• We found that your browser prefers different language than Polish. Please select prefered language.

  PL
  ENG
  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp

  Zawody w kulturystyce naturalnej

  „2024 NPC NATURAL POLAND CHAMPIONSHIPS”
  NPC WORLDWIDE NATURAL REGIONAL QUALIFIER

  „DEBIUTY W KULTURYSTYCE NATURALNEJ
  FEDERACJI NPC WORLDWIDE”
  &
  „MISTRZOSTWA POLSKI W KULTURYSTYCE NATURALNEJ FEDERACJI NPC WORLDWIDE”

  NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZAWODACH
  NPC NATURAL REGIONAL QUALIFIER

  Data zawodów: Niedziela,13 października 2024
  Godziny zawodów: 15:00 – 21:00

  Data weryfikacji: Piątek, 11 października 2024
  Godziny weryfikacji: 20:00 – 22:30

  Miejsce: Polska, Warszawa, MCER Marki, ul. Wspólna 40

  Międzynarodowy konkurs rangi NPC Natural Regional Qualifier:
  „Mistrzostwa Polski w Kulturystyce Naturalnej & Debiuty w Kulturystyce Naturalnej federacji NPC Worldwide”

  Rozgrywanych będzie łącznie:
  8 konkurencji sylwetkowych, 5 kategorii głównych, 50 kategorii: wzrostowych, wagowych, wiekowych, open.

  Kobiece konkurencje sylwetkowe:
  Bikini, Wellness, Figure, Physique, Fitness

  Męskie konkurencje sylwetkowe:
  Men’s Physique, Classic Physique, Bodybuilding

  Kategorie główne NPC Natural Regional Qualifier:
  Junior, Master, True Novice, Novice, Open/Senior

  Kategorie główne Debiutów w Kulturystyce Naturalnej:
  True Novice, Novice.

  Oficjalna strona zawodów: www.ifbbpro.com.pl

  Obowiązkowa rejestracja on-line na zawody NPC Natural:
  od 4 lipca do 9 października 2024 (do godziny 18:00)

  Promotor zawodów: Robert Piotrkowicz
  Email biura zawodów: [email protected]
  WhatsApp biura zawodów: +48 602 650 291

  REJESTRACJA ▪ NPC NATURAL ▪ 13 PAŹDZIERNIKA  HARMONOGRAM
  WERYFIKACJI I ZAWODÓW
  11 & 13 PAŹDZIERNIKA 2024  MIEJSCE ZAWODÓW I WERYFIKACJI:
  Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne
  Sala Widowiskowa oraz Hala Sportowa
  Adres: Marki koło Warszawy, ul. Wspólna 40
  www.mcer.pl
  Nawigacja:
  https://goo.gl/maps/GBdxvxCAjRmD4z2P8

  ● HARMONOGRAM WERYFIKACJI – PIĄTEK ●

  Piątek, 11 października 2024

  ■ Harmonogram weryfikacji zawodników
  ▪︎ NPC Natural Regional Qualifier & Debiuty Natural


  20:00 – 22:30 Weryfikacja NPC Natural & Debiuty Natural
  w kolejności konkurencji sylwetkowych (divisions):
  20:00 – 20:30 Weryfikacja NPC Natural – Women’s divisions:
  Bikini, Wellness, Figure, Physique, Fitness
  20:30 – 22:30 Weryfikacja NPC Natural – Men’s divisions:
  20:30 – 21:00 Men’s Bodybuilding
  21:00 – 21:30 Classic Physique
  21:30 – 22:30 Men’s Physique

  (*) Opłaty startowe dla osób nie zarejestrowanych online są wyższe o 20% od opłat osób zarejestrowanych online, czyli od opłat standardowych.

  ▪︎ Zawodnicy będą weryfikowani przez obsługę biura zawodów zgodnie z powyższym harmonogramem godzinowym przewidzianym dla każdej konkurencji sylwetkowej (dywizji). Osoby, które przyjdą wcześniej będą musiały czekać aż zweryfikujemy wszystkich zawodników, którzy przyszli w godzinach wyznaczonych dla swoich konkurencji sylwetkowych. 

  ▪︎ Jeśli zawodnik nie może pojawić się na weryfikacji w godzinach wyznaczonych dla swojej konkurencji (problemy z dojazdem itp.), to powinien przyjść o późniejszej porze (nie wcześniej !). Może się to jednak wiązać z dłuższym oczekiwaniem na weryfikację.

  ▪︎ Jeśli zawodnik startuje jednocześnie w dwóch konkurencjach sylwetkowych, to weryfikuje się łącznie na obie konkurencje w godzinach przewidzianych dla jednej z nich. Wybór pory weryfikacji należy wtedy do zawodnika.

  ● HARMONOGRAM ZAWODÓW – NIEDZIELA ●

  Niedziela 13 października 2024

  Jest to tylko orientacyjny i wstępnie planowany harmonogram zawodów. Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkurencji mogą ulec zmianom w zależności od ilości zgłoszonych zawodników (przesunięciu na godziny późniejsze).


  ■ Harmonogram zawodów
  ▪︎ NPC Natural Regional Qualifier & Debiuty Natural


  15:00 – 21:00 Zawody NPC Natural & Debiuty Natural
  15:00 – 16:00 Bikini Natural
  16:00 – 16:30 Women’s: Wellness Natural, Figure Natural
  16:30 – 17:30 Men’s Bodybuilding Natural
  17:30 – 19:00 Classic Physique Natural
  19:00 – 21:00 Men’s Physique Natural
  21:00 Zakończenie zawodów
  7:30 – 21:00 Serwis brązowienia natryskowego

  Kolejność rozgrywania kategorii głównych (categories) we wszystkich konkurencjach sylwetkowych NPC (divisions):(1) Junior, (2) Master, (3) True Novice, (4) Novice, (5) Open PQ, (6) Dekoracje, (7) Overall.  INFORMACJE NA TEMAT ZAWODÓW

  REGULAMIN ZAWODÓW
  NPC NATURAL REGIONAL QUALIFIER

  1. Zawody NPC WORLDWIDE NATURAL REGIONAL QUALIFIER są przeznaczone TYLKO dla zawodników, którzy nigdy w swoim życiu nie stosowali substancji i metod zakazanych w zawodach NPC Natural, które znajdują się na liście: „SUBSTANCES & METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES

  2. Zawodnicy biorący udział w zawodach NPC WORLDWIDE NATURAL REGIONAL QUALIFIER nie powinni stosować również w przeszłości oraz obecnie środków hormonalnych znajdujących się na liście „SUBSTANCES & METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES” nawet jeśli przyjmują je z powodu choroby (przewlekłej lub incydentalnej), pod kontrolą lekarza i zgodnie z jego zaleceniami. Dlatego też w zawodach NPC Natural nie mogą brać udziału osoby stosujące „zastępczą terapię hormonalną” (HRT – Hormone Replacement Therapy).

  3. Wszyscy uczestnicy zawodów NPC WORLDWIDE NATURAL REGIONAL QUALIFIER są objęci programem testów (badań) dotyczących stosowania SUBSTANCJI ZABRONIONYCH przed i w trakcie zawodów NPC Natural.

  4. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach NPC Natural mogą być poddani testowi/badaniu wariografem (poligrafem) oraz/lub badaniu próbki moczu przez komisję wykonującą takie badania (NPC Testing Agency) na zlecenie i pod kontrolą federacji NPC Worldwide.

  5. Testy wariograficzne i badania próbek moczu oraz ich wyniki są zlecane i ściśle kontrolowane przez władze federacji NPC Worldwide. W związku z tym wgląd do wyników testów ma jedynie komisja wykonująca badania (NPC Testing Agency) oraz biuro federacji NPC Worldwide. Organizator zawodów NPC Natural nie ma wglądu do wyników badań, nie jest informowany o ich wyniku podczas zawodów oraz nie ingeruje w ich procedurę. Organizator zawodów nie informuje również zawodników poddanych testom/badaniom o ich wyniku. Wyłączne prawo do udzielania informacji dotyczących sposobu przeprowadzania badań, ich procedury oraz wyników testów ma biuro federacji światowej NPC Worldwide.

  6. Testowi wariograficznemu są poddawani obowiązkowo zwycięzcy konkurencji sylwetkowych (dywizji):
  ▪︎ Men’s Physique Open Overall
  ▪︎ Men’s Classic Physique Open Overall
  ▪︎ Men’s Bodybuilding Open Overall
  ▪︎ Women’s Bikini Open Overall
  ▪︎ Women’s Wellness Open Class
  ▪︎ Women’s Figure Open Class
  ▪︎ Women’s Physique Open Class
  ▪︎ Women’s Fitness Open Class

  7. Testowi wariograficznemu oraz/lub badaniu próbki moczu mogą zostać poddani również:
  ▪︎ zawodnicy wybrani losowo przez komisję wykonującą testy/badania (NPC Testing Agency)
  ▪︎ zawodnicy wskazani przez Sędziego Głównego zawodów
  ▪︎ zawodnicy wybrani losowo podczas rejestracji oraz weryfikacji zawodników.

  8. Zawodnicy o tym, że zostali wytypowani do testu/badania są informowani osobiście przez specjalnie wybraną do tego celu osobę z obsługi biura zawodów (sędziego NPC) lub/i przedstawiciela komisji wykonującej testy/badania (NPC Testing Agency).

  9. Każdy zarejestrowany online zawodnik (zgłoszony na zawody NPC Natural), podczas weryfikacji w piątek obowiązkowo podpisuje zgodę zobowiązującą go do poddania się testowi wariograficznemu oraz badaniu próbki moczu w miejscu i terminie wskazanym zawodnikowi przez organizatora zawodów lub komisję wykonującą testy (NPC Testing Agency).

  10. Testy wariograficzne i badania próbek moczu mogą być wykonywane od piątku 11 października od godziny 20:00 (rozpoczęcie weryfikacji), aż do niedzieli 13 października do godziny 22:00 (zakończenie zawodów).

  11. Niepoddanie się (bez względu na powód) testowi wariograficznemu i/lub badaniu próbki moczu w terminie i miejscu wskazanym zawodnikowi przez organizatora zawodów lub/i komisję wykonującą testy (NPC Testing Agency), jest równoznaczne ze stwierdzeniem u zawodnika stosowania substancji lub metod niedozwolonych podczas zawodów NPC Natural. W związku z tym zawodnik taki będzie podlegał wszystkim sankcjom i karom przewidzianym w regulaminie federacji „NPC Worldwide Natural Contest Rules” oraz dodatkowym karom przewidzianym w regulaminie zawodów w Polsce.

  https://www.ifbbpro.com/npc-worldwide/natural-contest-rules/

  12. Sankcje i kary przewidziane dla zawodników, u których komisja wykonująca testy (NPC Testing Agency) stwierdziła stosowanie substancji i metod zakazanych w zawodach NPC Natural (przed zawodami lub w ich trakcie), które znajdują się na liście SUBSTANCJI I METOD NIEDOZWOLONYCH W ZAWODACH NPC NATURAL – „SUBSTANCES & METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES”:

  ▪︎ Zawieszenie zawodnika w startach we wszystkich zawodach NPC Worldwide w Polsce i na całym świecie na okres od jednego roku zawieszenia do dożywotniego zawieszenia. Ostateczną decyzję o wymiarze tej kary podejmuje federacja NPC Worldwide.

  ▪︎ Podanie informacji o wyniku badania oraz danych zawodnika do publicznej wiadomości na stronie zawodów, stronie federacji światowej oraz w mediach społecznościowych zawodów. Ostateczną decyzję o zastosowaniu tej sankcji podejmuje federacja NPC Worldwide.

  ▪︎ Pokrycie przez zawodnika całkowitych kosztów wykonywanych u niego testów wariograficznych (minimum 1.500 pln) i/lub badań próbki moczu (minimum 3.000 pln). Ostateczną decyzję o zastosowaniu tej kary podejmuje organizator zawodów NPC Worldwide Natural w Polsce.

  13. Ceny opłat rejestracyjnych i za usługi dodatkowe:
  ▪︎ za kategorie startowe,
  ▪︎ za licencję członkowską federacji NPC Worldwide,
  ▪︎ za bilety na backstage i widownię dla osób towarzyszących zawodnikowi,
  ▪︎ za brązowienie natryskowe,
  ▪︎ za zdjęcia i filmy wysokiej jakości ze sceny zawodów (tzw. Pakiet Multimedialny), będą podane w formularzu rejestracyjnym na kolejnych jego podstronach od 4 lipca 2024 r.

  Każdy zawodnik ma do wyboru trzy formy płatności wpisowego za zawody:
  (1) przelew na konto bankowe (+0% opłaty serwisowej),
  (2) PayPal (+4,8% opłaty serwisowej) oraz
  (3) gotówką (+10% opłaty serwisowej).

  14. Definicje i kryteria udziału w kategoriach głównych zawodów NPC Natural Regional Qualifier:

  ▪︎ Teenager (18-19 lat) – Kategoria przeznaczona dla zawodników w wieku 18 i 19 lat. Mogą w niej brać udział zawodnicy, którzy w bieżącym roku ukończyli 18 lat oraz zawodnicy którzy w całym bieżącym roku kalendarzowym ukończyli lub ukończą 19 rok życia.

  ▪︎ Junior (18-23 lata) – Kategoria przeznaczona dla zawodników w wieku od 18 do 23 lat. Mogą w niej brać udział zawodnicy, którzy mają ukończone 18 lat oraz zawodnicy, którzy w bieżącym roku kalendarzowym ukończyli lub ukończą maksymalnie 23 rok życia.

  ▪︎ Master (+35 lat lub +35 lat, +40 lat, +45 lat) – Kategoria przeznaczona dla zawodników w wieku 35 lat (decyduje rocznik, a nie dokładna data urodzenia) oraz dla zawodników starszych. Mogą zostać utworzone dodatkowo inne kategorie wiekowe tj. +40 lat, +45 lat itd, jeśli zgłosi się minimum 3 zawodów w danym przedziale wiekowym.

  ▪︎ True Novice (Debiuty w Kulturystyce Naturalnej) – Kategoria przeznaczona dla zawodników, dla których jest to pierwszy start w dowolnych zawodach federacji NPC Worldwide. Udział w zawodach innych federacji nie jest brany pod uwagę jako kryterium ograniczające udział w tej kategorii głównej.

  ▪︎ Novice (Debiuty w Kulturystyce Naturalnej) – Kategoria przeznaczona dla zawodników, dla których jest to pierwszy start w zawodach NPC Natural (w kulturystyce naturalnej). W kategorii Novice mogą też brać udział wszyscy inni zawodnicy poza tymi, którzy w tegorocznych zawodach NPC wygrali co najmniej jedną z wymienionych kategorii: Overall Novice lub Overall Open lub Master lub kategorię wzrostową lub wagową w kategorii głównej Open, w dowolnych zawodach federacji NPC Worldwide w tym roku. Udział w zawodach innych federacji nie jest brany pod uwagę jako kryterium ograniczające udział w tej kategorii głównej.

  ▪︎ Open (Mistrzostwa Polski w Kulturystyce Naturalnej) – Kategoria przeznaczona dla WSZYSTKICH zawodników, którzy ukończyli 18 lat. W tej kategorii może startować każdy zgłoszony zawodnik, ponieważ nie ma w niej żadnych kryteriów ograniczających udział tj. wiek, staż, osiągnięcia itp.

  15. Podział na konkurencje sylwetkowe (divisions), kategorie główne (categories) oraz kategorie wzrostowe/wagowe/wiekowe (classes) rozgrywane podczas zawodów NPC Natural (zaplanowane kategorie):

  Men’s Bodybuilding (kulturystyka mężczyzn)
  Kategorie główne: Junior, Master, True Novice, Novice, Open.
  Kategorie wagowe: do 70kg, do 75kg, do 80kg, do 90kg, powyżej 90kg.

  Men’s Classic Physique (kulturystyka klasyczna/klasyk mężczyzn)
  Kategorie główne: Teenager, Junior, Master, True Novice, Novice, Open.
  Kategorie wzrostowe:
  A) do 170,2 cm,
  B) do 177,8 cm,
  C) do 182,9 cm,
  D) powyżej 182,9 cm
  Limity wagi do wzrostu w Classic Physique są podane w punkcie 19 „Regulaminu Zawodów 2024”:
  https://ifbbpro.com.pl/regulamin-zawodow-2024/

  Men’s Physique (fitness plażowe mężczyzn/męska sylwetka)
  Kategorie główne: Teenager, Junior, Master, True Novice, Novice, Open.
  Kategorie wzrostowe:
  A) do 171 cm
  B) do 178 cm
  C) do 183 cm
  D) powyżej 183 cm

  Women’s Bikini (bikini fitness kobiet)
  Kategorie główne: Teenager, Junior, Master, True Novice, Novice, Open.
  Kategorie wzrostowe:
  A) do 160 cm
  B) do 163 cm
  C) do 168 cm
  D) powyżej 168 cm

  Women’s Wellness (wellness kobiet)
  Kategorie główne: Junior, Master, True Novice, Novice, Open.
  Wszystkie kategorie główne są rozgrywane jako kategorie open (open class).

  Women’s Figure (fitness sylwetkowe kobiet)
  Kategorie główne: Junior, Master, True Novice, Open.
  Wszystkie kategorie główne są rozgrywane jako kategorie open (open class).

  Women’s Physique (fitness atletyczne kobiet)
  Kategorie główne: Open.

  Women’s Fitness (fitness gimnastyczne kobiet)
  Kategorie główne: Open.

  Aby w danej kategorii głównej mogła być rozgrywana dana kategoria wzrostowa, wagowa, wiekowa, to powinno się zgłosić do niej minimum 5 zawodników. Zgodnie z regulaminem federacji NPC Worldwide przy mniejszej liczbie zgłoszonych zawodników do kategorii wzrostowej lub wagowej lub wiekowej, taka kategoria może zostać połączona z kategorią wyższą/cięższą/młodszą lub rozgrywana jest kategoria open, czyli kategoria bez podziału na kategorie wzrostowe/wagowe/wiekowe (open class). Decyzję o ostatecznym podziale na kategorie wzrostowe/wagowe/wiekowe podejmuje po zakończeniu weryfikacji szefowa biura zawodów. Kategorie główne: Junior, Master, True Novice, Novice, Open są rozgrywane zawsze, nawet jeśli zgłosi się do nich tylko jeden zawodnik.

  16. Rejestracja online na zawody NPC WORLDWIDE NATURAL REGIONAL QUALIFIER – „Mistrzostwa Polski w Kulturystyce Naturalnej oraz Debiuty w Kulturystyce Naturalnej federacji NPC Worldwide” zaplanowane na 13 października 2024 r. będzie dostępna na tej stronie od 4 lipca 2024 r. do środy 9 października 2024 r. do godziny 18:00. Rejestracja online może być zakończona wcześniej (bez uprzedzenia np. tydzień przed ostatecznym terminem możliwej rejestracji), jeśli zgłosi się maksymalna liczba zawodników, dla której przewidzieliśmy maksymalny czas trwania naszych zawodów (6 godzin). Dlatego prosimy aby zawodnicy, którzy rozpoczną przygotowania do naszych zawodów i są zdecydowani wystartować w nich, aby zarejestrowali się jak najwcześniej (najlepiej do 1 października 2024 r.).

  17. Zawodnicy zarejestrowani na zawody NPC Natural Regional Qualifier odbywające się w niedzielę 13 października 2024 roku w terminie od 4 lipca do 4 października do godziny 20:00 (do 7 dni przed dniem weryfikacji), są zwolnieni z opłaty składkowej w wysokości 350 zł związanej z obowiązkowymi testami wariograficznymi i badaniami próbek moczu wykonywanymi przez akredytowaną komisję przeprowadzającą testy i badania na naszych zawodach (NPC Testing Agency).
  Koszty związane z organizacją i wykonywaniem obowiązkowych testów wariograficznych oraz badań próbek moczu ponosi organizator zawodów NPC Natural Regional Qualifier.
  Zawodnicy zarejestrowani w późniejszym terminie (po 4 października 2024 roku, po godzinie 20:00) powinni być przygotowani do uregulowania opłaty składkowej w wysokości 350 zł związanej z obowiązkowymi testami wariograficznymi i badaniami próbek moczu testowanych zawodników. W takiej sytuacji opłata składkowa może być pobierana w trakcie obowiązkowej weryfikacji w piątek 11 października, a płatność przyjmowana będzie tylko gotówką.

  REJESTRACJA ▪ NPC NATURAL ▪ 13 PAŹDZIERNIKA

  18. W przyszłym roku zawody NPC WORLDWIDE NATURAL REGIONAL QUALIFIER w Polsce zaplanowane są wstępnie (nieoficjalnie) na niedzielę 11 maja 2025 r. oraz na niedzielę 12 października 2025 r. w obiekcie MCER w Markach koło Warszawy. Ostateczne terminy tych dwóch imprez zostaną podane na naszej oficjalnej stronie najpóźniej 5 stycznia 2025 roku.

  19. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące regulaminu, przepisów federacji, organizacji i przebiegu zawodów NPC WORLDWIDE NATURAL REGIONAL QUALIFIER w Polsce, to możesz skontaktować się w tej sprawie z biurem naszych zawodów:
  ▪︎ E-mail: [email protected]
  ▪︎ WhatsApp/Phone: +48 602 650 291

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  Show Buttons
  Hide Buttons