule/

  Podane w harmonogramie godziny rozgrywania poszczególnych konkurencji sylwetkowych mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników i finalnie rozgrywanych kategorii.

  Ostateczny program zawodów oraz lista kategorii wzrostowych, wagowych i wiekowych w poszczególnych kategoriach głównych i konkurencjach sylwetkowych zostaną zatwierdzone przez sędziego głównego i organizatora po zakończeniu weryfikacji i zostaną podane do wiadomości zawodników i trenerów rano w dniu zawodów.

  21. NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW

  ▪︎ Prestiżowe tytuły mistrzowskie federacji NPC Worldwide, certyfikaty/dyplomy, medale i statuetki.

  ▪︎ 9 kart zawodowych IFBB PRO League umożliwiających udział w najbardziej prestiżowych zawodach na całym świecie. Są przyznawane w zawodach rangi PRO Qualifier.

  ▪︎ Kwalifikacje do Reprezentacji Narodowej kraju, którego barwy reprezentuje zawodnik (np. Polskiej Kadry Narodowej federacji NPC Worldwide) na Mistrzostwa Świata NPC Worldwide w USA. Regulamin kwalifikacji do Mistrzostw Świata znajduje się na stronie:

  ▪︎ https://ifbbpro.com.pl/regulamin-kwalifikacji-do-mistrzostw-swiata

  ▪︎ Nagrody rzeczowe, vouchery na produkty, pamiątkowe koszulki z logiem federacji oraz pakiety startowe ufundowane przez partnerów Festiwalu Sportów Sylwetkowych i sponsorów zawodów NPC Worldwide.

  ▪︎ Sponsorowane starty w zawodach rangi PRO Qualifier.

  22. PRZEPISY PORZĄDKOWE NA BACKSTAGE ZAWODÓW

  ▪︎ Ze względów estetycznych oraz zachowania czystości i higieny w obiekcie, w którym organizowana jest impreza sportowa, wszyscy zawodnicy biorący w nich udział mogą używać wyłącznie brązerów niebrudzących (trudnościeralnych) w miejscu przeznaczonym do tego celu na zapleczu sceny (backstage).

  ▪︎ Zawodnicy mogą samodzielnie nakładać brązer lub korzystać z brązowienia natryskowego zapewnionego przez organizatora zawodów na zapleczu sceny (backstage) w ściśle określonym miejscu.

  ▪︎Dokładny czas brązowienia natryskowego jest ustalany indywidualnie z zawodnikiem podczas weryfikacji w piątek (lub w sobotę).

  ▪︎ Zawodnik dokonuje wyboru sposobu brązowienia (brązowienie natryskowe lub samodzielne nakładanie brązera) podczas rejestracji on-line i zaznacza swój wybór w formularzu rejestracyjnym.

  ▪︎ Oficjalnymi i jedynymi akceptowanymi produktami do brązowienia natryskowego lub do samodzielnego brązowienia skóry na naszych zawodach są produkty marki ProTan. Firma ProTan to jedyny oficjalny i wyłączny partner oraz sponsor wszystkich konkursów federacji NPC Worldwide & IFBB Professional League oraz zawodów Mr. Olympia Qualifier w roku 2023.

  ▪︎ Zawodnicy nie korzystający z brązowienia natryskowego oferowanego przez organizatora otrzymają podczas weryfikacji zalecane produkty firmy ProTan do samodzielnego brązowienia (dwa brązery: Base Coat oraz Top Coat, a także gąbkę i rękawiczki).

  ▪︎ Zawodnicy oraz ich trenerzy mogą samodzielnie nakładać brązer lub oliwkę wyłącznie na stanowisku do brązowienia natryskowego (specjalnie przygotowanym do tego celu), które znajduje się na backstage (stanowisko firmy ProTan & SklepZawodnika). Tylko tam podłoga i ściany są odpowiednio zabezpieczone przed ich trwałym uszkodzeniem lub zabrudzeniem.

  ▪︎ Całkowicie niedozwolone jest samodzielne nakładanie brązera i oliwki w innym miejscu niż wyznaczone przez organizatora. Nie można tego robić więc na ogólnodostępnym backstage dla zawodników, trenerów, osób towarzyszących i kibiców, w toaletach i w szatniach dla zawodników, korytarzach oraz tuż za sceną na sali rozgrzewkowej.

  ▪︎ Oliwkowanie zawodników i wszelkie poprawki brązera tuż za sceną (dla zawodników brązujących się samodzielnie oraz korzystających z brązowienia natryskowego) wykonuje bezpłatnie obsługa firmy brązującej ProTan & SklepZawodnika.

  ▪︎ Bardzo prosimy zawodników i trenerów o rygorystyczne przestrzeganie powyżego regulaminu oraz wszystkich innych zaleceń organizatora i obsługi związanych z utrzymaniem higieny i czystości na obiekcie naszych zawodów.

  23. REGULAMIN KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI NARODOWEJ NA MISTRZOSTWA ŚWIATA FEDERACJI NPC WORLDWIDE W USA

  Zasady przyznawania punktów do rankingu kwalifikacji do Mistrzostw Świata NPC w USA:

  ▪︎ https://ifbbpro.com.pl/regulamin-kwalifikacji-do-mistrzostw-swiata

  24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga promotor zawodów przy udziale sędziego głównego oraz ewentualnie przedstawiciela NPC Worldwide i IFBB Professional League.

  Regulamin zatwierdził 1 stycznia 2024 roku

  Robert Piotrkowicz

  ▪︎Oficjalny Przedstawiciel i Promotor Federacji NPC Worldwide i IFBB Professional League w Polsce

  ▪︎IFBB Professional League Champion

  ▪︎Prezes Polskiej Ligi Sportów Sylwetkowych NPC Polska

  ▪︎Phone/WhatsApp: +48 602 650 291

  ▪︎Office mail: [email protected]

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  Show Buttons
  Hide Buttons